Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       22454 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.

(3) In situatia in care programul de reintegrare sociala este disponibil la nivelul serviciului de probatiune, acesta va fi derulat de catre consilierul de probatiune manager de caz sau de catre un alt consilier de probatiune din cadrul serviciului specializat pentru aplicarea programului.
(4) In situatia in care minorul are de urmat un program de reintegrare sociala care nu este disponibil la nivelul serviciului de probatiune sau un curs scolar sau de formare profesionala, consilierul de probatiune manager de caz stabileste institutia din comunitate unde sa fie urmat programul sau cursul si emite o decizie prin care refera cazul catre institutia respectiva.
(5) Decizia consilierului de probatiune si o copie de pe dispozitivul hotararii prin care a fost dispusa executarea masurii educative se comunica institutiei din comunitate stabilite. Decizia se comunica si minorului, precum si parintelui, tutorelui sau persoanei desemnate cu supravegherea, atunci cand este cazul .

Art. 91
(1) In termen de 15 zile de la comunicarea prevazuta la art. 90 alin. (5), institutia din comunitate transmite consilierului de probatiune manager de caz programul, cursul scolar sau de formare profesionala adaptat specificului cazului si calendarul de desfasurare a acestuia.
(2) Consilierul de probatiune manager de caz aproba programul, cursul scolar sau de formare profesionala in forma propusa sau revizuita, conform solicitarilor consilierului de probatiune, daca este cazul, de catre institutia din comunitate .

Art. 92
(1) Pe durata supravegherii masurii educative a asistarii zilnice, consilierul de probatiune manager de caz exercita controlul asupra procesului de supraveghere, atat cu privire la executarea masurii de catre minor, cat si cu privire la indeplinirea atributiilor de catre institutia din comunitate care exercita supravegherea, atunci cand este cazul .
(2) La solicitarea consilierului de probatiune manager de caz, reprezentantul institutiei care exercita supravegherea are obligatia de a pune la dispozitia consilierului informatii privind respectarea programului zilnic de catre minor. In situatia in care considera necesar, consilierul verifica informatiile primite.
(3) In situatia prevazuta la art. 90, pe durata frecventarii programului sau cursului, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea acestuia.
(4) La finalizarea programului sau cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat programul sau cursul emite un document care atesta terminarea cursului.
(5) La finalizarea supravegherii, institutia din comunitate care a exercitat supravegherea intocmeste un raport privind respectarea conditiilor de executare a masurii educative de catre minor.
(6) Documentele prevazute la alin. (4) si (5) sunt atasate, in copie, dosarului de probatiune a minorului.

Art. 93
In vederea coordonarii supravegherii executarii obligatiilor impuse de instanta in sarcina minorului potrivit art. 121 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 94 - 99.

Art. 94
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit art. 80 sau art. 81 alin. (1) - (3).
(2) Atunci cand este cazul, consilierul de probatiune manager de caz informeaza despre decizia emisa si persoana desemnata cu supravegherea minorului.
(3) Institutia din comunitate stabilita asigura urmarea efectiva a cursului si finalizarea acestuia pana la terminarea perioadei de supraveghere a minorului.
(4) Pe durata urmarii cursului, consilierul de probatiune manager de caz monitorizeaza derularea acestuia.
(5) La finalizarea cursului, institutia din comunitate in cadrul careia a fost derulat cursul emite un document care atesta terminarea cursului. Documentul este atasat, in copie, dosarului de probatiune.

Art. 95
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b) - d) si f) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz informeaza organele abilitate stabilite potrivit Legii privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, cu privire la perioada in care urmeaza a fi supravegheata respectarea obligatiilor si cu privire la indatorirea pe care o au de a oferi informatiile solicitate de catre consilierul de probatiune cu privire la persoana minorului si modul de executare a obligatiilor si de a sesiza serviciul de probatiune daca acesta incalca obligatiile.
(2) La solicitarea organelor abilitate prevazute la alin. (1), consilierul de probatiune pune la dispozitia acestora informatiile necesare verificarii respectarii obligatiei de catre minor.

Art. 96
(1) In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. b), c) si d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata executarii obligatiilor, consilierul de probatiune manager de caz poate sa acorde permisiuni in executarea obligatiilor in conditiile prevazute de Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate, dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(2) Permisiunea se acorda prin decizie a consilierului de probatiune, care se comunica organelor de politie competente teritorial.

Art. 97
In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiilor prevazute la art. 121 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz stabileste datele la care minorul are obligatia de a se prezenta la serviciul de probatiune.

Art. 98
In situatia in care instanta de judecata a impus in sarcina minorului executarea obligatiei prevazute la art. 121 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, consilierul de probatiune manager de caz procedeaza potrivit prevederilor art. 63.

Art. 99
(1) In situatia in care, odata cu liberarea dintr-un centru educativ sau centru de detentie a minorului care a implinit 18 ani, instanta de judecata a impus in sarcina acestuia respectarea uneia sau mai multora dintre obligatiile prevazute la art. 121 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 10 zile de la momentul punerii in libertate a minorului, acesta are obligatia de a se prezenta la serviciul de probatiune.
(2) Prevederile art. 73 si art. 94 - 98 se aplica in mod corespunzator.

Art. 100
(1) In situatia in care, pe parcursul supravegherii masurilor educative neprivative de libertate, in functie de evolutia cazului, consilierul de probatiune manager de caz constata ca au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii, intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 si sesizeaza instanta de executare .
(2) La solicitarea judecatorului delegat cu executarea, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 in care consemneaza constatarile sale cu privire la existenta unor motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le are de executat minorul.

Art. 101
(1) In situatia in care, pe durata termenului de supraveghere, consilierul de probatiune manager de caz constata ca minorul nu respecta conditiile de executare a masurii educative sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin, verifica motivele care au determinat aceasta nerespectare si, daca apreciaza ca nerespectarea s-a facut cu rea-credinta, intocmeste un referat de evaluare conform art. 41 si art. 42 si sesizeaza instanta de executare .
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.