Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

  Publicat: 05 Feb 2015       4577 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 81 din 30 ianuarie 2015

Este actul procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
A fost promulgat la 11.09.1865
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
(TVA). Forma sub care exista in prezent taxa generala de consumatie este taxa pe valoarea adaugata (TVA).
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta .

Art. 1

(1) Se aproba organizarea Loteriei bonurilor fiscale, ca masura pentru combaterea evaziunii fiscale si incurajarea cumparatorilor de a solicita bonurile fiscale in vederea fiscalizarii veniturilor operatorilor economici.

(2) Loteria bonurilor fiscale consta in extragerea aleatorie de numere, in vederea acordarii de premii in bani, persoanelor fizice rezidente si nerezidente in Romania, definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, detinatoare de bonuri fiscale care atesta cumpararea de bunuri sau servicii pe teritoriul Romaniei.

(3) Sumele de bani acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante reprezinta premii in intelesul art. 75 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2

(1) Loteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel:

a) un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Numarul reprezentand valoarea totala a bonului fiscal rezulta in urma extragerii succesive a trei serii de cifre, cuprinse intre 0 si 9;

si

b) un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferenta lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.

(2) Loteria bonurilor fiscale poate fi organizata si ocazional, cu respectarea prevederilor alin. (1), dupa cum urmeaza:

a) cu ocazia sarbatorilor legale;

b) in situatiile in care la extragerile lunare nu exista castigatori doua luni consecutive;

c) in alte situatii stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Art. 3

(1) La extragerile lunare participa bonurile fiscale emise in luna calendaristica anterioara organizarii extragerii.

(2) Extragerea se realizeaza in prima duminica dupa data de 15 a fiecarei luni, pentru luna anterioara.

Art. 4

(1) La extragerile ocazionale participa bonurile fiscale emise in intervalul calendaristic anterior organizarii extragerii, stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice.

(2) Extragerea se realizeaza dupa minimum 15 zile de la sfarsitul intervalului calendaristic pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.

Art. 5

(1) Extragerile prevazute la art. 3 si 4 sunt organizate de catre Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A. si sunt publice.

(2) Extragerile sunt efectuate in prezenta Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor, din care fac parte cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv al Companiei Nationale "Loteria Romana" - S.A.

(3) Rezultatul extragerilor prevazute la art. 3 si 4 se consemneaza intr-un proces-verbal care se transmite Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, aparat central, in prima zi lucratoare dupa data extragerii.

(4) Procesul-verbal prevazut la alin. (3) se posteaza, in termen de 24 de ore de la momentul comunicarii, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru o perioada de minimum 30 de zile.

(5) Costurile aferente organizarii si desfasurarii extragerilor sunt suportate de catre Compania Nationala "Loteria Romana" - S.A.

Art. 6

(1) Un bon fiscal este considerat castigator daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care functioneaza in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sunt lizibile toate informatiile obligatorii, asa cum sunt prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) are valoarea totala exprimata in moneda nationala, egala cu valoarea extrasa conform art. 2 alin. (1) lit. a);

d) a fost emis in ziua extrasa conform art. 2 alin. (1) lit. b);

e) nu are mentionat niciun cod de inregistrare fiscala al cumparatorului.

(2) Revendicarea premiilor se face prin depunerea bonului fiscal castigator, in original, la orice unitate teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, alaturi de copia actului de identitate sau a pasaportului titularului bonului si de o cerere al carei model si continut se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, pana la data de 30 martie 2015, la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(3) Revendicarea premiilor se face in termen de maximum 30 de zile de la data extragerii, acest termen reprezentand termen de decadere din dreptul de a revendica premiul.

(4) In termen de 10 zile de la expirarea perioadei prevazute la alin. (3), unitatile teritoriale transmit catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, aparat central, lista persoanelor care au revendicat premiile potrivit alin. (2).

(5) Plata castigurilor se face de catre Ministerul Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor.

(6) Verificarea autenticitatii si realitatii bonurilor fiscale depuse pentru revendicarea premiilor se realizeaza de catre organul competent al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

(7) In cazul constatarii elementelor constitutive ale unei infractiuni, sunt sesizate organele de cercetare competente, iar plata premiului revendicat se suspenda pana la solutionarea cauzei penale.

(8) La solicitarea titularului bonului fiscal, unitatea teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala unde a fost depus originalul bonului fiscal castigator elibereaza o copie care poarta mentiunea "conform cu originalul".

Art. 7

(1) Ministerul Finantelor Publice stabileste fondul anual de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale, precum si repartizarea lunara a acestuia.

(2) Fondul de premiere este evidentiat in bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la o pozitie distincta.

(3) In vederea determinarii valorii castigatoare pentru un bon fiscal, dupa centralizarea situatiei bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen, se imparte fondul lunar de premiere la numarul total al bonurilor fiscale castigatoare revendicate in termen, iar suma astfel obtinuta se rotunjeste la leu in favoarea castigatorului.

(4) In cazul in care intr-o luna calendaristica nu exista castigatori, fondul de premiere se reporteaza pentru extragerea urmatoare.

Art. 8

(1) Pentru anul 2015, prima extragere lunara are loc in luna iulie 2015.

(2) In anul 2015, suma necesara pentru asigurarea fondului de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale se asigura prin virari de credite bugetare, cu incadrarea in bugetul aprobat Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, conform legislatiei in vigoare.

Afişează OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Loteria bonurilor fiscale    OG 10/2015    Bon fiscal

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.