Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       22437 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Planul de Dezvoltare Regionala este principalul instrument de planificare strategica multianuala a unei regiuni de dezvoltare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Planul de Dezvoltare Regionala este principalul instrument de planificare strategica multianuala a unei regiuni de dezvoltare.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.

(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul este inscris la un astfel de curs, persoana care supravegheaza minorul se asigura de continuarea cursului.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz informeaza institutia in cadrul careia minorul urmeaza cursul despre faptul ca respectivul curs este parte a programului zilnic din cadrul masurii educative a supravegherii.

Art. 81
(1) In situatia in care instanta a dispus, in continutul masurii educative a supravegherii, participarea minorului la un curs scolar sau de formare profesionala si minorul nu este inscris la un astfel de curs, pe baza evaluarii initiale, consilierul de probatiune manager de caz stabileste, cu consultarea minorului, tipul cursului scolar sau de formare profesionala potrivit particularitatilor acestuia, precum si institutia din comunitate in cadrul careia va fi urmat cursul.
(2) In urma stabilirii tipului cursului scolar sau de formare profesionala si a institutiei din comunitate, consilierul de probatiune emite o decizie prin care refera cazul catre institutia din comunitate stabilita.
(3) Decizia prevazuta la alin. (2) si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul .
(4) Programul zilnic al minorului stabilit potrivit art. 79 se completeaza in functie de continutul deciziei prevazute la alin. (2).

Art. 82
(1) Pe durata executarii masurii educative a supravegherii, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(2) La solicitarea consilierului de probatiune manager de caz, persoana care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea programului zilnic de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.
(3) In situatiile prevazute la art. 80 si 81, pe durata frecventarii cursului, consilierul de probatiune manager de caz controleaza modalitatea de derulare a acestuia in cadrul institutiei din comunitate .
(4) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat cursul emite un document care atesta urmarea cursului. Documentul este atasat, in copie, dosarului de probatiune al minorului.

Art. 83
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 84 - 86.

Art. 84
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) In cadrul intrevederii, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un plan al consemnarii la sfarsit de saptamana, cu implicarea persoanei desemnate cu supravegherea. In intocmirea planului este consultat si minorul, opinia acestuia fiind consemnata in plan .
(3) Executarea efectiva a masurii consemnarii la sfarsit de saptamana incepe in cel mult 15 zile de la momentul punerii in executare a masurii educative conform art. 70.

Art. 85
(1) Pe durata executarii masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere, atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(2) Persoana care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea masurii de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.

Art. 86
(1) Pe durata executarii masurii educative a consemnarii la sfarsit de saptamana, minorul poate sa urmeze un program de reintegrare sociala, fie urmare a dispunerii de catre instanta a acestei obligatii in continutul masurii educative, fie urmare a stabilirii acestei activitati de catre consilierul de probatiune manager de caz in planul consemnarii la sfarsit de saptamana. Prevederile art. 90 alin. (2) - (5) si art. 91 se aplica in mod corespunzator.
(2) In coordonarea procesului de supraveghere a minorului care are de respectat masura consemnarii la sfarsit de saptamana, atunci cand considera necesar, consilierul de probatiune manager de caz poate stabili ca verificarea respectarii masurii de catre minor si a supravegherii acestuia de catre persoana desemnata sa se faca de catre o institutie din comunitate .
(3) Institutia din comunitate este stabilita prin decizie a consilierului de probatiune manager de caz. Decizia si o copie de pe dispozitivul hotararii judecatoresti se comunica institutiei din comunitate . Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul .
(4) Institutia din comunitate verifica executarea masurii de catre minor si indeplinirea atributiilor de catre persoana care exercita supravegherea.
(5) La finalizarea supravegherii, institutia din comunitate care a exercitat supravegherea intocmeste un raport privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative de catre minor. Raportul este atasat dosarului de probatiune al minorului.

Art. 87
Coordonarea procesului de supraveghere a minorului in cadrul masurii educative a asistarii zilnice este realizata de catre consilierul de probatiune manager de caz, potrivit art. 88 - 92.

Art. 88
(1) In cadrul intrevederii stabilite potrivit art. 70 alin. (2), consilierul de probatiune manager de caz realizeaza evaluarea initiala a minorului.
(2) Dupa evaluarea initiala si in functie de rezultatele acesteia, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un plan al asistarii zilnice a minorului pe durata executarii masurii, cu implicarea parintelui, a tutorelui sau a persoanei in grija careia se afla minorul. La intocmirea planului este consultat si minorul, opinia acestuia fiind consemnata in plan .
(3) In caz de dezacord intre consilierul de probatiune si parintele, tutorele sau persoana in grija careia se afla minorul, consilierul de probatiune manager de caz sesizeaza judecatorul delegat cu executarea pentru stabilirea programului zilnic al minorului.
(4) Finalizarea planului asistarii zilnice a minorului se realizeaza in cel mult 30 de zile de la momentul punerii in executare a masurii educative, conform art. 70. In termen de cel mult 5 zile de la stabilirea programului, incepe executarea efectiva a masurii asistarii zilnice.

Art. 89
(1) In cazul in care masura asistarii zilnice a inlocuit o masura educativa privativa de libertate, intocmirea planului asistarii zilnice a minorului se face in termen de cel mult 15 zile de la punerea in libertate a minorului.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), pentru stabilirea planului asistarii zilnice a minorului, consilierul de probatiune va consulta dosarul individual intocmit pe parcursul executarii masurii educative privative de libertate si referatul de evaluare prevazut la art. 42. La solicitarea consilierului de probatiune, centrul educativ sau centrul de detentie transmite copii de pe documentele cuprinse in dosarul individual, in termen de cel mult 5 zile de la data solicitarii acestora.

Art. 90
(1) Minorul fata de care a fost dispusa masura asistarii zilnice poate sa urmeze un program de reintegrare sociala sau un curs scolar sau de formare profesionala, fie urmare a dispunerii de catre instanta a acestei obligatii in continutul masurii educative, fie urmare a stabilirii acestei activitati de catre consilierul de probatiune manager de caz in planul asistarii zilnice.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz, pe baza evaluarii initiale, stabileste tipul programului sau cursului, potrivit particularitatilor minorului.
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.