Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  Publicat: 16 Mar 2013       33987 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013

Publicate in Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Element al laturii subiective a infractiunii si consta in obiectivul urmarit de faptuitor prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
In categoria activelor circulante, post ce se refera la creantele salariale, sociale si fiscale determinate
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Operatiune de transferare a unei sume din contul bancar al unui titular in contul bancar al altui titular.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Activitate prin care se realizeaza strangerea probelor necesare pentru descoperirea infractorilor si antecedentelor penale ale acestora.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul d emediu pentru autovehicule,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Articol unic
Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare .


ANEXA - NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Capitolul I - Sfera de aplicabilitate a timbrului de mediu pentru autovehicule

Art. 1
(1) Timbrul de mediu, denumit in continuare timbru, reglementat de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumita in continuare ordonanta de urgenta, se aplica, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanta de urgenta, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 si N1, N2, N3, autovehicule in cazul carora in rubrica 1 "Categoria" din cartea de identitate a vehiculului este inscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N2G, N3 sau N3G.
(2) Pentru autovehiculele inmatriculate in romania dupa data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicita transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achita si in cazul in care nu a fost achitata taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa de poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementarilor legale in vigoare la momentul inmatricularii.
(3) Timbrul se achita si in situatia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri in baza careia s-a realizat inmatricularea, potrivit reglementarilor in vigoare la data inmatricularii.
(4) Timbrul se achita si in situatia autovehiculelor pentru care s-a depus de catre instante restituirea sau inmatricularea fara plata taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.


Capitolul II - Exceptarea de la plata taxei

Art. 2
(1) Exceptarile de la plata taxei, prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta, se acorda pe baza mentiunilor speciale inscrise in cartea de identitate a vehiculului.


(2) Pentru exceptarea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, in cazul autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" mentioneaza la rubrica "Modificari ce afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, in conformitate cu prevederile RNTR-7, numai daca dispozitivul este certificat si numai dupa verificarea modului de fixare si functionare a acestuia. In sensul art. 3 alin. (5) din ordonanta de urgenta, echiparea autovehiculelor cu o cutie de viteze care poate functiona in regim automat nu constituie o modificare speciala a acestuia si nu determina singura exceptarea de la plata timbrului. In cazul autovehiculelor special construite/modificate in scopul preluarii si tranportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat in scaune rulante, Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" inscrie in cartea de identitate a vehiculului urmatoarele: la rubrica 1 "Categorie" - "Autovehicul special M1" si la rubrica 2 "Caroserie" - "SH vehicul accesibil scaunelor rulante".

(3) Pentru exceptarile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta, mentiunile speciale inscrise de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" in cartea de identitate a vehiculului sunt, dupa caz:
a) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", iar la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SC ambulanta";
b) la rubrica 1 "Categoria" ese inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SC alte activitati" sau "SG 99 alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament servicii de medicina";
c) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SC alte activitati" sau "SG 99 alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament ajutor de urgenta";
d) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SG alte activitati" sau "SG 99 alte activitati", iar la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele sau caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament de descarcerare";
e) la rubrica 1 "Categoria" este inscris textul "Autovehicul special", la rubrica 2 "Caroseria" este inscris textul "SG alte activitati" sau "SG 99 alte activitati", iar in acest caz la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele sau caracteristicile de folosinta ale vehiculului" este inscris textul "Echipament de stingere a incendiilor".


Capitolul III - Autoritatea competenta pentru calculul timbrului

Art. 3
(1) Timbrul se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care reprezinta:
a) in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii liberale - organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe;
b) in cazul persoanelor fizice - organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.
(2) In vederea calcularii timbrului de catre autoritatea fiscala, persoana fizica sau persoana juridica in numele careia se efectueaza una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta, denumita in continuare contribuabil, trebuie sa prezinta, in copie si in original, urmatoarele documente:
a) cartea de identitate a vehiculului;
b) documente care atesta dobandirea dreptului de proprietate asupra autovehiculului pentru care se solicita plata timbrului de catre contribuabil;
c) in cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 6 alin. (5), precum si rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" ori rezultatul evaluarii individuale efectuate potrivit art. 6 alin. (20).
(3) Procedura de stabilire a timbrului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) In cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, prevazuta la alin. (2) lit. a), va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului timbrului de catre organul fiscal, al carui model va fi stabilit in ordinul prevazut la alin. (3).
(5) Timbrul se achita in lei de contribuabili, prin virament sau in numerar, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care acestia sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe sau isi au domiciliul fiscal, in contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.
(6) In ultima zi lucratoare a lunii, unitatile Trezoreriei Statului transfera in contul 74.16.10.09 "Veniturile Fondului pentru mediu - Timbrul de mediu pentru autovehicule", deschis la Trezoreria Statului Sector 6, codificat cu codul de identificare fiscala al Administratiei Fondului pentru Mediu, sumele colectate in contul prevazut la alin. (5).
(7) Transferul sumelor se efectueaza din contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule", codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), la nivelul soldului creditor al contului.
(8) Concomitent cu efectuarea operatiunilor de transfer prevazute la alin. (6), unitatile Trezoreriei Statului transmit in sistem electronic Administratiei Fondului pentru Mediu un fisier continand toate operatiunile efectuate prin contul 51/16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule".


Afişează Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Timbrul de mediu    OG 9/2013Comentează: Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule


Articole Juridice

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazuri in care nu se plateste timbrul de mediu. Reduceri ale taxei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Timbru de mediu 2013. Lege ilicita sau nu
Sursa: EuroAvocatura.ro