Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Legea 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

Legea 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

  Publicat: 21 Mar 2013       7129 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 48/2013
pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 20 martie 2013

Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Suma de bani platita periodic de catre persoane care au concesionat anumite bunuri [mine, terenuri etc.] ori au contractat licente prin know-how.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Euro Interbank Offered Rate. Termenul defineste o rata a dobanzii Euro-denominata, practicata in relatiile interbancare de catre marile banci pentru imprumuturile in EURO
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Modalitate de plata des utilizata in decontarea platilor interne si internationale, intrucat ofera suficiente garantii, atat vanzatorului cat si cumparatorului:

Articolul I
Legea nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:


1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
LEGE privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a regiilor autonome, destinate sediilor partidelor politice


2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 1
(1) Spatiile destinate sediilor partidelor politice aflate in proprietatea privata a statului sau, dupa caz, a unitatilor administrativ-teritoriale, care au situatia juridica clarificata, pot fi vandute partidelor politice in conditiile prezentei legi.
(2) Spatiile destinate sediilor partidelor politice aflate in proprietatea regiilor autonome, care au situatia juridica clarificata, pot fi vandute partidelor politice in conditiile prezentei legi.
(3) Beneficiaza de prevederile prezentei legi numai partidele politice care se reinscriu in conditiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
3. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 2
(1) Partidele politice pot opta pentru cumpararea spatiilor destinate sediilor centrale ori filialelor aflate in proprietatea privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau in proprietatea regiilor autonome, dupa caz, pe care le detin cu chirie.
4. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) In acest scop, autoritatile administratiei publice locale sau regiile autonome, dupa caz, care detin in proprietate aceste spatii le vor putea vinde partidelor politice, la solicitarea acestora, in conditiile prezentei legi.
5. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 4
(1) Partidele politice pot cumpara in fiecare unitate administrativ-teritoriala spatiile destinate sediilor centrale ori filialelor acestora, la valoarea lor de piata, determinata prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(2) Partidele politice pot cumpara spatiile pentru organizatia municipiului Bucuresti si pentru organizatia judetului Ilfov, precum si spatiile pentru organizatiile fiecarui sector al municipiului Bucuresti, destinate sediilor acestor organizatii.
(3) Terenurile proprietate privata a statului, aferente constructiilor prevazute la alin. (1) si (2), care au situatia juridica clarificata, pot fi vandute, la cererea partidelor politice, la valoarea de piata determinata prin raport de evaluare, de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(4) In situatia in care partidele politice nu isi manifesta intentia de cumparare a terenurilor prevazute la alin. (3), terenurile vor fi concesionate acestora pe durata existentei constructiei, in conditiile legii.
(5) Redeventa va fi determinata prin raport de evaluare de evaluatori persoane fizice sau juridice, autorizati in conditiile legii.
(6) Raspunderea juridica privind corectitudinea stabilirii pretului vanzarii sau a redeventei, dupa caz, revine exclusiv evaluatorului care a intocmit respectivul raport de evaluare.
(7) Prin teren aferent constructiilor prevazute la alin. (1) si (2) se intelege suprafata de teren detinuta in baza contractului de inchiriere, valabil incheiat.
(8) Semnarea contractului de vanzare-cumparare a spatiilor si terenurilor aferente acestora, precum si a contractului de concesiune se face in termen de cel mult 60 de zile de la data stabilirii pretului vanzarii sau redeventei, dupa caz.
(9) In situatiile in care partidele politice au fost in imposibilitate de a cumpara spatiile destinate sediilor, datorita retrocedarii acestora, pot cumpara sediile care le-au fost inchiriate, potrivit legii.
6. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 5
Partidele politice care au dobandit un sediu in conditiile art. 4 nu mai beneficiaza de prioritatea prevazuta la art. 21 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
7. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 6
Partidele politice platesc impozite si taxe locale pentru cladirile destinate sediilor/terenurile detinute in proprietate, precum si pentru terenurile concesionate, in conditiile legii.
8. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 7
(1) Sediile partidelor politice, dobandite in conditiile art. 11 alin. (1), nu pot fi instrainate sub nicio forma timp de 3 ani de la data cumpararii, in conditiile prezentei legi.
9. La articolul 8, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
Articolul 8
(1) Sediile partidelor politice, dobandite in conditiile art. 11 alin. (1), pot fi inchiriate numai persoanelor juridice de drept public sau de drept privat cu scop identic, asemanator si/sau complementar.
10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 9
(1) In cazul incetarii activitatii partidelor politice, sediile, proprietate a acestora, dupa lichidare, vor primi destinatia aratata in actul de infiintare, in statut sau in hotararea luata, cel mai tarziu pana la data dizolvarii, de organele chemate a o decide. In lipsa unei astfel de prevederi in actul de infiintare sau statut ori in lipsa unei hotarari luate de organele indrituite, precum si in cazul in care prevederea sau hotararea este contrara legii ori regulilor de convietuire sociala, sediile respective ramase dupa lichidare vor fi atribuite de organul competent unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(2) Daca incetarea activitatii partidelor politice are loc inauntrul termenului prevazut la art. 7 alin. (1), spatiile care au avut destinatia de sediu central sau al filialelor partidelor politice reintra de drept in proprietatea privata a statului ori a unitatii administrativ-teritoriale respective, cu plata unei despagubiri banesti in raport cu pretul de achizitie actualizat in conditiile legii.
11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
Articolul 11
(1) Plata acestor sedii se poate face cu avans de 10% din valoarea de vanzare, iar restul in rate pe o perioada de 3 ani, cu rata dobanzii EURIBOR si o marja procentuala negociata de parti, aplicata la soldul creditului.
(2) Plata acestor sedii se poate face si integral, in baza contractului de credit incheiat de catre partidul politic cumparator cu o institutie de credit .


Articolul II

Afişează Legea 48/2013 pentru modificarea Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 14/2003    Partide politice    Legea 48/2013    Legea 90/2003

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Partid politic. Aparare interes legitim public
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.273 din data 18.02.2010Articole Juridice

Numarul minim de salariati pentru constituirea unui sindicat – o incalcare a dreptului la libera asociere?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Restrangerea dreptului la viata privata, intima si de familie prin metodele speciale de supraveghere tehnica. Proportionalitatea actiunilor
Sursa: Liliana Gologan

Neexecutarea sanctiunilor penale in Noul Cod Penal (art. 287)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut