Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       22428 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

a) informeaza minorul si parintele, tutorele sau persoana insarcinata cu supravegherea cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial minorul;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) coordoneaza activitatea institutiilor din comunitate si a persoanelor insarcinate cu supravegherea minorului;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat, cu instanta de executare si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere .

Art. 73
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune al minorului.
(2) Dosarul de probatiune al minorului cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus masura educativa neprivativa de libertate si, daca este cazul, incheierea judecatorului delegat cu executarea;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea minorului;
c) documentele referitoare la planificarea activitatii de supraveghere;
d) documentele justificative privind derularea activitatii de supraveghere de catre institutiile din comunitate si persoanele insarcinate cu supravegherea minorului;
e) documentele justificative referitoare la modul de executare a masurilor educative neprivative de libertate si a obligatiilor stabilite;
f) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat, dupa caz;
g) orice alte documente relevante pentru caz.
(3) Pe durata supravegherii, minorul, parintii sau tutorele acestuia, persoana desemnata cu supravegherea, atunci cand este cazul, si judecatorul delegat cu executarea au dreptul de a consulta continutul dosarului de probatiune. Continutul dosarului de probatiune poate fi consultat de alte persoane, la cerere, si numai cu acordul scris al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul .
(4) Consultarea documentelor prevazute la alin. (2) se face in prezenta consilierului de probatiune manager de caz sau, in lipsa acestuia, in prezenta unei persoane desemnate de seful ierarhic superior.
(5) Persoanele prevazute la alin. (3) pot solicita fotocopii din dosarul de probatiune intr-un numar justificat de exemplare. Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de persoanele solicitante.
(6) In cursul unui proces penal, la solicitarea organelor judiciare, consilierul de probatiune responsabil de caz pune la dispozitia acestora informatii din dosarul de probatiune, fara ca acordul expres al minorului si al parintelui, tutorelui sau al persoanei desemnate cu supravegherea sa fie necesar in acest sens.

Art. 74
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a stagiului de formare civica este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 75 - 77.

Art. 75
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului, in functie de care stabileste tipul cursului de formare civica potrivit particularitatilor minorului si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului de formare civica si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul .

Art. 76
(1) In termen de 15 zile de la primirea comunicarii prevazute la art. 75 alin. (3), institutia din comunitate transmite consilierului de probatiune manager de caz planul de formare civica, in care se prezinta cursul de formare civica adaptat specificului cazului si calendarul de desfasurare a sesiunilor cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz aproba planul de formare civica in forma propusa de catre institutia din comunitate sau in forma revizuita, conform solicitarilor consilierului de probatiune, atunci cand este cazul .
(3) Institutia din comunitate stabilita asigura inceperea efectiva a cursului de formare civica in termen de cel mult 60 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative, conform art. 70.

Art. 77
(1) Consilierul de probatiune manager de caz coordoneaza procesul de supraveghere a minorului pe durata masurii educative a stagiului de formare civica si controleaza modalitatea de derulare a cursului de formare civica in cadrul institutiei din comunitate .
(2) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat emite un document care atesta urmarea acestuia. Documentul este atasat dosarului de probatiune al minorului.

Art. 78
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a supravegherii este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 79 - 82.

Art. 79
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) Persoana care supravegheaza minorul are obligatia de a prezenta consilierului de probatiune manager de caz un plan al programului zilnic al minorului pe durata supravegherii.
(3) Consilierul de probatiune manager de caz, in functie de rezultatele evaluarii initiale, aproba planul programului zilnic in forma propusa de catre persoana care supravegheaza minorul sau in forma revizuita, atunci cand este cazul .
(4) Persoana care supravegheaza minorul asigura aplicarea efectiva a programului zilnic de catre minor, cel tarziu in termen de cel mult 30 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative conform art.70.

Art. 80
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.