Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

  Publicat: 27 Feb 2015       13636 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Publicat in Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Tabel statistico-economic folosit in analiza si planificare, prin care se compara si se raporteaza
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
Suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont;
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
A fost promulgat la 11.09.1865

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Avand in vedere prevederile art. 1 alin. (5) si art. 4 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1

Se aproba Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin .

Art. 2

Reglementarile contabile privind contabilitatea in partida simpla se aplica de catre urmatoarele categorii de persoane:

a) persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, al caror venit anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, fiind obtinut din urmatoarele surse:

- activitati independente;

- cedarea folosintei bunurilor;

- activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

b) persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Art. 3

Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) au obligatia sa conduca evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla sau, la optiunea acestora, pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla, cu exceptia celor pentru care in actul normativ de infiintare, in legi speciale sau in alte acte normative exista prevederi exprese privind tinerea contabilitatii in partida simpla.

Art. 4

(1) Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) care conduc evidenta contabila pe baza regulilor contabilitatii in partida simpla pot trece la conducerea contabilitatii in partida dubla de la inceputul exercitiului financiar ulterior celui in care au decis aceasta trecere.

(2) Persoanele infiintate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, care se incadreaza in categoria celor prevazue la art. 2 lit. a) pot opta pentru tinerea contabilitatii in partida dubla de la data infiintarii acestora.

Art. 5

(1) Persoanele prevazute la art. 2 lit. a) care opteaza pentru tinerea evidentei contabile pe baza regulilor contabilitatii in partida dubla organizeaza si conduc contabilitatea proprie in baza reglementarilor contabile in vigoare, aplicabile operatorilor economici, pana la nivel de balanta de verificare, fara a intocmi situatii financiare anuale. Evidenta contabila astfel tinuta trebuie sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) intocmesc Registrul-jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2). Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile si a celorlalte documente financiar-contabile se efectueaza conform normelor privind documentele financiar-contabile, elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) vor prelua, pe baza inventarului si a informatiilor privind creantele si datoriile, ca solduri initiale, la inceputul exercitiului financiar pentru care au optat sa treaca la conducerea contabilitatii in partida dubla, sumele din documentele intocmite pentru tinerea contabilitatii in partida simpla, respectiv din:

- Registrul-inventar;

- Registrul-jurnal de incasari si plati;

- fisa mijlocului fix;

- extras de cont;

- alte documente.

Deschiderea conturilor de imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti si datorii, in vederea preluarii in contabilitatea in partida dubla a acestor elemente, se efectueaza cu ajutorul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor".

Prin exceptie de la functiunea contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" prezentata in reglementarile contabile in vigoare, aplicabile operatorilor economici, la trecerea de la contabilitatea in partida simpla la contabilitatea in partida dubla se efectueaza urmatoarele inregistrari:

- in creditul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" se inregistreaza soldurile conturilor de natura activelor (imobilizari, stocuri, creante, disponibilitati banesti);

- in debitul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor" se inregistreaza soldurile conturilor de natura datoriilor.

Diferenta dintre valoarea activelor si valoarea datoriilor din contul 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor) se va reflecta in soldul acestuia, astfel:

- sold creditor - cand valoarea activelor este mai mare decat valoarea datoriilor;

- sold debitor - cand valoarea activelor este mai mica decat valoarea datoriilor.

Art. 6

Prezentul ordin intra in vigoare incepand cu data de 1 martie 2015.

Art. 7

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 16 iulie 2004;

b) Normele specifice de intocmire si utilizare a documentului Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) cuprinse in anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completarile ulterioare;

c) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natura contabila si fiscala referitoare la practicienii in insolventa, persoane fizice sau juridice, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 27 decembrie 2007.

Art. 8

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA - REGLEMENTARI CONTABILE privind contabilitatea in partida simpla

CAPITOLUL I - Aria de aplicabilitate

Prezentele reglementari se aplica de catre:

1. persoanele fizice si asocierile fara personalitate juridica, ale caror venituri sunt supuse impozitului pe venit in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), al caror venit net anual este determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, si este obtinut din urmatoarele surse:

a) activitati independente;

b) cedarea folosintei bunurilor;

c) activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Afişează Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contabiliate    Contabilitate simpla    Contabilitate in partida simpla

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble
Sursa: EuroAvocatura.ro