Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Actiune pentru anularea hotararii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului. Instanta competenta.

Actiune pentru anularea hotararii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului. Instanta competenta.

  Publicat: 25 May 2009       8227 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
In situatia in care se solicita anularea unei hotarari emisa de Comisia Judeteana pentru protectia Copilului, prin care s-a dispus retragerea atestatului de asistent maternal profesionist, nu sunt aplicabile regulile speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004 (la care face trimitere art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004) ci dispozitiile art. 1 pct. 2 Cod procedura civila care au un caracter general.

Act adoptat de organele de stat,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Pricipiu prevazut in Codul penal al Romaniei potrivit caruia legea penal se aplica infractiunilor savarsite in afara teritoriului tarii,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau care,
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

Un argument in plus in acest sens il reprezinta si prevederea de la alin. 2 al aceluiasi articol, din care rezulta ca hotararea la care se refera textul este cu privire la plasamentul copilului ( care este o masura de protectie speciala a
copilului).
Totodata, in insusi continutul Legii nr. 272/2004, la art. 104, care prevede atributiile comisiei pentru protectia copilului, se face trimitere la hotararea guvernului, respectiv, alin. 2 al aceluiasi act prevede ca organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului se reglementeaza prin hotarare a guvernului.

-----------


Prin actiunea inregistrata la 4 iulie 2007 pe rolul Tribunalului Dambovita, reclamantul C.A. a solicitat, in contradictoriu cu paratul Consiliul Judetean Dambovita – Comisia Judeteana pentru Protectia Copilului, anularea Hotararii nr. 1131/2007 emisa de parat, prin care i-a fost retras atestatul de asistent maternal, avand ca efect direct ridicarea masurii plasamentului copilului D.P., plasament instituit in favoarea sa prin hotararea nr. 3498/2005.
Reclamantul a precizat ca, in ultima perioada, copilul nu a mai ascultat de sfaturile sale insa a reusit, mentinand legatura cu scoala, cu organele de politie si cu reprezentantii Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului, sa-l determine pe minor sa frecventeze clasa a VII-a. Prin raportul nr. 22697 din 1 iunie 2007 i s-a imputat faptul ca nu s-a ocupat de ingrijirea si educarea copilului, faptul ca familia sa are o atitudine discriminatorie fata de minor si ca a neglijat educarea si supravegherea acestuia.
Totodata, reclamantul a mai aratat ca motivele retinute la adoptarea masurii dispuse prin hotararea contestata, nu sunt conforme cu realitatea .
Prin sentinta civila nr. 693/2007, Tribunalul Dambovita a admis exceptia
necompetentei materiale invocata de intimata si a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Targoviste, retinand ca, potrivit art. 124 din Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, tribunalul are competenta de solutionare a cauzelor privind stabilirea masurilor speciale, or, in cauza, obiectul actiunii il reprezinta anularea hotararii nr. 1131/2007 prin care a fost retras atestatul de asistent maternal profesionist al reclamantului.
Judecatoria Targoviste, prin sentinta civila nr. 3050/2007, a admis
exceptia necompetentei materiale a instantei, invocata din oficiu, declinand competenta de solutionare a cererii in favoarea Tribunalului Dambovita si a constatat conflictul negativ de competenta .
Instanta a retinut ca, potrivit art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 679/2003, atestatul poate fi reinnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protectia copilului, la propunerea temeinic motivata a serviciului public specializat pentru protectia copilului sau a organismului privat autorizat care supravegheaza activitatea asistentului maternal profesionist, iar potrivit art. 11 alin. (4) din acelasi act normativ, comisia pentru protectia copilului poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist daca nu mai sunt indeplinite conditiile care au stat la baza eliberarii acestuia sau daca asistentul maternal profesionist nu respecta vreuna din obligatiile prevazute in prezenta hotarare .
A mai retinut Tribunalul Dambovita ca, potrivit art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004, hotararile comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecarii fiind solutionate potrivit regulilor speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004.
Dosarul a fost inaintat la Curtea de Apel Ploiesti de catre Judecatoria Targoviste, in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta ivit intre cele doua instante de judecata .
Astfel investita Curtea de Apel Ploiesti, Sectia civila si pentru cauze cu
minori si de familie, prin sentinta nr. 13 CC din 13 noiembrie 2007 a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Dambovita, retinand ca, potrivit dispozitiilor art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437 privind metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului, hotararile comisiei, pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecarii fiind solutionate potrivit regulilor speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004, conform art. 124 – 131 din acest act normativ.
Impotriva sentintei civile a Curtii de Apel Ploiesti a declarat recurs Comisia Judeteana pentru protectia Copilului Dambovita, critica formulata fiind urmatoarea: instanta a interpretat gresit dispozitiile art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru protectia copilului, dispozitiile art. 124 din Legea nr. 272/2004, stabilind competenta tribunalului de la domiciliul copilului in cazurile privind instituirea masurilor de protectie speciala a copilului si nu cu privire la eliberarea/retragerea unui atestat de asistent maternal profesionist; art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004 se refera la hotararile comisiei prin care sunt instituite masurile de protectie speciala a copiilor.
Astfel, a sustinut parata in motivarea recursului sau, in speta sunt incidente dispozitiile art. 1 pct. 2 C.proc.civ., conform carora judecatoriile judeca plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala, in sensul ca solutionarea contestatiilor formulate impotriva hotararilor Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului de retragere a atestatului de asistent maternal profesionist este de competenta judecatoriei si nu a tribunalelor.
Recursul este fondat.
Prin actiunea formulata, reclamantul a solicitat anularea hotararii nr. 1131 din 19 iunie 2007 emisa de Comisia Judeteana pentru protectia Copilului prin care s-a dispus retragerea atestatului de asistent maternal profesionist emis pe numele sau.
Cauza neavand deci ca obiect stabilirea vreunei masuri de protectie sociala a copilului, in mod nelegal a retinut Curtea de Apel Ploiesti ca, in speta, competenta de solutionare a cauzei trebuie apreciata in functie de art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004.
Potrivit dispozitiilor reglementate de acest text de lege, hotararile Comisiei judetene pentru Protectia Copilului pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecarii fiind solutionate potrivit regulilor speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2007.
Or, potrivit art. 124 din Legea nr. 272/2000, „cauzele prevazute de prezenta lege privind stabilirea masurilor de protectie speciala sunt de competenta tribunalului de la domiciliul copilului”.
In raport de acest text de lege, rezulta ca numai pentru cauzele care se regasesc in cuprinsul normelor de reglementare din Legea nr. 272/2004 s-a prevazut competenta de solutionare a tribunalului de la domiciliul copilului. Acest aspect rezulta si din considerentele deciziei nr. 111 din 15 ianuarie 2007 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectiile Unite.
In speta, este evident asadar, fata de obiectul actiunii, dispozitiile art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1439/2004 se refera la hotararile comisiei prin care sunt instituite masurile de protectie speciala a copiilor, astfel ca nu sunt aplicabile in cauza. De altfel, ca un argument in plus ca in cauza de fata nu sunt aplicabile regulile speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004 (la care face trimitere art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004) il reprezinta si prevederea de la alin.(2) al aceluiasi articol din care rezulta ca hotararea la care se refera textul este cu privire la plasamentul copilului (care este o masura de protectie speciala a copilului).
Totodata, in insusi continutul Legii nr. 272/2004, la art. 104, care prevede atributiile comisiei pentru protectia copilului, se face trimitere la hotararea guvernului, respectiv, alin.(2) al aceluiasi act prevede ca organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului se reglementeaza prin hotarare a guvernului.
In contextul acestor considerente, se constata ca in mod gresit a retinut Curtea de Apel Ploiesti ca, in raport de art. 1 alin. (2) C.proc.civ., care are un caracter general, se aplica dispozitiile art. 10 alin. (3) din H.G. nr. 1437/2004, ca dispozitii cu caracter de norma speciala de procedura si care se aplica cu prioritate.
Astfel, fata de obiectul actiunii, analizand aspectul competentei de solutionare a acesteia, s-a constatat incidenta dispozitiilor art. 1 pct. 2, C.proc.civ., conform carora judecatoriile judeca plangerile impotriva hotararilor autoritatilor administratiei publice cu activitate jurisdictionala.
Ca atare, s-a admis recursul si s-a modificat sentinta atacata in sensul stabilirii competentei de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Targoviste.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4164 din 20 iunie 2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Acordurile verticale si acorduri de furnizare si distributie
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Distributia exclusiva si restrictionarea vanzarilor pasive
Sursa: Consiliul Concurentei - Ghidul privind intelegerile verticale

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual pla
Sursa: EuroAvocatura.roŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare din fonduri europene in vederea evitarii riscului de dezangajare pentru perioad
Ordonanta de urgenta nr. 101/2020 privind unele masuri pentru implementarea proiectelor cu finantare ...

Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
Legea nr. 87/2020 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 ...

OUG 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si prorogarea unor termene
Ordonanta de urgenta nr. 99/2020 privind unele masuri fiscale, modificarea unor acte normative si pr ...