Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

  Publicat: 27 Feb 2015       13686 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

Publicat in Monitorul Oficial nr. 139 din 24 februarie 2015

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Sinonime - Active corporale, Imobilizari fizice, Imobilizari tangibile, Investitii materiale.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
A fost promulgat la 11.09.1865
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
In sens general, cheltuiala in bani ce trebuie suportata pentru a putea beneficia de un bun sau serviciu.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).

Persoanele care desfasoara activitati independente si care au obligatia tinerii contabilitatii conform prezentelor reglementari sunt persoanele care obtin venituri din:

a.1 - activitati economice (persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale);

a.2 - profesii libere (medici, avocati, notari, auditori financiari, consultanti fiscali, experti contabili, arhitecti si alte profesii reglementate);

a.3 - drepturi de proprietate intelectuala (in conditiile in care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real);

2. persoanele sau entitatile care, prin actul normativ de infiintare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligatia tinerii contabilitatii in partida simpla, cu exceptia persoanelor juridice fara scop patrimonial.

CAPITOLUL II - Dispozitii generale privind tinerea contabilitatii in partida simpla

1. In intelesul prezentelor reglementari, contabilitatea in partida simpla reprezinta ansamblul registrelor si documentelor financiar-contabile, legal reglementate, care servesc la evidentierea in contabilitate, in mod cronologic si sistematic, a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative.

2. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza formularele financiar-contabile prevazute in prezentele reglementari sau numai o parte din acesta, in functie de elementele specifice activitatii desfasurate, astfel incat acestea sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

3. In functie de necesitati, persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot utiliza si alte formulare financiar-contabile prevazute in Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordonul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completarile ulterioare. In acest caz, elementele referitoare la conturi, debit, credit, semnaturi de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare, nu se completeaza.

4. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla pot folosi si alte formulare prevazute in mod expres de acte normative care reglementeaza activitati economice specifice (agricultura, exploatarea masei lemnoase, jocuri de noroc etc.).

5. Formularele financiar-contabile pot fi pretiparite sau editate cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor.

6. In conditiile utilizarii sistemelor informatice, trebuie sa fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar-contabil, prevazute de Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008, cu completarile ulterioare.

7. Factura se intocmeste, se utilizeaza, se corecteaza, se reconstituie (in cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii) si se arhiveaza in conformitate cu prevederile Codului fiscal.

8. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla au obligatia sa efectueze inventarierea la inceputul activitatii, cel putin o data pe an, precum si la incetarea activitatii.

9. Inventarierea cuprinde toate elementele de natura activelor si datoriilor care contribuie la desfasurarea activitatii persoanei care conduce contabilitatea in partida simpla si se face cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

10. In sensul prezentelor reglementari, elementele patrimoniale sunt bunurile si drepturile care contribuie la desfasurarea activitatii persoanei care conduce contabilitatea in partida simpla. Acestea cuprind imobilizari corporale (mijloace fixe), stocuri si imobilizari necorporale, respectiv programe informatice, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare.

11. Persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla nu intocmesc situatii financiare anuale.

CAPITOLUL III - Norme generale privind contabilitatea in partida simpla si documentele financiar-contabile

1. Contabilitatea in partida simpla se tine in limba romana si in moneda nationala.

2. Orice operatiune economico-financiara se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza evidentierii in contabilitatea in partida simpla, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

3. Documentele justificative care se evidentiaza in contabilitatea in partida simpla angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit.

4. Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

- denumirea documentului;

- denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul/adresa persoanei care intocmeste documentul;

- numrul documentului si data intocmirii acestuia;

- codul de inregistrare fiscala (cand este cazul);

- mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cand este cazul);

- continutul operatiunii economico-financiare si, atunci cand este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;

- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efecuate;

- numele, prenumele si semnatura persoanei care a intocmit documentul, dupa caz;

- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor efectuate.

5. In documentele financiar-contabile nu sunt admise stersaturi, modificari sau alte asemenea procedee, si nici lasarea de spatii libere intre operatiunile inscrise in acestea sau file lipsa .

6. Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poata fi citite, iar deasupra lor se scrie textul corect sau cifra corecta. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului financiar-contabil si se confirma prin semnatura persoanei care a intocmit/corectat documentul, mentionandu-se si data efectuarii corecturii.

7. In cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza carora se primeste, se elibereaza sau se justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevad asemenea restrictii, documentul intocmit gresit se anuleaza si se pastreaza sau ramane in carnetul respectiv.

8. Inscrierea datelor in documente se face cu cerneala, cu pasta de pix sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, dupa caz.

9. Pentru evidentierea in contabilitatea in partida simpla a operatiunilor efectuate se utilizeaza urmatoarele registre contabile: Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/b), prevazulte la cap. V.

10. Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate, incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor economico-financiare efectuate.

11. Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) serveste la inregistrarea cronologica a tuturor sumelor incasate si platite, atat in numerar, cat si prin conturi bancare.

12. Sumele inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) se totalizeaza lunar.

13. Registrul-inventar (cod 14-1-2/b) serveste la inregistrarea elementelor de natura activelor si datoriilor inventariate.

14. Modelele registrelor de contabilitate utilizate de persoanele care conduc contabilitatea in partida simpla, precum si normele de intocmire a acestora sunt prezentate la cap. V.

15. Registrele de contabilitate parafate si inregistrate la organele fiscale teritoriale anterior intrarii in vigoare a prezentelor reglementari pot fi utilizate pana la epuizare, cu conditia respectarii continutului de informatii si a normelor de intocmire si utilizare a acestora prevazute la cap. V.

16. Elementele patrimoniale se evidentiaza in contabilitate la valoarea de intrare, respectiv la cost de achizitie, de productie sau la pretul pietei, in baza documentelor justificative care atesta dobandirea acestora.

17. Evidenta imobilizarilor corporale (mijloace fixe) se tine cu ajutorul Fisei mijlocului fix (cod 14-2-2).

18. Operatiunile efectuate in valuta se evidentiaza in contabilitate in moneda nationala, utilizandu-se cursul de schimb valutar de la data efectuarii operatiunii.

Prin curs valutar de schimb la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).

Sumele aferente operatiunilor in valuta se inregistreaza in Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/b) in lei, cu mentionarea in coloana de explicatii a valorii in valuta.

19. In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile legale, documentul in baza caruia se inregistreaza in contabilitate incasarile zilnice este raportul fiscal de inchidere zilnica, respectiv registrul special intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

20. In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile, se vor lua masuri de reconstituire a acestora, cu aplicarea prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008, cu completarile ulterioare.

CAPITOLUL IV - Arhivarea si pastrarea documentelor financiar-contabile

Afişează Ordinul 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Contabiliate    Contabilitate simpla    Contabilitate in partida simpla

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble
Sursa: EuroAvocatura.ro