Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Articolul 1 din Legea 29/1990

Refuz nejustificat de solutionare a cererii. Articolul 1 din Legea 29/1990

  Publicat: 20 Feb 2008       9340 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea contenciosului administrativ
Faptul de a nu solutiona cererea reclamantului, pe motiv ca acesta nu indeplineste conditiile de acordare a drepturilor pe care le prevede Legea 309/2002, reprezinta un refuz nejustificat de solutionare a cererii, in sensul dispozitiilor art.1 din Legea 29/1990.

Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Legea contenciosului administrativ
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Acoperire in natura sau prin echivalent banesc a prejudiciului cauzat unei persoane
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Dovada scrisa prin care
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Legea privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Legea contenciosului administrativ
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
***


Reclamantul P.C.S.N. a chemat in judecata Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, solicitand a se constata refuzul nejustificat al paratei de a primi si rezolva cererea sa prin care a solicitat acordarea drepturilor prevazute de Legea 309/2002.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca in perioada 20.07.1956 – 04.07.1958 a efectuat stagiul militar in detasamente de munca din cadrul D.G.S.M., in conditii deosebit de grele, situatia sa incadrandu-se in conditiile prevazute de Legea 309/2002.

Totodata, reclamantul a aratat ca desi s-a adresat Comisiei de acordare a drepturilor solicitate, comisie din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, aceasta nu s-a pronuntat asupra cererii sale in termen legal, printr-o hotarare motivata.

Curtea de Apel Bucuresti, sectia contencios administrativ, a admis actiunea reclamantului si constatand refuzul nejustificat al paratei de a rezolva cererea reclamantului a obligat parata sa emita un act administrativ prin care sa solutioneze cererea privind acordarea drepturilor prevazute de Legea 309/2002. S-a retinut, in esenta, ca parata, in pofida dispozitiilor legale, a refuzat sa inregistreze si sa rezolve cererea, motiv pentru care sunt aplicabile dispozitiile art. 1 din Legea 29/1990.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs parata, Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, invocand dispozitiile art. 304 ind. 1 C. proc. civ. si cele ale Legii nr. 309/2002.

Recurenta-parata, prin motivele de recurs formulate in cauza, reitereaza argumentele aratate in intampinarea formulata la instanta de fond, in sensul ca, verificandu-se actele depuse la dosar de catre intimatul-reclamant, nu se confirma cele solicitate de acesta, intrucat unitatea militara in cadrul careia acesta si-a efectuat stagiul militar nu este nominalizata in cadrul D.G.S.M., astfel incat, in mod corect, s-a refuzat solutionarea cererii de acordare a drepturilor prevazute de Legea 309/2002.

Recursul nu este fondat.

Conform dispozitiilor art. 1 din Legea 29/1990, orice persoana fizica sau juridica, daca se considera vatamata in drepturile sau interesele sale legitime, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati publice de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecatoresti competente pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata.

Conform art. 11 din Legea 29/1990, instanta solutionand cauza, poate, printre altele, sa oblige autoritatea publica sa emita un act administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinta sau orice alt inscris.

Totodata, potrivit dispozitiilor art. 6 alin. (4) din Legea 309/2002, comisia care functioneaza in cadrul caselor teritoriale de pensii si a municipiului Bucuresti pentru aplicarea O.G. nr. 105/1999 aprobata si modificata prin Legea 189/2000, cu modificarile ulterioare „este obligata sa se pronunte asupra cererii in termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotarare motivata”.

In cauza, din probele administrate, rezulta cu certitudine, pe de o parte, ca intimatul-reclamant a adresat cererea in conditiile prevazute de lege si, pe de alta parte, ca autoritatea parata nu a solutionat-o, situatie recunoscuta chiar in intampinare, refuzul fiind motivat de neindeplinirea de catre solicitant a conditiilor de acordare a drepturilor prevazute de Legea 309/2002.

Aceasta atitudine a recurentei-parate, astfel cum corect a retinut instanta de fond, reprezinta un refuz nejustificat de solutionare a cererii in sensul dispozitiilor art.1 din Legea 29/1990.

Prin urmare, constatandu-se ca motivele de recurs sunt nefondate, iar sentinta atacata este legala si temeinica, corect si amplu motivata, recursul declarat in cauza a fost respins ca nefondat.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ, decizia nr.33 din 13 ianuarie 2004


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Concediul de maternitate si concediul de crestere a copilului. Aspecte practice
Sursa: MCP Cabinet avocati

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...

Legea nr. 140/2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale si psihosociale si modificarea si completarea unor
Lege nr. 140 din 17 mai 2022 privind unele masuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilitati int ...

Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Legea 144/2022 pentru modificarea si completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii Pu ...