Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 65/1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

OG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 65/1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

  Publicat: 04 Sep 2012       7682 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

Publicata in Monitorul Oficial nr. 624, din 30 august 2012

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
A fost promulgat la 11.09.1865
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Durata pentru care se aproba si se fac previziuni financiare si in care se executa incasarile si platile privind un plan financiar (bugetar).
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Formarea profesionala continua este ulterioara formarii initiale
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 30 iunie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ORDONANTA DE URGENTA privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si supravegherea in interes public a profesiei contabile``
2. La articolul 16, dupa alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu urmatorul cuprins: ``(3) Firmele de audit stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care efectueaza in mod legal activitatea de audit, se pot inscrie in Registrul public, in vederea efectuarii activitatii de audit in Romania in conditiile prezentei ordonante de urgenta, fiindu-le recunoscuta autorizarea obtinuta in statul de origine
(4) Firmele de audit stabilite intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care efectueaza in mod legal activitatea de audit, pot efectua aceasta activitate in Romania si in mod temporar sau ocazional. In aceasta situatie, firmele de audit sunt exceptate de la procedura de inscriere in Registrul public
(5) Inscrierea firmelor de audit prevazute la alin. (3) in Registrul public se face in cel mult 30 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale
(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3)-(5), Camera elaboreaza norme, care se aproba prin decizie a Consiliului superior al organismului de supraveghere in interes public.``
3. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(4) In cazul in care auditorul statutar sau firma de audit este afectat (a) de existenta anumitor situatii ce pot conduce la amenintari la adresa independentei sale, cum ar fi cele de verificare a propriei activitati, interes propriu, intimidare, relatii de reprezentare sau de familie, asa cum aceste amenintari sunt definite in Codul etic, auditorul statutar sau firma de audit trebuie sa aplice masuri de protectie pentru a reduce aceste amenintari. In cazul in care importanta acestor amenintari in comparatie cu masurile de protectie aplicate este de o asemenea natura incat independenta este compromisa, auditorul statutar sau firma de audit nu trebuie sa efectueze auditul statutar.``
4. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ARTICOLUL 27 Onorariile de audit Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, emite hotarari care sa prevada ca onorariile pentru auditurile statutare:
a) nu sunt influentate sau determinate de oferirea de servicii suplimentare entitatii auditate;
b) nu se pot baza pe niciun fel de conditionari, asa cum prevede Codul etic; si
c) sunt adecvate pentru activitatea care urmeaza sa fie efectuata.``
5. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(1) Sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile, Camera este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membrii acesteia. Consiliul pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile este autoritatea competenta care instituie sisteme eficiente de investigatii si sanctiuni pentru a detecta, a corecta si a preveni efectuarea necorespunzatoare a auditului statutar de catre membri ai Consiliului Camerei sau alti membri alesi in structurile de conducere ale Camerei.``
6. La articolul 40, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(2) Pentru a asigura transparenta activitatii desfasurate, planul anual de activitate si raportul anual de activitate ale organismului de supraveghere in interes public se publica pe site-ul acestuia.``
7. La articolul 54, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``g) asigurarea participarii la lucrarile Conferintei Camerei si ale Conferintei nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corp;``.
8. La articolul 63 alineatul (4), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``f) exista un risc semnificativ ca informatiile, documentele sau asistenta solicitate sa fie prezentate altor persoane ori autoritati decat autoritatea care le solicita, cu exceptia cazului in care astfel de prezentari sunt autorizate in contextul procedurilor stabilite prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative referitoare la exercitarea auditului statutar.``
9. La articolul 68, alineatele (1), (3)-(5) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentantii desemnati de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii, respectiv Ministerul Finantelor Publice, Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, de Ministerul Justitiei, precum si de Camera si Corp..................................................................................................
(3) Durata mandatului presedintelui este de 2 ani
(4) Consiliul superior este format din 9 membri si are urmatoarea componenta: (i) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, desemnat de ministrul finantelor publice; (ii) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei; (iii) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei, desemnat de guvernator; (iv) presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (v) presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (vi) presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sau un reprezentant al acestei institutii, desemnat de presedinte; (vii) presedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei; (viii) presedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului; (ix) un membru al Camerei, auditor al situatiilor financiare intocmite de entitatile de interes public, desemnat de Consiliul Camerei
(5) Cu exceptia reprezentantului Camerei, a reprezentantului Corpului, precum si a auditorului financiar membru al Camerei, toti membrii Consiliului superior trebuie sa fie nepracticieni.................................................................................................
(9) Durata mandatului membrilor Consiliului superior este de 3 ani, cu drept de reinnoire a mandatului o singura data, la propunerea institutiei care i-a numit.``
10. La articolul 70, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(4) Deciziile se adopta prin vot deschis de membrii Consiliului superior, vot exercitat in mod direct si personal, prin regula majoritatii simple a celor prezenti. In caz de egalitate de voturi, presedintele de sedinta are votul hotarator.``
11. La articolul 73, alineatele (4), (7) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: ``(4) Comisia de disciplina este compusa din 5 membri, astfel: (i) o persoana cu pregatire juridica, desemnata de Ministerul Justitiei; (ii) doua persoane desemnate de Ministerul Finantelor Publice; (iii) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei; (iv) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului................................................................................................
(7) Comisia de disciplina este condusa de un presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de disciplina.................................................................................................
(9) Hotararile Comisiei de disciplina se iau prin majoritate simpla, cu conditia ca minimum 3 membri sa fie prezenti. In cazul egalitatii voturilor, presedintele are votul hotarator.``
12. La articolul 73, dupa alineatul (14) se introduc doua noi alineate, alineatele (15) si (16), cu urmatorul cuprins: ``(15) Comisia de disciplina investigheaza abaterile savarsite de membrii Consiliului Camerei sau de alti membri alesi in structurile de conducere ale Camerei
(16) Sanctiunile aplicate de Comisia de disciplina se pot contesta la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.``
13. Articolul 77 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``ARTICOLUL 77 Finantare (1) Finantarea Consiliului trebuie sa fie sigura si in afara oricaror influente exercitate de auditorii statutari, firmele de audit, expertii contabili, contabilii autorizati, societatile de expertiza contabila sau alte parti interesate
(2) Necesarul de resurse de finantare si modul lor de utilizare se stabilesc prin bugetul de venituri si cheltuieli, care se aproba de Consiliul superior cu votul a jumatate plus unu din membrii Consiliului superior, cel tarziu in luna august a fiecarui exercitiu financiar precedent celui la care se refera. Pana la aprobarea bugetului pentru anul curent, finantarea se asigura potrivit prevederilor din bugetul pentru anul precedent. Bugetul aprobat poate fi rectificat in cursul exercitiului financiar, potrivit prevederilor legale
(3) Finantarea Consiliului se asigura astfel: (i) 22% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Camerei; (ii) 38% din totalul cheltuielilor prevazute in buget prin contributia Corpului; (iii) 40% din tota lul cheltuielilor prevazute in buget din subventii acordate de la bugetul de stat
(4) Subventiile de la bugetul de stat se asigura prin bugetul Ministerului Finantelor Publice
(5) Bugetul aprobat de Consiliul superior se inainteaza Ministerului Finantelor Publice, in vederea includerii in proiectul bugetului de stat
(6) Plata contributiilor prevazute la alin. (3) pct. (i) si (ii) este obligatorie si se efectueaza semestrial, dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului, in baza instiintarii de plata comunicate de Consiliul superior. Instiintarea de plata se transmite odata cu bugetul aprobat si va cuprinde suma, termenul de plata si contul in care urmeaza a se efectua aceasta
(7) Ordonatorul de credite este directorul executiv coordonator al Consiliului, iar in lipsa acestuia persoana desemnata de Consiliul superior.``
14. La articolul 78, alineatele (1), (2), (21), (22), (3) si (4) se abroga.
15. La articolul 79, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``(1) Personalul Consiliului beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite potrivit legii pentru personalul din aparatul propriu al Ministerului Finantelor Publice.``
16. Dupa articolul 81 se introduce un nou titlu, titlul II1, alcatuit din articolul 811, cu urmatorul cuprins: ``TITLUL II1 Supravegherea in interes public a activitatii Corpului si a membrilor acestuia
ARTICOLUL 811 (1) Activitatea Corpului este supusa supravegherii in interes public, in principal, in urmatoarele domenii:
a) autorizarea si inregistrarea membrilor Corpului;
b) adoptarea standardelor privind etica profesionala si sistemul de control intern al calitatii in cadrul persoanelor juridice membre ale Corpului;
c) formarea profesionala continua a membrilor Corpului;
d) asigurarea calitatii si efectuarea de revizuiri pentru asigurarea calitatii;
e) asigurarea sistemelor de investigatie si disciplina;
f) aprobarea retragerii autorizarii membrilor Corpului
(2) Responsabilitatea Consiliului consta in avizarea normelor si hotararilor emise de Corp pentru domeniile de activitate mentionate la alin. (1), precum si in supravegherea modului de punere in practica a acestora
(3) Consiliul analizeaza raportul anual elaborat si transmis de Corp cu privire la activitatea de control al calitatii si, daca este cazul, obliga Corpul sa ia masurile care se impun

Afişează OG nr. 23/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 65/1994 - organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 90/2008    OG 23/2012    Contabilitate    Expertiza contabila

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.