Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 169/2013, privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

Legea 169/2013, privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

  Publicat: 06 Jun 2013       9204 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea 169/2013, privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 325 din 05 iunie 2013

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Drept real ce presupune dreptul de proprietate asupra unei constructii si dreptul de folosinta asupra terenului pe care se gaseste aceasta.
Drept in temeiul caruia proprietarul unui imobil, fond dominant, exercita anumite prerogative asupra unui alt imobil, fond aservit, apartinand altui proprietar.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Capitolul I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege stabileste unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare pe teritoriul Romaniei a Conductei de gaze naturale Nabucco.
Articolul 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Acord - inseamna Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, Romania si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la Ankara la 13 iulie 2009 si ratificat prin Legea nr. 57/2010; b) afiliat - inseamna, in legatura cu o persoana, orice alta persoana care, in mod direct sau indirect, prin unul sau mai multi intermediari, controleaza aceasta persoana, este controlata de aceasta sau se afla sub control comun impreuna cu aceasta persoana;
c) cesionari permisi - are intelesul prevazut la art. 34 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013; d) control - are intelesul stabilit la art. 1 din Acordul de sprijin al Proiectului dintre Romania si Nabucco Gas Pipeline International GMBH si Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L. privind sistemul de conducte Nabucco, semnat la Kayseri la 8 iunie 2011, astfel cum acesta a fost ratificat prin Legea nr. 28/2013; e) companiile Nabucco - inseamna Compania Nabucco International si Compania Nabucco Romania, precum si toti afiliatii si succesorii in drepturi ai acestora;
f) Compania Nabucco International - inseamna societatea Nabucco Gas Pipeline International GMBH, infiintata la 24 iunie 2004, avand sediul social in Viena, Austria, precum si succesorii in drepturi ai acesteia;
g) Compania Nabucco Romania - inseamna Societatea Comerciala Nabucco Gas Pipeline Romania - S.R.L., infiintata in anul 2007, avand sediul social in Medias, judetul Sibiu, Romania, filiala a Companiei Nabucco International, precum si succesorii in drepturi ai acesteia;
h) compensatii - inseamna indemnizatiile si/sau despagubirile datorate de companiile Nabucco in schimbul constituirii si exercitarii drepturilor prevazute la art. 6;
i) Conducta de gaze naturale Nabucco - inseamna sectiunea din sistemul de conducte pentru transportul gazului natural, inclusiv instalatiile de suprafata, respectiv toate facilitatile aferente Proiectului Nabucco, situata pe teritoriul Romaniei;
j) coridorul de constructie - inseamna zona situata de ambele parti ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, avand o latime totala de 36 m, redusa pana la latimea de 30 m in zonele impadurite, de livezi sau in zonele cu teren accidentat, folosita temporar pe perioada efectuarii lucrarilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco;
k) facilitati - are intelesul stabilit la art. 2 pct. 5 din Acord;
l) instalatii de suprafata - inseamna statii aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, respectiv statii de masurare, statii de compresare, statii cu valve de blocare, statii de protectie catodica, statii de preluare, centrul de control din Romania, precum si altele asemenea, pentru a caror construire si utilizare este necesara folosirea terenului aferent pe care sunt construite pe toata durata existentei si functionarii respectivelor statii;
m) legile de reconstituire - inseamna Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; n) lucrarile - inseamna lucrarile de constructii, realizare, dezvoltare, modernizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare, de interventie in caz de avarie, revizie sau reparatie si de intretinere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, ce includ lucrarile la conducta din subsol, la instalatiile de suprafata, cladirile, instalatiile si alte facilitati aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, necesare pentru exploatarea acesteia;
o) Proiectul Nabucco - are intelesul stabilit la art. 1.3 din Acord;
p) persoane indreptatite - inseamna proprietarii imobilelor afectate de construirea si operarea Conductei de gaze naturale Nabucco, indreptatiti sa primeasca indemnizatii si/sau despagubiri conform prezentei legi, precum si titularii de activitati, indreptatiti sa primeasca despagubiri conform prezentei legi;
q) titularii de activitati - inseamna orice persoana care desfasoara o activitate de orice natura, pe orice baza sau cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor prevazute la art. 6, ce implica utilizarea in orice mod a acestor imobile;
r) zona de protectie - inseamna zona situata de ambele parti ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, avand o latime totala de 12 m, 6 m la dreapta axei Conductei de gaze naturale Nabucco, 6 m la stanga axei Conductei de gaze naturale Nabucco;
s) zona de siguranta - inseamna zona adiacenta Conductei de gaze naturale Nabucco, situata de ambele parti ale axei Conductei de gaze naturale Nabucco, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul functionarii normale a Conductei de gaze naturale Nabucco si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, stabilita conform normativelor tehnice in vigoare aplicabile conductelor de transport de gaze naturale; zona de siguranta include zona de protectie .
Articolul 3
Proiectul Nabucco este proiect de interes national, iar lucrarile aferente Conductei de gaze naturale Nabucco sunt lucrari de utilitate publica.
Articolul 4
(1) Prin derogare de la pct. 17 din Lista cuprinzand unele bunuri care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, prevazuta ca anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile ulterioare, Compania Nabucco Romania beneficiaza, de la data inceperii lucrarilor si pe intreaga durata de existenta si operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de proprietate privata si de un drept de operare asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.
(2) De dreptul prevazut la alin. (1), precum si de celelalte drepturi prevazute de prezenta lege beneficiaza si succesorii legali si cesionarii permisi ai Companiei Nabucco Romania, in conditiile legii.
(3) In vederea infiintarii, operarii si/sau modificarii Conductei de gaze naturale Nabucco si pentru desfasurarea activitatii de transport de gaze naturale prin Conducta de gaze naturale Nabucco, Compania Nabucco Romania are obligatia de a solicita si de a obtine autorizatiile si/sau licentele specifice emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE.
Articolul 5
(1) Prin derogare de la prevederile art. 103 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, prin Conducta de gaze naturale Nabucco se desfasoara servicii de transport de gaze naturale, fara a fi necesara acordarea unei concesiuni a serviciului public de transport de gaze naturale.
(2) Prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile Proiectului Nabucco si activitatii de transport de gaze naturale desfasurate prin Conducta de gaze naturale Nabucco.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 126 din Legea nr. 123/2012, operatorul de transport si de sistem Compania Nabucco Romania sau Compania Nabucco International, dupa caz, se organizeaza si functioneaza dupa unul dintre modelele ``operator de transport independent``, ``operator de transport si de sistem separat din punctul de vedere al proprietatii`` sau ``operator de sistem independent`` si este persoana juridica certificata de catre ANRE conform procedurii de certificare prevazute de Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 13 iulie 2009 privind conditiile de acces la retelele pentru transportul gazelor naturale si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005. Capitolul II
Drepturi legale asupra terenurilor, stabilite si recunoscute in favoarea Companiei Nabucco Romania
Articolul 6
(1) Asupra imobilelor aflate in proprietatea publica sau proprietatea privata a persoanelor fizice sau a altor persoane juridice, Compania Nabucco Romania beneficiaza, in conditiile prezentei legi, in vederea executarii lucrarilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe toata durata de executare a acestor lucrari, precum si pe durata de operare a Conductei de gaze naturale Nabucco, de un drept de superficie, precum si de un drept de servitute constituite prin prezenta lege.
(2) Dreptul de superficie instituit prin prezenta lege in favoarea Companiei Nabucco Romania este dreptul de a construi Conducta de gaze naturale Nabucco, inclusiv instalatiile de suprafata, deasupra sau in subsolul terenurilor traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, respectiv deasupra sau in subsolul terenurilor afectate de instalatiile de suprafata si de zona de protectie, Compania Nabucco Romania dobandind un drept de folosinta asupra acestor terenuri si dreptul de proprietate asupra Conductei de gaze naturale Nabucco.
(3) Dreptul de superficie prevazut la alin. (2) se constituie pentru o perioada de maximum 50 de ani de la data punerii in functiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toata durata de construire a acesteia, si se exercita pe toata aceasta durata .
(4) Dreptul de servitute instituit prin prezenta lege in favoarea Companiei Nabucco Romania consta in:a) dreptul de acces si de efectuare a lucrarilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile ce formeaza coridorul de constructie aferent Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se vor construi instalatiile de suprafata, pe terenurile pe care se instituie zona de protectie, precum si pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre si catre drumurile publice; si
b) dreptul de operare si uz asupra Conductei de gaze naturale Nabucco, pe terenurile aflate in vecinatatea terenurilor efectiv traversate de Conducta de gaze naturale Nabucco, pe terenurile pe care se instituie zonele de protectie, precum si pe terenurile ce permit accesul la acestea dinspre si catre drumurile publice.
(5) Dreptul de servitute prevazut la alin. (4) lit. a) se constituie si se exercita pe toata durata efectuarii lucrarilor aferente Conductei de gaze naturale Nabucco.
(6) Dreptul de servitute prevazut la alin. (4) lit. b) se constituie pentru o perioada de maximum 50 de ani de la data punerii in functiune a Conductei de gaze naturale Nabucco, inclusiv pe toata durata de construire a acesteia, si se exercita in mod periodic, in vederea reviziilor, reparatiilor, intretinerii, extinderilor si a interventiilor necesare, pentru durata necesara realizarii acestor lucrari.
Articolul 7
(1) Dreptul de superficie si dreptul de servitute, prevazute la art. 6, asupra imobilelor proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice ori juridice sunt de utilitate publica, au caracter legal si se pot exercita neconditionat de inscrierea acestora in cartea funciara, cu indeplinirea ulterioara a obligatiilor prevazute la art. 20.
(2) Pentru toate lucrarile aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie si servitute asupra imobilelor afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco se realizeaza de drept, prin efectul legii, fara a necesita obtinerea unui acord prealabil al proprietarilor sau al altor titulari de drepturi sau activitati desfasurate in legatura cu imobilele ce ar urma sa fie afectate de Conducta de gaze naturale Nabucco, cu conditia platii, respectiv consemnarii compensatiilor datorate conform alin. (4) si efectuarii formalitatilor de notificare sau afisare conform alin. (6)-(9).
(3) In cazul lucrarilor de construire aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, exercitarea drepturilor de superficie si servitute asupra imobilelor se realizeaza cu conditia acordarii in prealabil de catre Compania Nabucco Romania a urmatoarelor compensatii:a) indemnizatii pentru proprietarii de imobile in schimbul limitarilor aduse dreptului de folosinta ca urmare a constituirii drepturilor in favoarea Companiei Nabucco Romania; si, respectiv,
b) despagubiri pentru toate pagubele cauzate proprietarilor de imobile sau titularilor de activitati afectati de exercitarea drepturilor de catre Compania Nabucco Romania, stabilite conform art. 9.
(4) Accesul la imobilele relevante pentru executarea lucrarilor de construire pe aceste imobile este permis dupa plata sau, respectiv, consemnarea in conturi bancare deschise pe numele companiilor Nabucco la dispozitia persoanelor indreptatite a indemnizatiilor si, respectiv, a despagubirilor in conformitate cu prevederile prezentei legi, cu respectarea alin. (6)-(10).
(5) In cazul lucrarilor de reabilitare, retehnologizare, modernizare, exploatare, de interventie in caz de avarie, revizie sau reparatie si de intretinere aferente Conductei de gaze naturale Nabucco, indemnizatiile sau despagubirile prevazute la alin. (3) sunt platite sau consemnate de companiile Nabucco in termen de 30 de zile de la data efectuarii respectivelor lucrari sau interventii.
(6) Compania Nabucco Romania transmite persoanelor indreptatite, cu minimum 5 zile inainte de data preconizata pentru accesul la imobilele relevante, o notificare privind inceperea executarii lucrarilor prevazute la alin. (3)-(5), ce trebuie sa cuprinda urmatoarele:a) enumerarea operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate de Compania Nabucco Romania asupra imobilului;
b) enumerarea conditiilor si interdictiilor pe care trebuie sa le respecte proprietarul si orice alte persoane indreptatite in derularea operatiunilor de eliberare a imobilului;

Afişează Legea 169/2013, privind unele masuri necesare pentru lucrarile de dezvoltare a Conductei de gaze naturale Nabucco pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Compania Nabucco Romania    Nabucco    Cesiune    Servitute    Conducta de gaze naturale Nabucco    Superficie

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.