din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       24143 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.

(7) La finalizarea programului, documentul eliberat de catre institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat programul care atesta urmarea acestuia este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 63
In vederea punerii in executare a obligatiei de a se supune unor masuri de control, tratament sau ingrijire medicala, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
a) daca instanta de judecata a stabilit, prin hotararea judecatoreasca, institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul verifica luarea in evidenta a persoanei de catre institutia stabilita, executarea obligatiei de catre persoana supravegheata si monitorizeaza derularea activitatii de control, tratament sau ingrijire medicala;
b) daca instanta de judecata nu a stabilit prin hotararea judecatoreasca institutia care efectueaza controlul, tratamentul sau ingrijirea medicala, consilierul, in functie de particularitatile cazului, stabileste institutia si comunica acesteia copia de pe hotararea judecatoreasca si decizia sa, procedand, in continuare, in conformitate cu prevederile lit. a). Decizia se comunica si persoanei supravegheate.

Art. 64
(1) In vederea punerii in executare a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate decat serviciul de probatiune, consilierul de probatiune manager de caz informeaza organele competente stabilite potrivit Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu privire la obligatia pe care acestea o au de a oferi informatiile solicitate de catre consilierul de probatiune cu privire la persoana supravegheata si modul de executare a obligatiilor si de a sesiza serviciul de probatiune daca persoana supravegheata incalca obligatiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare verificarii respectarii obligatiei de catre persoana supravegheata.
(3) Consilierul de probatiune informeaza organele abilitate prevazute la alin. (1) cu privire la permisiunile acordate in executarea obligatiilor in conformitate cu prevederile Legii privind executarea pedepselor, masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.

Art. 65
(1) In scopul verificarii indeplinirii de catre persoana supravegheata a obligatiilor civile stabilite prin hotararea judecatoreasca, cu 6 luni inainte de implinirea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz solicita persoanei informatii privind demersurile efectuate in vederea indeplinirii acestor obligatii .
(2) In situatia in care persoana supravegheata a indeplinit obligatiile civile, consilierul de probatiune manager de caz solicita dovada indeplinirii acestora, care se ataseaza la dosarul de probatiune.
(3) In situatia in care persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile in termenul prevazut la alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz verifica motivele neindeplinirii si, daca este cazul, indruma persoana in vederea indeplinirii obligatiilor civile cel tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere .

Art. 66
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, in functie de evolutia cazului, consilierul de probatiune manager de caz constata ca au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta de executare .
(2) La solicitarea judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la existenta unor motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le are de executat persoana supravegheata.

Art. 67
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz constata ca persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin, verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si, daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, intocmeste un raport de evaluare conform art. 44 si sesizeaza instanta in vederea revocarii sanctiunii.
(2) In situatia neindeplinirii integrale a obligatiilor civile de catre persoana supravegheata cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza motivele neindeplinirii si sesizeaza instanta.
(3) Pentru incalcari minore care nu aduc atingere scopului pentru care au fost dispuse masurile de supraveghere sau obligatiile persoanei supravegheate, consilierul de probatiune manager de caz poate emite avertismente. Conditiile de emitere si modalitatile de aplicare a avertismentelor se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Art. 68
(1) In situatia nerespectarii de catre persoana supravegheata a obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, acestea sesizeaza serviciul de probatiune. Consilierul de probatiune manager de caz procedeaza conform art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate care au formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(2) In situatia in care serviciul de probatiune este informat de catre persoana vatamata sau de catre o alta persoana interesata cu privire la nerespectarea obligatiilor a caror indeplinire este verificata de catre alte organe abilitate, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 67 alin. (1) sau (3) si informeaza organele abilitate si persoana care a formulat sesizarea cu privire la demersurile efectuate.
(3) La solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un raport de evaluare conform art. 44, in care consemneaza constatarile sale cu privire la nerespectarea obligatiilor de catre persoana supravegheata.

Sectiunea 3 - Procesul de supraveghere a minorilor


Art. 69
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor educative neprivative de libertate si a executarii obligatiilor impuse de instanta in sarcina minorilor fata de care s-a dispus:
a) stagiul de formare civica;
b) supravegherea;
c) consemnarea la sfarsit de saptamana;
d) asistarea zilnica.

Art. 70
(1) In cadrul procedurii prevazute la art. 511 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, reprezentantul serviciului de probatiune citat formuleaza propuneri privind incredintarea supravegherii minorului in situatia in care stabilirea acesteia este necesara potrivit continutului masurii educative, dar nu a fost prevazuta prin hotararea judecatoreasca. In formularea propunerilor, consilierul de probatiune are in vedere informatiile continute in referatul de evaluare si alte date furnizate de catre consilierul de probatiune care a intocmit referatul, atunci cand este cazul .
(2) In cadrul intalnirii, consilierul de probatiune stabileste data la care minorul si parintele, tutorele sau persoana desemnata cu supravegherea minorului de catre instanta ori judecatorul delegat cu executarea, in functie de caz, urmeaza sa se prezinte la serviciul de probatiune.

Art. 71
Dispozitiile art. 50 si ale art. 51 alin. (2) - (5) se aplica in mod corespunzator.

Art. 72
In coordonarea procesului de supraveghere a minorilor, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza dupa cum urmeaza:
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.