Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

  Publicat: 16 Mar 2013       34227 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013

Publicate in Monitorul Oficial nr. 137 din 14 martie 2013

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
Operatiune reglementata in seciunea IV, cap. V, t. III, art, 87, C. pen., partea generala
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală

Art. 4
(1) In cazul in care se solicita transcrierea dreptului de proprietate pentru un autovehicul inmatriculat dupa 1 ianuarie 2007, iar proprietarului platitor al taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituti cuantumul acesteia sau valoarea reziduala prevazuta la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent elibereaza un document care evidentiaza aceasta situatie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se prezinta la serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari vehicule odata cu solicitarea transcrierii dreptului de proprietate .
(3) Procedura de intocmire si eliberare a documentului prevazut la alin. (1), precum si forma acestuia se aproba prin ordinul prevazut la art. 10 alin. (2).
(4) Verificarea achitarii timbrului se realizeaza cu ajutorul sistemului informatic prevazut la art. 14 din ordonanta de urgenta de catre personalul din cadrul serviciilor publice comunitare regim persmise de conducere si inmatriculari vehicule.


Capitolul IV - Calculul timbrului

Art. 5
Timbrul se stabileste in baza unei formule care cuprinde elementele de mai jos:
a) norma de poluare Euro se regaseste codificata in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 5 "Numaul de omologare", prin ultimele doua caractere din numarul de omologare, dupa cum urmeaza:
Norma de poluare Euro  Codificare
Non-Euro E0 sau R0
Euro 1/Euro I E1/R1
Euro 2/Euro II E2/R2
Euro 3/Euro III E3/R3
Euro 4/Euro IV E4/R4
Euro 5/Euro V E5/R5
Euro 6/Euro VI E6/R6

1. in cazul autovehiculelor electrice, codificarea este EE. Autovehiculele hibride au inscris in cartea de identitate a vehiculului, la rubrica 10 "Motorul - Sursa de energie", un text care include cuvantul "hibrid";
2. autovehiculelor speciala a caror deplasare pe drumurile publice este in general limitata numai la si de la locul de munca, ale caror motoare respecta normele privind poluarea chimica si care, conform legii, sunt incadrate in categoria N3, avand numar de omologare inscris in cartea de identitate a vehiculului H0, H1, H2, H3, H4 si H5, le corespund normele de poluare dupa cum urmeaza:


Codul specific al autovehiculelor cu motoare care respecta normele de poluare chimica aplicabile masinilor mobile nerutiere Norma Euro de echivalare
H0                             Non-Euro
H1 Euro II
H2 Euro III
H3 Euro IV
H4 Euro V
H5 Euro VI

b) nivelul emisiilor de CO2, exprimat in g/km, este valoarea inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica "Modificari ce nu afecteaza performantele si caracteristicile de folosinta ale vehiculului", pentru categoria "M1" sau "M1G", incadrat in norma de poluare Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI.
Pentru autovehiculele din categoria "M1" sau "M1G" a caror norma de poluare mentionata in cartea de identitate a vehiculului este Euro 3/III, Euro 4/IV, Euro 5/V sau Euro 6/VI si care nu au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" determina emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) prin echivalare:
1. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic care au fost omologate CE de tip sau CEE-ONU de tip in ceea ce priveste emisiile de dioxid de carbon (CO2); ori
2. cu valorile disponibile pentru tipuri de autovehicule similare din punct de vedere constructiv si tehnic pentru care sunt accesibile rapoarte de incercari efectuate in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor in ceea ce priveste emisiile provenind de la autovehiculele usoare pentru pasageri si de la vehiculele usoare comerciale (Euro 5 si Euro 6) si privind accesul la informatiile referitoare la repararea si intretinerea vehiculelor sau ale Regulamentului CEE-ONU nr. 101, dupa caz.
In cazul in care echivalarea nu este posibila, emisiile combinate de dioxid de carbon (CO2) se determina utilizand formulele specifice indicate in regulamentele UE.
La cererea solicitantului, daca acesta considera ca valoaea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), determinate in conformitate cu prevederile de mai sus, nu reflecta performantele autovehiculului in cauza, aceasta valoare se masoara, prin efectuarea incercarilor specifice, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 715/2007, dupa caz, daca aceasta masurare este posibila din punct de vedere tehnic. In aceasta situatie, valoarea obtinuta prin masurare este valoarea care va fi mentionata in cartea de identitate a vehiculului.
La determinrea sau masurarea emisiilor combinate de dioxid de carbon (CO2), Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" aplica tarifele stabilite de consiliul sau de administratie;
c) cilindree/capacitatea cilindrica, exprimata in cm3, se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 10 "Motorul - Cilindree";
d) vechimea autovehiculului, calculata ca diferenta intre data la care se efectueaza calculul si data primei inmatriculari.
In cazul autovehiculelor rulate care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, data primei inmatriculari utilizata la calculul timbrului este data inscrisa la rubrica corespunzatoare a documentului de inmatriculare strain, iar in cazul autovehiculelor rulate care se transcriu, data primei inmatriculari se regaseste inscrisa in cartea de identitate a vehiculului la rubrica 19 "Data primei inmatriculari/Numarul de inmatriculare". In cazul in care din documentele de mai sus nu reiese data exacta a primei inmatriculari, se va considera data de referinta prima zi a anului de fabricatie;
e) autovehiculele echipate cu motor cu aprindere prin scanteie sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" unul dintre urmatoarele texte: "benzina", "GPL", "GNC", "benz/GPL", benz/GNC", "benz/E85", "etanol", iar autovehiculele cu motor cu aprindere prin comprimare sunt cele pentru care se regaseste inscris in cartea de identitate a vehiculului la rubrica "10. Motorul - Sursa de energie" textul "motorina".


Capitolul V - Determinarea deprecierii reale a unui autovehicul rulat. Reducerea suplimentara a timbrului

Art. 6
(1) Suma reprezentand timbru ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta de urgenta, poate fi ajustata atunci cand autovenhiculul pentru care se solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta nu se incadreaza in parametrii de referinta ai unui autovehicul considerat standard si care sunt:
a) rulajul mediu anual standard:
- M1 - 15.000 km;
- N1 - 30.000 km;
- M2 si N2 - 60.000 km;
- M3 si N3 - 100.000 km;
b) starea generala standard, specifica unui autovehicul care indeplineste toate conditiile tehnice impuse la omologare si la inspectia tehnica periodica, conform legislatiei in vigoare, iar caroseria nu prezinta semne de coroziune si deteriorare, autovehiculul nu a fost revopsit, tapiteria este curara si fara deteriorari, iar componentele de bord sunt in stare buna;
c) dotarile standard: aer conditionat, ABS si airbag;
d) vechime autovehiculului.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), ajustarea se face pe baza declaratiei pe propria raspundere a persoanei care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta, ca rulajul mediu anual real al autovehiculului in cauza este mai mare decat rulajul mediu anual considerat standard pentru categoria respectiva de autovehicule.
(3) In cazul prevazut la alin. (2), calculul timbrului se face pe baza cotei de reducere rezultate din cota prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta, majorata cu reducerea suplimentara prevazuta in anexa nr. 6 din acelasi act normtiv. Atunci cand noua cota de reducere este mai mare de 90%, se aplica cota de reducere de 90%.
(4) Rulajul mediu anual real se calculeaza prin raportare rulajului afisat de totalizatorul de parcurs al autovehiculului la vechimea calculata in functie de data primei inmatriculari.
(5) Declaratia pe propria raspundere se intocmeste de persoana in cauza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 si se depune la organul fiscal competent.
(6) Suma reprezentand timbru ce urmeaza a fi platita, calculata potrivit prevederilor art. 6 din ordonanta de urgenta, paote fi ajustata si atunci cand persoana care solicita una dintre operatiunile prevazute la art. 4 din ordonanta de urgenta pentru un autovehicul rulat face dovada, pe baza expertizei tehnice efectuate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", ca deprecierea autovehiculului rulat este mai mare decat cea indicata de grila fixa prevazuta in anexa nr. 3 la ordonanta de urgenta .
(7) In cazul prevazut la alin. (6), deprecierea unui autovehicul in raport cu un autovehicul considerat "standard" se calculeaza dupa formula:


Afişează Normele metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Timbrul de mediu    OG 9/2013

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Restituirea in 2018 a taxei pe poluare, a taxei speciale, pentru emisiile poluante, precum si a timbrului de mediu pentru autovehicule
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazuri in care nu se plateste timbrul de mediu. Reduceri ale taxei
Sursa: EuroAvocatura.ro

Timbru de mediu 2013. Lege ilicita sau nu
Sursa: EuroAvocatura.ro