Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Domeniul Agricol » Legea nr. 407/2006, vanatorii si a protectiei fondului cinegetic

Legea nr. 407/2006, vanatorii si a protectiei fondului cinegetic

  Publicat: 16 Mar 2009       79961 citiri        Secţiunea: Legislatia Domeniul Agricol  


Legea nr. 407/2006, vanatorii si a protectiei fondului cinegetic.
Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 197/2007
- Legea nr. 215/2008 publicata in MOF nr. 757 din 10/11/2008
- O.U.G. nr. 154/2008 publicata in MOF nr. 787 din 25/11/2008.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Actiune ilicita, sanctionata contraventional sau penal,
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Persoana care raspunde de o gestiune. Persoana care primeste,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Actiune ilicita, sanctionata contraventional sau penal,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.


- Prin art. II din Legea nr. 215/2008, se prevede ca: "In tot cuprinsul Legii vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma a€śfond de vanatoarea€ť se inlocuieste cu sintagma a€śfond cinegetica€ť."Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) administrator - autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura si care asigura administrarea faunei de interes cinegetic;

b) atribuire in gestiune - actiunea prin care administratorul da dreptul si obligatia de gestionare a faunei de interes cinegetic, in conditiile prezentei legi;

c) braconaj - actiunea desfasurata in vederea obtinerii acelorasi efecte ca si prin actiunea de vanatoare, fara a fi indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia din urma;

d) capcana autorizata - orice dispozitiv folosit in scopul capturarii exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, a carui utilizare a fost avizata de autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si aprobata de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura;

e) cota de recolta - numarul de exemplare din fauna de interes cinegetic stabilit anual de catre administrator, care se poate vana in cadrul unui fond cinegetic;

f) Consiliu National de Vanatoare - organismul de avizare si consultare, cu autoritate stiintifica in domeniul cinegetic, care este format din reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii in domeniul faunei de interes vanatoresc si al mediului de viata al acesteia;

g) drept de vanatoare - dreptul persoanei fizice sau juridice, proprietara a terenurilor pe care sunt arondate fonduri cinegetice, de a beneficia, direct sau indirect, de gestiunea fondului cinegetic, daca este licentiata;

h) fauna de interes cinegetic - totalitatea exemplarelor din populatiile din speciile de fauna salbatica prevazute in anexele nr. 1 si 2, existente pe teritoriul Romaniei;

i) fond cinegetic - unitatea de gospodarire cinegetica constituita din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitata incat sa asigure o stabilitate cat mai mare faunei de interes cinegetic in interiorul sau. Nu se includ in fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejata si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei a€śDelta Dunarii;

j) fond cinegetic national - totalitatea fondurilor cinegetice din Romania;

k) gestionar - persoana juridica romana care a fost licentiata in conditiile legii si careia i se atribuie in gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond cinegetic;

l) gestionar consacrat - organizatia de vanatoare romana, licentiata in conditiile prezentei legi, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa; isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv si ofera tariful de gestionare;

m) gestionare - activitatea de gospodarire durabila a faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, realizata de gestionari in baza contractelor de gestiune, pe riscul si raspunderea lor, pentru perioada stabilita prin contractele de gestiune;

n) jujeu - piesa de forma cilindrica, confectionata prin strunjire, din lemn de esenta tare, care trebuie purtata de cainii care insotesc turmele si cirezile de animale domestice;

o) licenta - imputernicirea data de catre administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestata printr-un document oficial;

p) odorivector - substanta sau produsul, natural ori de sinteza, care raspandeste un miros ce atrage exemplarele de fauna de interes cinegetic si care permite omului determinarea directiei si controlul deplasarii acestora;

q) organizatie de vanatoare - persoana juridica romana constituita in conditiile legii, pe baza principiului liberei asocieri a vanatorilor, in scopul gestionarii durabile a vanatului si al exercitarii vanatorii recreativ-sportive, care poate adera la asociatii, uniuni sau federatii nationale de profil pentru reprezentarea lor la nivel national si international;

r) populatie optima - numarul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabiteaza intr-un fond cinegetic intr-o anumita structura de specii si intr-o anumita structura de varste in cadrul fiecarei specii, care asigura conservarea biodiversitatii, produce minimum de pagube si nu prezinta risc pentru populatia umana;

s) regim cinegetic - ansamblul de norme tehnice, juridice si economice prin care fauna de interes cinegetic este administrata si gestionata durabil, in scopul conservarii biodiversitatii, mentinerii echilibrului ecologic, exercitarii vanatorii si satisfacerii unor cerinte social-economice;

s) stationar - suprafata de teren, impreuna cu instalatiile si amenajarile specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de fauna de interes cinegetic care, ca urmare a starii lor, nu mai pot fi lasate in libertate, existand pericolul ca acestea sa moara. Pe aceste suprafete sunt asigurate conditiile de asistenta sanitar-veterinara corespunzatoare si conditiile de viata, crestere si dezvoltare pentru exemplarele respective;

t) tarif de gestionare - suma de bani care se plateste anual de catre gestionar pentru exploatarea durabila a faunei cinegetice pe care o gestioneaza;

t) vanat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vanatoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;

u) vanatoare - actiunea de pandire, cautare, starnire, urmarire, haituire sau orice alta activitate avand ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevazute in anexele nr. 1 si 2, aflate in stare de libertate. Nu constituie actiune de vanatoare capturarea autorizata a exemplarelor din speciile de interes cinegetic in scop stiintific, urmata de eliberarea acestora;

v) vanator - persoana fizica ce practica vanatoarea in conditiile prezentei legi;

w) zona de liniste - suprafata stabilita in cadrul unui fond cinegetic, delimitata si marcata pe teren prin semne vizibile si distinctive, destinata sa asigure conditii de viata optime faunei cinegetice existente in cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.

Art. 2. - Fauna de interes cinegetic este resursa naturala regenerabila, bun public de interes national si international.

Art. 3. - Exercitarea vanatorii se face in scopul asigurarii echilibrului ecologic, ameliorarii calitatii populatiilor faunei de interes cinegetic, cercetarii stiintifice, precum si in scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. - (1) Nimeni nu are dreptul de a vana pe terenul proprietatea altuia fara a avea asupra sa autorizatia de vanatoare, care dovedeste, in conditiile prezentei legi, consimtamantul proprietarului, al asociatiei de proprietari sau al celui mandatat de acestia in acest scop.

(2) Detinatorii cu orice titlu ai terenurilor incluse in fondurile cinegetice au obligatia de a permite desfasurarea actiunilor de vanatoare autorizate pe terenurile ce le detin sau apartin, in conditiile alin. (1).

Art. 5. - (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt urmatoarele:

a) marimea suprafetei fondului cinegetic;

b) stabilirea faunei sedentare de interes cinegetic;

Afişează Legea nr. 407/2006, vanatorii si a protectiei fondului cinegetic pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dialogurile MCP (VII): Legalitatea testarii obligatorii a salariatilor pentru prezenta la locul de munca
Sursa: Avocat Marius-Catalin PredutJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Ştiri Juridice