Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2016. Legea 230/2007

Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2016. Legea 230/2007

  Publicat: 18 Dec 2015       681654 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


LEGEA nr. 230/2007, actualizata 2016, privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

Actualizata prin Legea 34/2015 si Legea 277/2015

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

a) faptele prevazute la lit. a) , b) si c) se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 3.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. d) , cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei;
c) faptele prevazute la lit. e) si f) , cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) -e) se aplica persoanelor fizice constatate vinovate, iar cea prevazuta la alin. (1) lit. f) functionarilor publici sau personalului angajat al autoritatilor publice, inclusiv personalului regiilor ori societatilor furnizoare de servicii de utilitati publice.
(4) Constatarea contraventiilor prevazute de prezenta lege, facuta la sesizarea oricarei persoane interesate, precum si aplicarea sanctiunilor corespunzatoare se fac de catre persoanele imputernicite de Inspectoratul de Stat in Constructii si de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, de primari sau de imputernicitii acestora.
Art. 57
Prevederile art. 56 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 58
(1) Institutiile administratiei publice locale ori centrale sau orice alte societati de stat, care detin in proprietate apartamente sau spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta in cladirile de locuinte, au aceleasi drepturi si obligatii ca oricare alt proprietar din condominiu si au obligatia sa mandateze persoane fizice sau juridice pentru a colabora cu asociatia de proprietari.
(2) Raporturile juridice ale proprietarului, stabilite de comun acord cu chiriasul, indiferent de statutul locuintei, precum si nerespectarea obligatiilor contractuale de catre chirias nu absolva proprietarul de la obligatiile sale fata de asociatia de proprietari prevazute in prezenta lege.
Art. 59
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, impreuna cu Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Transporturilor si Ministerul Justitiei vor elabora si supune spre adoptare Guvernului normele metodologice de punere in aplicare a prevederilor acesteia.
Art. 60
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 61

Afişează Legea asociatiilor de proprietari, Actualizata 2016. Legea 230/2007 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 230/2007    Legea 230/2007 actualizata 2016    Legea asociatiilor 2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Acord de mediere privind achitarea debitelor datorate asociatiei de proprietari
Pronuntaţă de: Judecatoria Braila, Sectia civila, Sentinta civila nr. 5186 din 23.09.2010

Criterii de distribuire a pretului obtinut prin executare silita a unui imobil asupra caruia exista atat un privilegiu imobiliar al asociatiei de proprietari, cat si o ipoteca conventionala a bancii
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta, Decizia nr. 1063 din 04.10.2012

Autorizare desfiintare constructie cu destinatia de garaj
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.398 din data 06.04.2011

Stabilire sediu social. Inregistrare mentiune la Oficiul Registrului Comertului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.212 din data 19.04.2011

Schimbarea destinatiei locuintei private. Conditionare acord Asociatia de Proprietari
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 212 din data 19.04.2011

Calculul gresit al debitelor. Radierea inscrierii in Cartea Funciara
Pronuntaţă de: Tribunalul Constanta - Decizie nr. 103 din data 04.03.2010

Validare poprire pentru suma datorata debitoarei Asociatia de Proprietari
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr.57 din data 19.05.2011

Anularea autorizatiei de construire in ce priveste lucrarile de mansardare a unui bloc prin construirea de noi apartamente la mansarda
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau sectia comerciala si contencios administrativ , Decizia nr.59/21.01.2010