Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut
Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului

  Publicat: 18 Dec 2015       48047 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
LEGEA nr. 26/1990, privind registrul comertului - Republicata si Actualizata 2016

Actualizata prin Legea 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in registrul comertului (M.Of. 519 din 13-iul-2015)

Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta un bun unitar caracterizat prin reunirea elementelor necorporale si a unor elemente corporale ce apartin unui comerciant, permitandu-i acestuia sa-si dezvolte clientela.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Contract de asociere in care una dintre parti, comanditatul, raspunde solidar si cu intreaga sa avere pentru obligatiile societatii fata de creditori, pe cand cealalta parte, comanditarul,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Bun necorporal, semnul sau denumirea care deosebeste intreprinderile de acelasi gen (potrivit Legii 26/1990 privind organizarea si functionarea Registrului Comertului).
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Infractiunea se consuma in momentul in care,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Puterile publice existente in stat.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)

Firma unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura a o deosebi de firma altor societati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "societate pe actiuni" sau "S.A." ori, dupa caz, "societate in comandita pe actiuni".
Art. 36
Firma unei societati cu raspundere limitata se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau al mai multor asociati, si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "societate cu raspundere limitata" sau "S.R.L."
Art. 37
Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate.
Art. 38
(1) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente.
(2) Cand o firma noua este asemanatoare cu o alta, trebuie sa se adauge o mentiune care sa o deosebeasca de aceasta, fie prin desemnarea mai precisa a persoanei, fie prin indicarea felului de comert exercitat sau in orice alt mod.
Art. 39
(1) Oficiul registrului comertului va refuza inscrierea unei firme care, neintroducand elemente deosebite in raport cu firme deja inregistrate, poate produce confuzie cu acestea.
(2) Se interzice inscrierea unei firme care contine cuvintele: AĞstiintificAğ, AĞacademieAğ, AĞacademicAğ, AĞuniversitateAğ, AĞuniversitarAğ, AĞscoalaAğ, AĞscolarAğ sau derivatele acestora.
(3) Inscrierea unei firme care contine cuvintele: AĞnationalAğ, AĞromanAğ, AĞinstitutAğ sau derivatele acestora ori cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice centrale se realizeaza numai cu acordul Secretariatului General al Guvernului.
(4) Inscrierea unei firme care contine cuvinte sau sintagme caracteristice autoritatilor si institutiilor publice locale se realizeaza numai cu acordul prefectului judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in circumscriptia teritoriala in care solicitantul si-a stabilit sediul social.
(5) In cazurile prevazute la alin. (3) si (4) autoritatea competenta refuza eliberarea acordului daca firma in cauza este de natura sa creeze confuzie cu denumirea unei institutii publice ori de interes public.
(6) Acordul pentru folosirea denumirii, prevazut la alin. (3) si (4) , ori, dupa caz, refuzul eliberarii acordului se comunica in termen de 10 zile de la data solicitarii.
(7) Refuzul acordului prevazut la alin. (3) si (4) conduce la respingerea cererii de inmatriculare a persoanei juridice.
(8) Verificarea disponibilitatii firmei si a emblemei se face de catre oficiul registrului comertului inainte de intocmirea actelor constitutive sau, dupa caz, de modificare a firmei sau a emblemei.
(9) Firmele si emblemele radiate din registrul comertului sunt indisponibile pentru o perioada de 2 ani de la data radierii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 41.
Art. 40
Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.
Art. 41
(1) Dobanditorul cu orice titlu al unui fond de comert va putea sa continue activitatea sub firma anterioara, care cuprinde numele unui comerciant persoana fizica sau al unui asociat al unei asociatii familiale, societati in nume colectiv ori comandita simpla, cu acordul expres al titularului precedent sau al succesorilor sai in drepturi si cu obligatia de mentionare in cuprinsul acelei firme a calitatii de succesor.
(2) Pastrarea firmei precedente este permisa societatii pe actiuni, in comandita pe actiuni sau societatii cu raspundere limitata, fara cerinta mentionarii raportului de succesiune.
(3) In cazul in care firma unei societati cu raspundere limitata cuprinde numele unuia sau mai multor asociati, dispozitiile alin. (1) raman aplicabile.
Art. 42
Firma nu poate fi instrainata separat de fondul de comert la care este intrebuintata.
Art. 43
(1) Orice emblema va trebui sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblemele altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea .
(2) Emblemele vor putea fi folosite pe panouri de reclama oriunde ar fi asezate, pe facturi, scrisori, note de comanda, tarife, prospecte, afise, publicatii si in orice alt mod, numai daca vor fi insotite in mod vizibil de firma comerciantului.
(3) Daca emblema cuprinde o denumire, firma va fi scrisa cu litere avand marimea de cel putin jumatate din cea a literelor cu care este scrisa emblema.


CAPITOLUL V: Sanctiuni
Art. 44
(1) Daca nu respecta dispozitiile legii si termenele prevazute, comerciantii care trebuie sa ceara inmatricularea sau inscrierea unei mentiuni sau sa depuna specimene de semnatura ori anumite acte vor fi obligati, prin incheiere pronuntata de judecatorul delegat, la plata unei amenzi judiciare de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune .
(2) In cazul in care inmatricularea, mentiunea, depunerea specimenului de semnatura sau a actului sunt in sarcina unei persoane juridice, amenda judiciara este de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, daca fapta nu constituie infractiune . Daca sunt mai multe persoane obligate la indeplinire, amenda se aplica fiecareia dintre ele.
(4) Amenda prevazuta la alin. (2) se aplica si reprezentantilor societatilor comerciale amendate, potrivit dispozitiilor acelui alineat.
Art. 45
Comerciantii persoane fizice si reprezentantii asociatiilor familiale si ai persoanelor juridice, care nu se conformeaza obligatiilor prevazute la art. 29, vor fi sanctionati de organele de control ale Ministerului Finantelor Publice cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, iar in cazul inscrierii unor date false, se vor aplica dispozitiile corespunzatoare din legea penala.
Art. 46
Camerele de comert bilaterale, denumite in continuare camere bilaterale, sunt organizatii autonome, neguvernamentale, apolitice, cu caracter nonprofit, cu personalitate juridica, recunoscute de utilitate publica conform Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare. Camerele bilaterale sunt create in scopul dezvoltarii relatiilor economice ale Romaniei cu tarile pentru care au fost create si al promovarii, apararii si sustinerii intereselor economice ale comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile publice si cu organismele din tara si din strainatate.
Art. 47
Amenzile judiciare prevazute la art. 44 sunt supuse regimului de drept comun al amenzilor judiciare, prevazut de Codul de procedura civila.


CAPITOLUL VI: Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 50
(1) Asigurarea spatiului corespunzator si a conditiilor materiale necesare desfasurarii activitatii Oficiului National al Registrului Comertului si a fiecarui oficiu al registrului comertului se face pentru anii 1990-1991 de catre prefectura si, respectiv, de catre Primaria Municipiului Bucuresti.
(2) Bunurile cu care au fost dotate oficiile trec, fara plata, in proprietatea camerelor de comert si industrie teritoriale pana la data de 1 ianuarie 1992.
Art. 51
Oficiul National al Registrului Comertului asigura conditiile necesare in vederea functionarii sistemului informatic unitar al registrului comertului.
(2) Inregistrarile in registrul comertului se efectueaza electronic, atat la nivelul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, cat si la nivelul registrului central computerizat.Afişează Legea 26/1990, Actualizata 2016, privind registrul comertului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 26/1990    Legea 26/1990 actualizata 2016    ONRC    Registru comertului    Legea 152/2015

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Radiere mentiune privind infiintarea si autorizarea punctului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.825 din data 11.05.2011

Desfiintare contract de inchiriere. Radiere punct de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 6 din data 12.01.2011

Mentionare in registrul comertului a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.1135 din data 30.04.2012

Societate cu raspundere limitata. Cerere referitoare la inregistrarea mentiunilor privind modificarea actului constitutiv
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 434 din data 21.08.2009

Actualizarea valorii aportului adus la constituirea si majorarea capitalului social
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 147 din data 06.03.2009

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Reinscriere institutie publica implicata in privatizare ca actionar
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr, 30 din data 18.01.2010

Deschiderea procedurii simplificate a insolventei. Societate dizolvata
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta comerciala nr. 65 din data 29.06.2012

Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile articolului 111 Cod procedura civila
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A V-A COMERCIALA, DECIZIA COMERCIALA NR. 111 din 10.03. 2011

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011Articole Juridice

Opreratiunile divizarii unei societati comerciale
Sursa: EuroAvocatura.ro