Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Publicat: 23 Sep 2013       9015 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL NR. 593 din 20 septembrie 2013

A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
1. Din punct de vedere juridic, cedare temporara a dreptului de exploatare a unor bunuri, in schimbul unei plati;
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Capitolul III
Modificarea si completarea unor acte normative
Articolul 47
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1. Dupa articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 64 ind. 1, cu urmatorul cuprins:
``Recalcularea venitului realizat din cedarea folosintei bunurilorArt. 64 ind. 1. - (1) Organul fiscal competent are obligatia determinarii, pe categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, a venitului anual realizat, suma de venituri nete anuale, in vederea aplicarii prevederilor referitoare la verificarea incadrarii in plafonul corespunzator anului fiscal respectiv pentru contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX ind. 2 - A«Contributii sociale obligatoriiA». (2) Contributiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la titlul IX ind. 2 - A«Contributii sociale obligatoriiA» datorate in cursul anului se deduc din veniturile realizate din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor numai de organul fiscal competent la stabilirea obligatiilor fiscale anuale. (3) Organul fiscal competent are obligatia recalcularii bazei impozabile in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate prevazuta la titlul IX ind. 2 - A«Contributii sociale obligatoriiA» si determinarea impozitului pe venit anual datorat. (4) Procedura de aplicare a prevederilor de la alin. (1)-(3) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.``

2. La articolul 84, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7 ind. 1), cu urmatorul cuprins:
(7 ind. 1) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor avand in vedere prevederile art. 64 ind. 1 si emite decizia de impunere, la termenul si in forma stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
3. La articolul 296 ind. 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. f) si i), pentru care platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a contributiilor sociale, declararea se face de catre platitorul de venit, prin depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, potrivit prevederilor alin. (1) sau alin. (1 ind. 1), dupa caz, cu respectarea prevederilor alin. (1 ind. 8).
4. Titlul capitolului II al titlului IX ind. 2 ``Contributii sociale obligatorii`` se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Capitolul II
Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri impozabile din activitati independente, activitati agricole, silvicultura, piscicultura, din asocieri fara personalitate juridica, precum si din cedarea folosintei bunurilor
5. La articolul 296 ind. 21 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
i) persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor.
6. La articolul 296 ind. 22, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2 ind. 1) si (2 ind. 2), cu urmatorul cuprins:
(2 ind. 1) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele prevazute la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut, diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale, sau valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportata la cele 12 luni ale anului si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
(2 ind. 2) Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.
7. La articolul 296 ind. 23, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 296 ind. 23
(1) Persoanele care realizeaza venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura prevazute la art. 71 alin. (1), (2) si (5), venituri din cedarea folosintei bunurilor prevazute la art. 61, venituri dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV ind. 1, care nu genereaza o persoana juridica, precum si cele care realizeaza venituri din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) nu datoreaza contributie de asigurari sociale......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(3) Persoanele care realizeaza intr-un an fiscal venituri de natura celor mentionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. a) -d), g), h) si i), art. 52 alin. (1) lit. b)-d) si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e), datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra tuturor acestor venituri.
8. La articolul 296 ind. 24, alineatele (1), (4) si (9) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
Articolul 296 ind. 24
(1) Contribuabilii prevazuti la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. a)-e), h) si i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de contributii sociale......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(4) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii prevazuti la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. a)-e), h) si i), cu exceptia celor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole si a celor care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, mentionati la art. 63 alin. (3), se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru......... ................ ................ ................ ................ ........ .........
(9) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. i), incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296 ind. 22 alin. (2 ind. 1) se face de catre organul fiscal prin decizia de impunere prevazuta la alin. (2), iar incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296 ind. 22 alin. (2 ind. 2) se face de catre platitorul de venit la momentul platii venitului.
9. La articolul 296 ind. 24, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4 ind. 1) si (4 ind. 2), cu urmatorul cuprins:
(4 ind. 1) In decizia de impunere, baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru contribuabilii care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, situate in locuinte proprietate personala, avand o capacitate de cazare in scop turistic cuprinsa intre una si 5 camere inclusiv, stabilite pe baza de norma anuala de venit sau care opteaza pentru determinarea venitului in sistem real, precum si pentru cei care inchiriaza in scop turistic, in cursul anului, un numar mai mare de 5 camere de inchiriat in locuinte proprietate personala, mentionati la art. 63 alin. (3), se evidentiaza lunar, iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 iulie inclusiv si 25 noiembrie inclusiv.
(4 ind. 2) Contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului datoreaza contributie individuala de asigurari sociale de sanatate in cursul anului, platitorii de venituri avand obligatia calcularii, retinerii si virarii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 62 alin. (2 ind. 1)-(2 ind. 5).
10. La articolul 296 ind. 24, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:
(10) Pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, obligatiile reprezentand contributiile individuale de asigurari sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei de contributie asupra bazei de calcul prevazute la art. 296 ind. 22 alin. (2 ind. 2), se retin si se vireaza de catre platitorul de venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile.
11. La articolul 296 ind. 25, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
(2) Obligatiile anuale de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiilor mentionate la alin. (1), prin aplicarea cotei prevazute la art. 296 ind. 18 alin. (3) lit. b ind. 1) asupra bazelor de calcul prevazute la art. 296 ind. 22......... ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(4) Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea in plafonul minim prevazut la art. 296 ind. 22 alin. (2), (2 ind. 1), (2 ind. 2), (5) si (6) se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuala.
12. La articolul 296 ind. 25, dupa alineatul (2 ind. 1) se introduce un nou alineat, alineatul (2 ind. 2), cu urmatorul cuprins:
(2 ind. 2) In cazul contribuabililor care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole care opteaza pentru determinarea venitului net din arenda in sistem real, obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate se determina pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei prevazute la art. 296 ind. 18 alin. (3) lit. b ind. 1) asupra bazei de calcul prevazute la art. 296 ind. 22 alin. (2 ind. 1). Baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate se evidentiaza lunar in decizia de impunere.
13. La articolul 296 ind. 25, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4 ind. 1), cu urmatorul cuprins:
(4 ind. 1) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 296 ind. 21 alin. (1) lit. i), stabilirea obligatiilor anuale de plata ale contributiei de asigurari sociale de sanatate, precum si incadrarea in plafonul maxim prevazut la art. 296 ind. 22 alin. (2 ind. 1) si (2 ind. 2), se realizeaza de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala prevazuta la art. 84 alin. (7 ind. 1).
14. La articolul 296 ind. 27 alineatul (1), litera a) se abroga.
15. Articolul 296 ind. 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Stabilirea contributiei Art. 296 ind. 28. - Contributia de asigurari sociale de sanatate prevazuta la art. 296 ind. 27 alin. (1) se stabileste de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuala, pe baza informatiilor din declaratia privind venitul realizat sau din declaratia privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum si pe baza informatiilor din evidenta fiscala, dupa caz.``

16. La articolul 296 ind. 29, alineatul (1) se abroga.
17. La articolul 296 ind. 29, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(6) La determinarea venitului/castigului anual baza de calcul al contributiei sociale de sanatate prevazute la alin. (2) -(5) nu se iau in considerare pierderile prevazute la art. 80 si 80 ind. 1.
Articolul 48
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 1. La articolul 257, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
(2) Veniturile asupra carora se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate sunt prevazute in Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. La articolul 257, alineatele (3)-(7) se abroga.
Articolul 49
Afişează OUG 88/2013privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 88/2013    Disciplina fiscala    Codul fiscal    Fonduri europene

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

OUG 88/2013: Despre perceperea contributiilor sociale obligatorii pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor
Sursa: EuroAvocatura.ro