Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Jurisprudenţă » Recursuri in Interesul Legii » Contestatie in anulare fara citarea partilor. Recurs in interseul legii promovat

Contestatie in anulare fara citarea partilor. Recurs in interseul legii promovat

  Publicat: 19 Nov 2008       7630 citiri        Secţiunea: Recursuri in Interesul Legii  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Laura Codruta Kovesi, Procurorul General al Romaniei, a promovat recurs in interesul legii pentru a stabili daca examinarea admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare, fara citarea partilor, incalca dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

A fost promulgat la 11.09.1865
Aceasta este un tratat international deschis spre semnare numai statelor membre ale Consiliului Europei.
Documente care insotesc o cerere de finantare; pot fi anexe obligatorii solicitate expres de finantator (buget, matrice cadru logic, acte constitutive ale solicitantului etc.) sau anexe facultative (care au valoare explicativa si justificativa pentru un proiect, de tipul studiilor de piata, a datelor statistice etc.).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Act juridic prin care o persoana sau un organ revine asupra unei hotarari. De exemplu, un mostenitor poate retracta renuntarea la succesiune,
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Principiu de baza al judecatii, asezat in cap. I, t. II, C, proc. pen., partea speciala, potrivit caruia probele administrate in cauza sunt supuse discutiei.
In materie civila, contestaia in anulare, reglementata in cap I, t. , V, C. pro. civ., cale extraodrinara de atac,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Va prezentam in continuare textul integral al RIL-ului:

C a t r e


PRESEDINTELE INALTEI CURTI DE CASATIE SI JUSTITIE

In temeiul art. 4142 alin. 1 din Codul de procedura penala si art. 25 lit. a din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, va sesizez cu
Recurs in INTERESUL LEGII

pentru a stabili daca examinarea admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare, fara citarea partilor, incalca dreptul acestora la un proces echitabil, conform art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
Examenul jurisprudentei actuale in materie penala evidentiaza doua orientari cu privire la acest aspect si, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel :
1. Intr-o prima orientare instantele au considerat ca faza admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare se desfasoara cu citarea partilor ( Anexele 1 – 66 ).
2. Cu privire la acelasi aspect, alte instante, au decis ca aceasta etapa, vizand doar verificarea existentei cazurilor prevazute de art. 386 din Codul de procedura penala, a termenului de introducere si a dovezilor expuse, se solutioneaza fara citarea partilor ( Anexele 67 – 81 ).
In acest sens, s-a pronuntat si instanta suprema ( Anexele 82 – 85 ).
Apreciez ca ultima solutie este cea legala.

*
* *


Contestatia in anulare este o cale extraordinara de atac ( de anulare, cat si de retractare ) a carei procedura de judecata pentru cazurile prevazute de art. 386 lit. a – c din Codul de procedura penala are doua etape, respectiv admiterea in principiu si judecata propriu – zisa.
Etapa admiterii in principiu se realizeaza fara citarea partilor, lipsind dezbaterile, instanta se limiteaza la o analiza a actelor si lucrarilor din dosarul cauzei. Aceste caracteristici pun problema conformitatii acestei proceduri cu dreptul la un proces echitabil, din perspectiva publicitatii, al egalitatii armelor si contradictorialitatii .
Publicitatea procedurii, atat ca drept individual al acuzatului, cat si ca garantie institutionala, presupune, mai ales, ca probele sa fie dezbatute in public in prezenta acuzatului, cu respectarea contradictorialitatii. Egalitatea armelor este conceputa ca drept al fiecarei parti de a lua cunostinta de toate actele dosarului, observatiile, concluziile prezentate judecatorului si de a le discuta in fata acestuia intr-o procedura contradictorie, astfel incat niciuna dintre parti sa nu fie plasata intr-o pozitie vadit dezavantajoasa in raport de celelalte parti.
In fine, contradictorialitatea presupune ca partile, cat si procurorul sa poata cunoaste si dezbate toate probele, cererile si exceptiile invocate de cealalta parte .
Din cele ce preced, rezulta ca cele trei componente ale dreptului la un proces echitabil ( publicitatea, egalitatea de arme si contradictorialitatea ) sunt interpretate si analizate in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in stransa legatura, interferand si conditionandu-se reciproc.
Prin urmare, ceea ce este esential pentru asigurarea caracterului echitabil al procesului, din aceasta perspectiva, consta in asigurarea unui cadru procesual in care cei implicati sa isi poata sustine cauza cunoscand toate elementele ce o configureaza ; aceasta sustinere implica, pe langa cunoasterea materialului cauzei, si posibilitatea discutarii acestuia prin formularea de cereri, concluzii, exceptii, drept la cuvant, replica etc.
Toate acestea poarta, insa, asupra unei acuzatii in materie penala, respectiv asupra acuzatiei ce face obiectul cauzei.
Astfel spus, este vorba de realizarea unui echilibru efectiv si concret intre drepturile acuzarii si cele ale apararii.
Or, in cazul contestatiei in anulare, in etapa admiterii in principiu, procedura nu are ca obiect solutionarea vreunei acuzatii, ci numai se verifica indeplinirea conditiilor legale pentru exercitarea unui drept, acela de a exercita calea de atac extraordinara.
Aceasta verificare este rational a fi facuta, avand in vedere ca se tinde la anularea unei hotarari definitive.
Pentru aceste motive, nu exista nici o ratiune pentru care ar trebui asigurata prezenta partilor, contradictorialitatea.
Concret, instanta verifica daca este respectat termenul legal de formulare a contestatiei, daca motivarea cererii se circumscrie cazurilor prevazute expres de lege, daca s-au depus dovezi sau se invoca dovezi care deja sunt la dosar.
Cum acestea sunt chestiuni care tin de legalitatea exercitarii dreptului de contestatie in anulare, partea este tinuta sa le respecte si sa li se conformeze, iar nu sa le dezbata in contradictoriu, sa le supuna discutiei.
Fiind asa cum aratam, conditii de legalitate, singura pozitie in raport de acestea este aceea a conformarii sau nu, iar verificarea acestei conformitati apartine exclusiv instantei.
Mai mult decat atat, insasi natura contestatiei in anulare ca si cale de anulare pentru vicii, nulitati de procedura demonstreaza, pentru etapa admiterii in principiu, ca instanta nu procedeaza la o verificare a fondului cauzei ( acuzatia ) sau a unor chestiuni care, fie si indirect, sa se repercuteze asupra acesteia.
Atunci cand se ajunge in procedura judecarii propriu – zise, prezenta partilor si contradictorialitatea sunt asigurate, chiar daca contestatia in anulare nu va viza niciodata, data fiind natura sa juridica, o nulitate care ar privi fondul cauzei.
Se revine insa la caracteristicile clasice ale procesului deoarece prin contestatia in anulare, de principiu, se urmareste ca cei ce au pierdut anumite drepturi sau prerogative din cauza unui act procedural nul sa fie repusi in aceste drepturi . Or, aceste drepturi au, in sens larg, legatura cu fondul cauzei ( acuzatia in materie penala ).

*
* *


Avand in vedere cele expuse va solicit sa constatati ca aceasta
problema de drept a primit o solutionare diferita din partea instantelor judecatoresti si, printr-o decizie obligatorie, sa stabiliti modul unitar de interpretare si aplicare a dispozitiilor legale.

PROCUROR GENERAL,
Laura Codruta Kövesi


[1] Cauza Barberá, Messenqué si Jabardo contra Spaniei din 1988, paragraful 78 ; Cauza Dambo Beheer contra Olandei din 1993, paragraful 33 ; Cauza Kamasinski contra Austriei din 1989, paragraful 102.

Pronuntata de: Parchetul General


Citeşte mai multe despre:   Comentează: Contestatie in anulare fara citarea partilor. Recurs in interseul legii promovat
Articole Juridice

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Dreptul la sinucidere asistata medical. Granita dintre solutie si dezastru
Sursa: Irina Maria Diculescu

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria DiculescuŞtiri Juridice

Romania, Finlanda si Croatia: Declaratie comuna privind egalitatea de sanse intre femei si barbati
16 Mar 2019 | 392

Stadiul discutiilor privind Fondul European de Ajustare la Globalizare
16 Mar 2019 | 347

Ministerul Justitiei a declansat procesul de selectie a adjunctului membrului national la EUROJUST
15 Mar 2019 | 355

Legislaţie

Legea 44/2019 de punere in aplicare a Rgulamentului UE privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul
Legea nr. 44/2019 privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/75 ...

OUG 12/209 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei (Modificare a OUG 7/2019)
Ordonanta de urgenta nr. 12/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul j ...

Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Achizitii Centralizate (ONAC)
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 46/2018 privi ...