din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3472 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Validare poprire pentru suma datorata debitoarei Asociatia de Proprietari

Validare poprire pentru suma datorata debitoarei Asociatia de Proprietari

  Publicat: 05 Sep 2012       6045 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea sub nr. ........reclamanta-creditoare S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a solicitat ca in contradictoriu cu parata-debitoare Asociatia de Proprietari "........ " cu sediul in Tulcea, ........ si cu paratul-tert poprit ........ , domiciliat in ........ , sa se valideze poprirea infiintata in mana tertului poprit pentru suma de 1.100 de lei, datorata de catre acesta debitoarei Asociatia de Proprietari ........ , cu titlul de cota parte cheltuieli cu serviciul public de apa si canalizare.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Realizarea veniturilor bugetare si folosirea lor pentru acoperirea cheltuielilor aprobate de buget.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Datoria persoanei creditate.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Masura asiguratorie, prevazuta in cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, care se ia de organul de urmarire penala sau instanta de judecata, in vederea repararii pagubei produse prin infractiune.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Fractiune a dreptului de proprietate comuna asupra unui bun sau asupra unei mase de bunuri.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana juridica ce se constituie, pe fiecare cladire cu mai multe apartamente sau pe un grup de cladiri, fiind alcatuita din cel mult 600 de membri,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Activitatea sau ansamblul de activitati organizate de o autoritate a administratiei publice ori de o institutie publica sau autorizata/autorizate ori delegata de aceasta, in scopul satisfacerii unei nevoi cu caracter general sau a unui interes public, in mod regulat si continuu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica ce datoreaza o suma de bani debitorului urmarit
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cerere formulata de una din partile procesului civil pentru introducerea in cauza a unei alte persoane,
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.

In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca prin titlul executoriu reprezentat de sentinta civila nr. ........ a Tribunalului Tulcea parata-debitoare a fost obligata la plata sumei de 149.348,25 lei catre reclamanta reprezentand contravaloare servicii apa-canal, majorari de intarziere si cheltuieli de judecata, la care se adauga 8.830 de lei cheltuieli de executare . Respectivul titlu executoriu a fost pus in executare si, deoarece debitoarea nu a achitat suma datorata in termenul prevazut in somatie, executorul judecatoresc a procedat la infiintarea popririi in mana tertului poprit ........ pentru suma de 1.100 de lei reprezentand cota parte la cheltuielile cu serviciul public de apa si canalizare, la data de 28.04.2010.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.460 Cod procedura civila.
In probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei, in copie, sentinta civila ce constituie titlul executoriu, precum si actele intocmite in dosarul de executare nr......... al B.E.J. ........ , inclusiv adresa de infiintare a popririi (filele 18-26).
Actiunea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in suma de 10 lei, potrivit ordinului de plata atasat la fila 16 si cu 1 lei timbru judiciar.
Parata-debitoare Asociatia de Proprietari ........ , legal citata, a formulat intampinare prin care si-a exprimat acordul cu actiunea reclamantei, precizand ca paratul-tert poprit nu a efectuat plati reprezentand cota parte ce ii revenea din cheltuielile cu serviciul public de apa si canalizare, acumuland un debit de 8.735 de lei.
La solicitarea instantei, parata-debitoare a depus la dosarul cauzei, in fotocopie, mai multe liste de plata si fisa personala a apartamentului tertului poprit (filele 10-13 si 39-67).
Paratul-tert poprit, legal citat, nu a formulat intampinare si nu s-a prezentat in fata instantei pentru a propune probe in aparare.
Tot la solicitarea instantei, la dosarul cauzei a fost depus, de catre D.I.A.P. din cadrul Consiliului Local Tulcea, o precizare in sensul ca imobilul situat la adresa de domiciliu a tertului poprit se afla in proprietatea Consiliului Local Tulcea, iar paratul ........ are calitatea de chirias, fiind atasat totodata contractul de inchiriere, in copie certificata (filele 73-76).
Prin sentinta civila nr. ........ din 22.02.2011 a Judecatoriei Tulcea a fost respinsa ca nefondata actiunea formulata de reclamanta-creditoare; a fost desfiintata poprirea infiintata in mana tertului poprit prin adresa nr. ........ din 28.04.2010 a B.E.J. ........ .
Pentru a hotari astfel prima instanta a retinut ca din inscrisurile atasate la dosarul cauzei rezulta ca paratul tert poprit nu are calitatea de proprietar al apartamentului situat in condominiul afiliat paratei-debitoare, potrivit dispozitiilor Legii nr.230/2007, cota parte din cheltuielile de intretinere, deci inclusiv din cele referitoare la serviciul public de apa si canalizare, trebuind sa fie suportate de catre proprietarii apartamentelor afiliate la o anumita asociatie de proprietari. Potrivit dreptului comun in materie de locatiune, cheltuielile legate de folosinta imobilului, asa cum sunt cheltuielile invocate de catre reclamanta, sunt suportate de catre chiriasi doar in masura in care acest lucru este prevazut expres in contractul de inchiriere. In aceasta ordine de idei, din continutul contractului de inchiriere incheiat intre Consiliul Local Tulcea si paratul tert poprit nu rezulta o asemenea obligatie in sarcina chiriasului, ceea ce inseamna, per a contrario, ca obligatia de plata a cheltuielilor legate de folosinta comuna revine proprietarului apartamentului, adica Consiliului Local Tulcea.
Cu alte cuvinte, paratul ........ nu poate avea calitate de debitor al asociatiei de proprietari in privinta sumelor reprezentand cheltuielile legate de folosinta comuna, inclusiv cheltuieli cu serviciul public de apa si canalizare si, pe cale de consecinta, nu poate avea nici calitatea de tert poprit fata de reclamanta.
Impotriva acestei sentinte reclamanta-creditoare S.C. Aquaserv S.A. Tulcea a formulat apel.
In motivarea apelului s-a aratat ca prima instanta prin hotararea atacata a retinut ca numitul ........ , nu poate avea calitatea de tert poprit, motivat de faptul ca din relatiile furnizate de D.I.A.P. Tulcea, a rezultat ca acesta are calitatea de chirias, iar proprietar ar fi Consiliul Local Tulcea.
Aceste relatii nu au fost aduse la cunostinta, nu au fost comunicate si prin urmare nu au putut a se face apararile vis-a-vis de acestea. Nici macar nu au fost puse in discutia partilor aceste relatii.
Avand in vedere acest considerent s-a solicitat sa se admita apelul sa se desfiinteze in totalitate sentinta apelata cu trimiterea spre rejudecare in fata primei instante in vederea intregirii cadrului procesual prin chemare in garantie a proprietarului locuintei in cauza Respectiv Consiliul Local Tulcea, chestiune care nu poate fi dezbatuta in apel chiar daca acesta este o cale de atac devolutiva.
Referitor la situatia de fapt, s-a considerat ca in cauza nu are importanta calitatea de chirias sau proprietar a tertului poprit, sens in care s-a apreciat ca instanta a facut o gresita aplicare a legii interpretand gresit actele deduse judecatii.
Astfel sigura cerinta a art. 460 din Codul de Procedura Civila care reglementeaza materia juridica a cauzei deduse judecatii este aceea ca tertul poprit sa datoreze debitoarei poprite, chestiune care a fost dovedita cu listele de plata depuse de debitoarea poprita si poate fi intregita cu o expertiza contabila daca instanta o va aprecia utila, concludenta si pertinenta cauzei.
Examinand apelul formulat prin prisma motivelor invocate se constata ca acesta este fondat pentru cele ce urmeaza.
In data de 31.01.2011 Consiliul local Tulcea- Directia de Intretinere si Administrare Patrimoniu Tulcea a inaintat Judecatoriei Tulcea date privind imobilul situat pe str. ........ din Municipiul Tulcea, din care rezulta ca respectivul imobil este proprietatea Consiliului Local Tulcea, chirias fiind ........ .
La termenul de judecata urmator, cel din data de 18.02.2011 cauza a ramas in pronuntare fara ca din practicaua hotararii sa rezulte ca relatiile mai sus amintite au fost puse in discutia partilor pentru a fi stabilit cadrul procesual.
In raport de aceste considerente urmeaza ca instanta sa admita apelul formulat, sa anuleze hotararea atacata si sa trimita cauza spre rejudecare primei instante in vederea stabilirii cadrului procesual.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea - Decizie nr.57 din data 19.05.2011


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Tulcea    Judecatoria Tulcea    Asociatia de Proprietari    Debitor    Creditor    Contract de inchiriere    Chirias    Proprietar    Poprire    Legea 230/2007    Serviciul public de apa si canalizare
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prescrierea dreptului de a solicita plata drepturilor salariale neachitate
Pronuntaţă de: Decizia Civila nr. 213/25.06.2019 ´┐Ż Curtea de Apel Constanta

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia CCR nr. 71/2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Statutul cadrelor militare
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

ICCJ: Cererile de admitere a creantelor, altele decat cele ale salariatilor, trebuie sa fie depuse la tribunal in termenul fixat prin hotararea de deschidere a procedurii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 72/2018

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017

Plata de daune materiale si morale pentru incetarea fara instiintare a contractului individual de munca incheiat cu un angajator din strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 67/2017, in sedinta publica din 18 ianuarie 2017

Raspuderea patrimoniala a padurarului pentru arborii taiati ilegal. Solutionare prescripie si cerere de chemare in garantie
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contentios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 30/2017, in sedinta publica din 12 ianuarie 2017

Desfacerea disciplinara a contractului de munca pentru lipsa nejustificata de la serviciu
Pronuntaţă de: Curtea de Apel C, Sectia I Civila, Decizia nr. 275 CM din 30.05.2016

ICCJ-dezlegare chestiune de drept. Intreprinderea individuala nu are calitatea de persoana juridica si nu poate raspunde penal in conditiile art. 135 Cod penal
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Limitele principiului retroactivitatii efectelor nulitatii deciziei de concediere. Neretroactivitatea deciziei de reintegrare a salariatului
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii darii in plata ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Consideratii asupra constitutionalitatii scutirii autoritatilor publice de taxa judiciara de timbru in actiunile care au ca obiect venituri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu