Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona

Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona

  Publicat: 18 Dec 2014       6139 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Una dintre solutiile pe care le pronunta instanta care a judecat cauza penala,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cresterea, ingrijirea si educarea necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1
Prezenta lege reglementeaza exercitarea profesiei de bona in scopul asigurarii serviciilor specializate de ingrijire si supraveghere a copilului.
Art. 2
Exercitarea profesiei de bona se realizeaza conform urmatoarelor principii:
a) respectarea si promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) primordialitatea responsabilitatii reprezentantului legal al copilului cu privire la respectarea si garantarea drepturilor copilului;
d) asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate pentru fiecare copil;
e) respectarea demnitatii copilului;
f) ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia, tinand cont de varsta si de gradul sau de maturitate.
Art. 3
Beneficiarul serviciilor de ingrijire si supraveghere oferite de bona este copilul care necesita supraveghere si ingrijire pe timpul zilei.
Art. 4
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) bona - persoana fizica, cetatean roman sau strain, cu domiciliul sau resedinta legala in Romania, calificata potrivit prevederilor legale sa desfasoare servicii de ingrijire si supraveghere a copilului;
b) copil - persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si care nu a dobandit capacitatea deplina de exercitiu, potrivit legii;
c) domiciliul/resedinta copilului - locul unde reprezentantul legal al copilului la care acesta locuieste in mod statornic sau locul unde reprezentantul legal al copilului declara ca isi are locuinta principala/secundara;
d) domiciliul/resedinta bonei - locul unde aceasta declara ca isi are locuinta principala/secundara conform Codului Civil;
e) servicii de ingrijire si supraveghere a copilului - servicii instructiv - educative prin care se asigura ingrijirea, cresterea, protectia, educatia si invatarea copilului, folosind metode variate si alternative de educare si asistare a copilului.


Capitolul II - Exercitarea profesiei de bona
Art. 5
(1) Poate exercita profesia de bona orice persoana fizica daca indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman sau strain cu domiciliul/resedinta, de regula, in aceeasi localitate cu domiciliul/resedinta copilului;
b) este cetatean strain cu drept de munca in Romania si poseda un titlu oficial de calificare recunoscut sau echivalat pentru profesia de bona;
c) are capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) este apta din punct de vedere psihologic; indeplinirea acestei conditii se dovedeste cu raportul de evaluare eliberat in conditiile legii;
f) nu are antecedente penale, cu exceptia faptelor savarsite din culpa, dovedite prin certificat de cazier judiciar.
(2) Prin titlu oficial de calificare a bonelor se intelege:
a) certificatul obtinut in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata;
b) diploma, certificatul sau un alt titlu de bona, recunoscute ori echivalate in conformitate cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Documentele care atesta indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1) lit. d) - f) se actualizeaza anual.
Art. 6
Exercitarea profesiei de bona nu poate fi realizata de o persoana daca:
a) locuieste impreuna cu alte persoane care au suferit o condamnare penala definitiva, cu exceptia celor care au savarsit fapte penale din culpa, conform declaratiei pe propria raspundere, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
b) este decazuta din drepturile parintesti prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau i-au fost interzise drepturile parintesti ca pedeapsa complementara;
c) sufera de boli cronice transmisibile;
d) membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta sufera de boli cronice transmisibile, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
e) este dependenta de substante psihotrope sau stupefiante si/sau plante ori substante cu proprietati psihoactive; prevederile se aplica si pentru membrii de familie sau alte persoane care locuiesc cu aceasta, in situatia in care ingrijirea copilului are loc la domiciliul/resedinta bonei;
f) i-a fost retras atestatul de asistent maternal .
Art. 7
Exercitarea profesiei de bona se poate realiza, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si (3), prin:
a) furnizarea serviciilor in baza unui contract individual de munca incheiat intre bona si o persoana juridica;
b) desfasurarea activitatii bonei ca persoana fizica autorizata in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8
(1) In desfasurarea activitatii, bona indeplineste, cel putin, urmatoarele atributii:
a) ingrijirea si supravegherea copilului;

Afişează Legea 167/2014 privind exercitarea profesiei de bona pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Profesia de bona    Legea 167/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.