Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Recurs Contencios Administrativ. Achizitii Publice. Daune Cominatorii

Recurs Contencios Administrativ. Achizitii Publice. Daune Cominatorii

  Publicat: 16 Nov 2009       8224 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Daca autoritatea contractanta apreciaza ca se impune anularea procedurii de achizitie publica demarata, are obligatia de a comunica tuturor participantilor motivul concret ce a determinat decizia de anulare; simpla indicare a temeiului de drept fara a se preciza vreun motiv concret nu echivaleaza cu o motivare a deciziei de anulare,

Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Reprezinta cerinte si indatoriri specifice impuse organismelor prestatoare in fiecare sector al serviciilor publice de catre legiuitor sau de catre autoritatile administratiei publice competente cu reglementarea, autorizarea sau gestiunea serviciului public respectiv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Inscris prin care o banca denumita garanta se angajeaza irevocabil, in cazul in care o persoana fizica sau juridica denumita debitor principal nu va plati la un anumit termen
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Prestatia la care partile sau numai una din ele se obliga.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Parte dintr-un proces
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta respectarea de catre autoritatile administratiei publice a obligatiei de a informa cu privire la modul de stabilire a activitatilor componente si a obiectivelor,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

lipsa ei neputand fi suplinita de catre C.N.S.C. investit cu solutionarea contestatiei prin propria motivare; deoarece O.U.G. nr. 34/2006 se completeaza cu dispozitiile generale prevazute la art. 24 din Legea nr. 554/2004 nu se pot solicita daune cominatorii sub sanctiunea carora sa fie obligata autoritatea contractanta sa-si indeplineasca obligatiile .
Prin Decizia nr. 3718/C8/3508 din 15.08.2008 pronuntata in dosar nr. 3508/2008, Consiliul National de Solutionare a Contestatiile a respins ca nefondata contestatia formulata de S.C. M.E.C. S.R.L. in contradictoriu cu Spitalul Clinic Judetean de Urgenta O. A mentinut hotararea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta de anulare a procedurii de atribuire in cauza consemnata in Procesul-verbal nr. 12252/01.08.2008.Pentru a pronunta astfel, Consiliul National de Solutionare a Contestatiile a avut in vedere ca Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a initiat procedura de "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "servicii de reparatie si de intretinere a echipamentului medical", prin invitatia de participare nr. 158139 publicata in S.E.A.P. in data de 11.07.2008.Conform caietului de sarcini obiectul contractului il constituia serviciile de intretinere si revizii tehnice periodice in conformitate cu specificatiile tehnice ale producatorilor precum si "reparatiile aferente la cadere" pentru echipamentele medicale expres specificate in anexa la caietul de sarcini.Potrivit Procesului-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor nr. 11557/21.07.2008, la procedura organizata de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta au participat: S.C. M.E.C. S.R.L., S.C. T. S.R.L. si S.C. S. S.R.L. Oferta S.C. T. S.R.L. a fost respinsa fiind declarata inacceptabila, iar cele depuse de S.C. M.E.C. S.R.L. si S.C. S. S.R.L. au fost declarate oferte castigatoare. Ulterior, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a revenit asupra deciziei sale de atribuire a contractului catre S.C. M.E.C. S.R.L., anuland aceasta procedura de atribuire.Impotriva Deciziei nr. 3718/C8/3508 din 15.08.2008 pronuntata de C.N.S.C. a formulat plangere in termen legal petenta S.C. M.E.C. S.R.L., solicitand anularea deciziei, anularea actului de anulare a procedurii de atribuire, obligarea autoritatii contractante Spitalul Clinic Judetean de Urgenta la a incheia contractul de servicii sub sanctiunea platii unor daune cominatorii de 100 lei pe zi intarziere.In dezvoltarea motivelor plangerii formulate s-a invederat instantei ca societatea petenta a participat la procedura de atribuire organizata de intimatul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta fiind acceptata ca participanta la procedura si declarata castigatoare a procedurii in baza criteriului "pretul cel mai scazut" fiind invitata pentru semnarea contractului de prestari servicii pentru data de 06.08.2008.In data de 01.08.2003 autoritatea contractanta a instiintat-o ca procedura de atribuire a contractului de achizitie publica se anuleaza, comunicare care nu contine nici o motivare in fapt sau drept desi potrivit art. 210 din O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii motivul concret ce a determinat decizia de anulare. In comunicare nu s-a mentionat expres actul normativ pe care se bazeaza decizia facandu-se trimitere la art. 209 alin. 2 lit. b dupa care s-a adaugat cu un instrument de scris si lit. a, solicitandu-se autoritatii comunicarea de indata a motivului ce a dus la anularea procedurii, pe data de 05.08.2008 prin Adresa nr. 12432 specificandu-se ca autoritatea a considerat afectata procedura de atribuire si pentru a nu incalca art. 2 alin. 2 lit. a si f din O.U.G. nr. 34/2006 a trecut la anularea procedurii. Actul de anulare a procedurii a fost contestat la C.N.S.C. prin Contestatia nr. 708/06.08.2008 invocandu-se motive legate de netemeinicia motivelor de anulare a procedurii si nelegalitatea actelor prin care s-a comunicat acest lucru, precum si faptul ca, Comunicarea nr. 12431/05.08.2008 facuta sub antetul autoritatii contractante este in numele presedintelui Comisiei de Evaluare si nu a reprezentantului legal al autoritatii. Decizia consiliului de respingerea contestatiei este netemeinica si nelegala in considerentele ei preluandu-se argumente invocate de autoritate dar necomunicate petentei. Afirmatia din cuprinsul considerentelor ca in fisa de date a achizitiei au fost solicitate documente insuficiente pentru demonstrarea indeplinirii tuturor cerintelor stabilite, este neintemeiata deoarece prevederile si cerintele evidentiate in cuprinsul fisei trebuie interpretate in stransa legatura cu continutul caietului de sarcini ambele fiind parti componente ale documentatiei de atribuire conform art. 3 lit. j din O.U.G. nr. 34/2006. Caietul de sarcini prevedea cerinte clare si precise privitoare la personal ori piesele de schimb. Faptul ca un alt participant la procedura nu a inteles sa prezinte sub nici o forma date din care sa reiasa ca detine capacitate tehnica profesionala necesara nu putea aduce atingere drepturilor si intereselor legitime ale celorlalti participanti la procedura . Includerea unui formular in documentatia de atribuire presupunea si obligatia completarii lui inclusiv a tabelului anexat. Atitudinea autoritatii contractante care isi face "rea culpa" este inexplicabila deoarece firmele ce nu au certificate I.S.O. ori nu au date despre activitatea anterioara nu reprezinta parteneri seriosi. De asemenea daca documentatia de atribuire nu continea anumite modele de acte rezulta in mod logic ca ele vor fi intocmite cu respectarea prevederilor legale comune in domeniu . A considerat ca autoritatea contractanta nu avea motive pentru a adopta si aplica masuri coercitive din cauza faptului ca oferta participantului era incompleta din vina lor. Consiliul in cuprinsul deciziei si-a depasit atributiile legale in privinta a doua aspecte respectiv atunci cand a declarat necorespunzatoare oferta depusa de petenta-contestatoare si cea depusa de S. S.R.L. consiliul nefiind investit cu o asemenea competenta, precum si atunci cand s-a substituit autoritatii contractante in ce priveste motivul anularii procedurii. Consiliul a schimbat motivul de drept de anulare a licitatiei din art. 209 alin. 2 lit. a si b in art. 209 lit. b retinand ca au fost depuse oferte inacceptabile sau necorespunzatoare. De asemenea desi consiliul a recunoscut ca nu s-au respectat prevederile art. 210 din O.U.G. nr. 34/2006 considera ca prin intermediul deciziei au fost informati cu privire la motivele ce au determinat anularea procedurii. Considera ca in cauza nu au fost respectate prevederile legale nici de catre autoritatea contractanta si nici de catre consiliu, interesele sale fiind vatamate prin anularea procedurii, oferta depusa fiind cunoscuta de ceilalti posibili concurenti care vor putea sa coboare oferta si prin urmare la o noua procedura sa nu fie castigatoare.Intimatul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta prin intampinare a solicitat respingerea ca neintemeiata a plangerii si mentinerea deciziei C.N.S.C. aratand ca motivele invocate sunt nefondate. Astfel neindicarea actului normativ in cuprinsul comunicarii nu putea atrage anularea actului cata vreme s-a indicat articolul care a atras anularea procedurii respectiv art. 209 alin. 2 lit. b. Conform art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea contractanta are dreptul sa anuleze aplicarea procedurii daca inainte de data incheierii contractului se afla in imposibilitate de a adopta masuri coercitive fara ca acestea sa conduca la randul lor la incalcarea principiului prevazut la art. 2 alin. 2 lit. a si f. In urma reanalizarii dosarului de achizitie s-a constatat existenta unor omisiuni in documentatia de atribuire ce au dus la descalificarea nejustificata a S.C. Tomoserv S.R.L. Printre deficientele constatate s-a retinut ca la formularul nr. 5 depus in documentatia de atribuire nu s-a specificat nicaieri obligativitatea completarii lui si nici ca trebuie sa contina si anexa, la fel fiind si situatia formularului nr. 4. De asemenea s-a omis din documentatie situatia particulara a societatilor nou infiintate care nu au avut cum sa depuna recomandarea din partea a 3 unitati sanitare cu paturi, precum si prezentarea de catre firmele ofertante a certificatelor care sa ateste specializarea personalului angajat pe tipuri de aparate omisiune ce urmeaza a fi remediata prin organizarea unei noi licitatii. La firmele nou infiintate nu se putea pretinde certificat I.S.O., iar din cuprinsul documentatiei lipseste modelul de scrisoare de garantie bancara astfel ca existand aceste omisiuni se impune anularea procedurii de achizitie publica.Analizand plangerea formulata instanta a retinut ca este partial fondata dispunand in baza prevederilor art. 285 din O.U.G. nr. 34/2006 admiterea ei, anularea deciziei atacate, anularea actului de anulare a procedurii si obligarea autoritatii contractante la incheierea contractului de achizitie cu petenta, respingand cererea de acordare a daunelor cominatorii.Intimatul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta a initiat procedura de "cerere de oferte" pentru atribuirea contractului de achizitie publica de servicii avand ca obiect "servicii de reparatie si de intretinere a echipamentului medical" cod CPV: 50421000-2, prin invitatia de participare nr. 158139 publicata in S.E.A.P. in data de 11.07.2008.Conform caietului de sarcini obiectul contractului il constituia servicii de intretinere si revizii tehnice periodice, in conformitate cu specificatiile tehnice ale producatorilor precum si "reparatii aferente la cadere" pentru echipamentele medicale expres specificate in anexa la caietul de sarcini. La procedura initiata de intimat au participat petenta S.C. M.E.C. S.R.L. si societatile S.C. T. S.R.L. si S.C. S. S.R.L. Prin Raportul procedurii nr. 12036/30.07.2008, oferta S.C. T. S.R.L. a fost respinsa fiind declarata inacceptabila iar cele depuse de ceilalti doi ofertanti au fost declarate oferte castigatoare, rezultat ce s-a comunicat ofertantilor, petenta fiind invitata pentru semnarea contractului pentru data de 06.08.2008.Ulterior comunicarii intimatul - autoritatea contractanta a emis Procesul-verbal nr. 12253/01.08.2008 prin care a procedat in data de 01.08.2008 la ora 13:00 la anularea procedurii conform prevederilor art. 209 alin. 2 lit. b si a, proces-verbal ce nu cuprinde nici un fel de motivare ori explicatie privitoare la motivul ce a determinat anularea procedurii, act semnat cu obiectiuni de catre unul din membrii Comisiei de Evaluare in privinta indeplinirii conditiilor art. 209 alin. 2 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006.Participantilor la procedura prin adresele emise in aceeasi zi li s-a comunicat ca procedura de atribuire s-a anulat indicandu-se doar prevederile art. 209 alin. 2 lit. b si a fara actul normativ ce cuprinde prevederea si fara nici o motivare.Petenta S.C. M.E.C. S.R.L. prin Adresa nr. 12303/04.08.2008 inregistrata la autoritate a solicitat sa i se comunice motivul pentru care s-a anulat procedura si temeiul juridic in baza caruia s-a procedat la anularea procedurii. Autoritatea contractanta prin Adresa nr. 12431/05.08.2008 comunica petentei ca in data de 01.08.2008 conform art. 209 alin. 2 lit. a si b din O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea contractanta a considerat afectata procedura de atribuire si pentru a nu se incalca art. 2 alin. 2 lit. a si f din O.U.G. nr. 34/2006 a trecut la anularea procedurii.Potrivit prevederilor art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006 autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca in aceasta decizie, de regula inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum inainte de incheierea contractului numai in cauzele prevazute expres la alin. 1 lit. a-d ale art. 209, la alin. 2 ale prevederii legiuitorul prevazand expres conditiile cumulative in care procedura se considera afectata.Art. 210 din O.U.G. nr. 34/2006 arata ca autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in scris tuturor participantilor la procedura de atribuire, in cel mult 3 zile lucratoare de la data anularii, atat incetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cat si motivul concret care a determinat decizia de anulare.In speta, actul de anulare a procedurii de atribuire cat si comunicarea ulterioara din data de 05.08.2008 nu cuprindea motivele ce au determinat anularea procedurii, simpla indicare a unei prevederi legale si a precizarii ca s-a considerat afectata procedura fara a se indica in concret cum anume nu echivaleaza cu o motivare si reprezinta o nerespectare a prevederii legale.Asa cum a invocat si petenta in cuprinsul plangerii si contestatiei autoritatea contractanta daca a considerat ca se impune anularea procedurii in cuprinsul actului ce dispune acest fapt trebuia sa arate in mod expres si concret care au fost motivele ce au dus la adoptarea deciziei prin indicarea exacta a abaterilor constatate, a erorilor ori omisiunilor constatate sau a masurilor corective ce nu se pot adopta. Aceste motive concrete ce au dus la anularea procedurii trebuie comunicate potrivit prevederilor art. 210 din O.U.G. nr. 34/2006 tuturor participantilor la procedura pentru respectarea principiilor ce guverneaza procedura prevazute la art. 2 alin. 2 din ordonanta mai ales principiul transparentei in desfasurarea procedurii.Neprecizarea acestor motive in cuprinsul actului de anulare si a comunicarii catre participanti a creat acestora o vatamare care nu putea fi acoperita prin suplinirea "motivarii" lipsa de catre consiliu investit cu solutionarea contestatiei prin propria motivare si nici prin efectuarea argumentarii si aratarii motivului in concret doar in fata instantei.Prin urmare daca autoritatea contractanta a considerat ca procedura de atribuire este afectata si a dorit respectarea principiilor ce guverneaza procedura (cum a aratat in comunicare) trebuia sa expliciteze toate omisiunile si erorile aratate in intampinare si punctul de vedere comunicat consiliului, in cuprinsul actului de anulare a procedurii.Procedand in maniera in care a procedat a cauzat petentei care nu a aflat decat in faza jurisdictionala motivele o vatamare ce nu poate fi inlaturata decat prin anularea actului vatamator, aspectele ce au dus la declararea ofertei sale castigatoare prin prisma criteriului ales fiind aduse la cunostinta contracandidatilor sai.De asemenea, daca in cadrul solutionarii contestatiei Consiliul a apreciat ca actul de anulare a procedurii era intemeiat si ca prin lipsurile constatate era afectata procedura nu mai era necesar sa analizeze si daca ofertele declarate castigatoare erau sau nu conforme cu documentatia de atribuire si sa le declare neconforme prin substituirea in atributiile autoritatii contractante.In consecinta pentru considerentele mai sus exprimate instanta a retinut ca motivele invocate in plangere sunt fondate dispunand anularea deciziei consiliului, anularea actului de anulare a procedurii de achizitie publica si obligarea autoritatii contractante la incheierea contractului cu petenta.Cererea petentei de obligare a autoritatii de incheiere a contractului sub sanctiunea unor daune cominatorii de 100 lei pe zi intarziere a fost respinsa atata vreme cat potrivit prevederile din O.U.G. nr. 34/2006 ordonanta se completeaza cu Legea nr. 554/2004 care la art. 24 prevede sanctiunile ce se aplica in caz de neexecutare a hotararii.Decizia nr. 318/CA/09.10.2008 a Curtii de Apel Oradea - Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal.


Pronuntata de: Curtea de Apel Oradea - Decizia nr. 318/2008


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

Absenta salariatului de la locul de munca in situatii de urgenta familiala
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Conditiile si durata perioadei de proba. Noi obligatii in sarcina angajatorilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

LEGEA nr. 367/2022 a dialogului social
LEGEA nr. 367/2022 privind dialogul social (Inlocuieste Legea nr. 62/2011) Publicata in MONITORUL ...

Legea 283/2022 privind modificarea Codului muncii si a Codului administrativ
Legea nr. 283/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a O ...

OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 din Codul Penal
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. (1) din Legea nr. 28 ...