Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor

  Publicat: 16 Mar 2009       14737 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 775 din 19/11/2008


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
La un an dupa Tratatul de la Nisa si adoptarea Declaratiei de la Nisa , care face apel la continuarea reformei institutionale si dupa Conferinta Interguvernamentala 2000, Consiliul European, reunit la Laeken , a adoptat la 15 decembrie 2001 Declaratia privind Viitorul Uniunii Europene sau Declaratia de la Laeken , prin care se angajeaza constuiasca o Uniune mai democratica, mai transparenta si mai eficienta.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.CAPITOLUL I
Dispozitii generaleArt. 1. - Dreptul agricultorilor la asigurari sociale este garantat de stat si se exercita, in conditiile prezentei legi, prin sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor, denumit in continuare sistemul de pensii pentru agricultori.

Art. 2. - Sistemul de pensii pentru agricultori se organizeaza si functioneaza avand ca principii de baza:

a) principiul unicitatii, potrivit caruia statul organizeaza si garanteaza sistemul de pensii pentru agricultori bazat pe aceleasi norme de drept;

b) principiul egalitatii, care asigura tuturor participantilor la sistemul de pensii pentru agricultori, contribuabili si beneficiari, un tratament nediscriminatoriu in ceea ce priveste drepturile si obligatiile prevazute de lege;

c) principiul solidaritatii sociale, conform caruia participantii la sistemul de pensii pentru agricultori isi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea riscurilor sociale prevazute de prezenta lege;

d) principiul obligativitatii, potrivit caruia persoanele fizice au, conform legii, obligatia de a participa la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale prevazute de prezenta lege exercitandu-se corelativ cu indeplinirea obligatiilor;

e) principiul contributivitatii, conform caruia fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor personale achitate de persoanele fizice participante sau in numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, prestatiile de asigurari sociale cuvenindu-se in temeiul contributiilor platite;

f) principiul mutualitatii, conform caruia statul participa alaturi de persoanele fizice participante si in numele acestora la sistemul de pensii pentru agricultori, cu contributii proportionale cu cele individuale;

g) principiul repartitiei, pe baza caruia veniturile realizate se redistribuie, conform prevederilor prezentei legi, pentru asigurarea platii obligatiilor ce revin sistemului de pensii pentru agricultori.

Art. 3. - (1) In cadrul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita in continuare CNPAS, se infiinteaza Departamentul de pensii pentru agricultori, care administreaza, gestioneaza, coordoneaza si controleaza activitatea privind asigurarile sociale, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.

(2) La nivelul fiecarei case de pensii judetene si a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, denumite in continuare case teritoriale de pensii, se infiinteaza directia de pensii si alte drepturi de asigurari sociale pentru agricultori.

Art. 4. - (1) In sistemul de pensii pentru agricultori sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.

(2) Asiguratii pot fi cetateni romani, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada in care au, conform legii, domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, in mediul rural.

(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii la sistemul de pensii pentru agricultori si au dreptul sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art. 5. - (1) Sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele fizice prevazute la art. 4, cu varstele cuprinse intre 16 si 63 de ani, care locuiesc temporar sau definitiv in mediul rural, precum si membrii de familie ai acestora si care:

a) detin, sub orice titlu, terenuri agricole in exploatare sau sunt proprietari de terenuri forestiere, exploatari piscicole, animale, stupi de albine;

b) desfasoara activitati agricole in gospodaria proprie, precum si activitati private nesalarizate in domeniul agricol, forestier, zootehnic, piscicol, apicol, sericicultura si altele;

c) sunt membre ale societatilor agricole sau ale altor forme de asociere din agricultura.

(2) Nu se pot asigura in sistemul de pensii pentru agricultori persoanele care:

a) urmeaza cursuri de invatamant organizate potrivit legii;

b) sunt prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, sau sunt asigurate in alte sisteme de pensii neintegrate in sistemul public;

c) beneficiaza de una dintre categoriile de pensii acordate, potrivit legii, din sistemul public de pensii sau din alte sisteme de pensii.

Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) se asigura in sistemul de pensii pentru agricultori pe baza declaratiei de asigurare.

(2) Declaratia de asigurare prevazuta la alin. (1) se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1), dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie a anului in curs, pentru anul urmator. Declaratia de asigurare se depune la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta.

(3) In declaratia de asigurare se inregistreaza unitatea de contributie lunara corespunzatoare contributiei lunare individuale pe care persoana se obliga sa o achite in anul urmator.

(4) Tipul contributiei lunare individuale la care asiguratul s-a obligat la plata prin declaratia de asigurare este acelasi pe parcursul intregului an pentru care se depune declaratia .

(5) Declaratia de asigurare constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.

Art. 7. - (1) In sistemul de pensii pentru agricultori prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala a veniturilor realizate din agricultura ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului, denumite in continuare riscuri asigurate.

(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, indemnizatii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege, corelativ cu obligatiile privind plata contributiei de asigurari sociale.

Art. 8. - (1) Constituie stagiu de cotizare in sistemul de pensii pentru agricultori perioadele in care persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) au platit contributia individuala prevazuta de prezenta lege.

(2) Drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul de pensii pentru agricultori se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

(3) Prestatiile de asigurari sociale aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Art. 9. - (1) Evidenta drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale in sistemul de pensii pentru agricultori se realizeaza pe baza codului numeric personal.

(2) Verificarile in evidenta populatiei pentru datele de identificare a unor persoane, precum si furnizarile de date din evidenta populatiei catre CNPAS si casele teritoriale de pensii sunt exceptate de la plata .

Art. 10. - In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) unitatea de contributie lunara este o constanta corespunzatoare unei contributii lunare individuale, in cuantum fix, stabilita dupa cum urmeaza:

- UC 1 - corespunzatoare unei contributii de 10 lei;

- UC 2 - corespunzatoare unei contributii de 20 lei;

Afişează Legea nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Ştiri Juridice