Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11472 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Totalitatea atributelor si calitatilor prin care o presoana este individualizata in societate si familie, din punct de vedere al normelor de drept; stare juridica a persoanei.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.

i)agresorul a fost condamnat anterior pentru infractiuni de natura similara.

ARTICOLUL 47

Sentinte pronuntate de catre alta parte

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a prevedea posibilitatea de luare in considerare a sentintelor definitive pronuntate de catre o alta parte in legatura cu infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie atunci cand se pronunta sentinta.

ARTICOLUL 48

Interzicerea rezolvarii extrajudiciare obligatorii a litigiilor

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a interzice rezolvarea extrajudiciara obligatorie a litigiilor, inclusiv medierea si concilierea, in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii .

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, daca este dispusa plata unei amenzi, se va tine seama de capacitatea agresorului de a-si asuma obligatiile financiare fata de victima.

CAPITOLUL VI

Cercetare, urmarire judiciara, legislatie procedurala si masuri de protectie

ARTICOLUL 49

Obligatii generale

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca cercetarea si procedurile judiciare in legatura cu toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii sunt desfasurate fara intarzieri nejustificate, luand in considerare drepturile victimei pe parcursul tuturor etapelor procedurilor penale.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare, in conformitate cu principiile fundamentale ale drepturilor omului si avand in vedere intelegerea dimensiunii de gen a violentei, pentru a asigura cercetarea eficace si urmarirea judiciara a infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie .

ARTICOLUL 50

Raspunsul imediat, prevenire si protectie

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca agentiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii raspund la toate formele de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii intr-o maniera prompta si corespunzatoare, oferind o protectie adecvata si imediata victimelor.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca agentiile guvernamentale responsabile de aplicarea legii se angajeaza intr-o maniera prompta si corespunzatoare in prevenirea si protectia impotriva tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii, incluzand utilizarea de masuri operationale preventive si strangerea de probe.

ARTICOLUL 51

Evaluarea riscurilor si managementul riscurilor

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca toate autoritatile relevante realizeaza o evaluare a riscului de mortalitate, a gravitatii situatiei si a riscului de violenta repetata in vederea gestionarii riscului si, daca este necesar, pentru a furniza siguranta si sprijin coordonate.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca evaluarea la care se face referire in alineatul 1 ia in considerare, in toate etapele cercetarii si aplicarii masurilor de protectie, faptul ca autorii actelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii poseda sau au acces la arme de foc.

ARTICOLUL 52

Ordine de interdictie de urgenta

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca autoritatilor competente le este acordata puterea de a dispune, in situatii de pericol imediat, ca un autor al violentei domestice sa paraseasca domiciliul victimei sau al persoanei in situatie de risc pentru o perioada de timp suficienta si de a-i interzice agresorului sa intre in domiciliu sau sa contacteze victima sau persoana in situatie de risc . Masurile adoptate conform prezentului articol vor da prioritate sigurantei victimelor sau celei a persoanelor in situatie de risc .

ARTICOLUL 53

Ordinele de restrictie sau de protectie

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimelor tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii le sunt disponibile ordine de restrictie sau de protectie corespunzatoare.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca ordinele de restrictie sau protectie la care se face referire in alineatul 1 sunt:

-disponibile pentru protectia imediata si fara sarcini financiare sau administrative nejustificate plasate asupra victimei;

-emise pentru o perioada specificata sau pana cand sunt modificate sau anulate;

-daca este necesar, emise pe o procedura ex parte, care are efect imediat;

-sunt disponibile indiferent de sau in plus fata de alte proceduri legale;

-permise a fi introduse in procedurile legale ulterioare.

3.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca incalcarile ordinelor de restrictie sau protectie emise conform alineatului 1 vor fi supuse unor sanctiuni penale sau altor sanctiuni legale eficiente, proportionale si disuasive.

ARTICOLUL 54

Investigatii si dovezi

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca, in orice proceduri civile sau penale, dovezile referitoare la istoricul sexual si la conduita sexuala al/a victimei vor fi permise doar atunci cand sunt relevante si necesare.

ARTICOLUL 55

Procedurile ex parte si ex officio

1.Partile vor asigura faptul ca cercetarea sau urmarirea judiciara a infractiunilor stabilite in conformitate cuarticolele 35,36,37,38si39ale prezentei conventii nu va fi dependenta in totalitate de o declaratie sau plangere depusa de victima, daca infractiunea a fost comisa in intregime sau partial pe teritoriul lor, precum si ca procedurile pot continua chiar daca victima isi retrage declaratia sau plangerea.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura, in conformitate cu conditiile prevazute de legislatia interna, posibilitatea organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale si a consilierilor in violenta domestica sa asiste si sa sprijine victimele, la cererea lor, pe durata cercetarilor si a procedurilor judiciare privind infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie .

ARTICOLUL 56

Masuri de protectie

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a proteja drepturile si interesele victimelor, inclusiv nevoile lor speciale ca martori, in toate etapele investigatiilor si ale procedurilor judiciare, in special prin:

a)luarea de masuri in vederea protectiei lor, precum si protectiei familiilor lor si a martorilor fata de intimidare, represalii si victimizare repetata;

b)asigurarea faptului ca victimele sunt informate, cel putin in cazurile in care victimele si familia ar putea fi in pericol, atunci cand agresorul evadeaza sau este eliberat temporar sau definitiv;

c)informarea lor, in conditiile prevazute de legislatia interna, cu privire la drepturile lor, la serviciile pe care le au la dispozitie si la traiectoria data plangerii lor, la acuzatii, la progresul general al investigatiei sau al procedurilor, la rolul lor in acestea, precum si la rezultatul cazului lor;

d)acordarea posibilitatii victimelor, intr-o maniera substantiala cu regulile procedurale ale legislatiei interne, sa fie audiate, sa furnizeze dovezi, sa le fie prezentate, direct sau printr-un intermediar, si sa fie luate in considerare punctele de vedere, nevoile si preocuparile;

e)punerea la dispozitia victimelor de servicii de sprijin adecvate, astfel incat drepturile si interesele lor sa fie prezentate cum se cuvine si luate in considerare;

f)asigurarea faptului ca se pot adopta masuri pentru a proteja intimitatea si imaginea victimei;

g)asigurarea faptului ca se evita, daca este posibil, contactul dintre victime si agresori in sediile instantelor de judecata si ale agentiilor guvernamentale de aplicare a legii;

h)punerea de interpreti independenti si competenti la dispozitia victimelor, atunci cand victimele sunt parti la proceduri sau atunci cand furnizeaza dovezi;

i)acordarea posibilitatii victimelor sa depuna marturie in sala de judecata, conform regulilor prevazute de legislatia interna, fara a fi prezente sau, cel putin, fara prezenta pretinsului agresor, in special prin utilizarea tehnologiilor de comunicatii adecvate, atunci cand sunt disponibile.

2.Unui copil victima sau unui copil martor a(l) violentei impotriva femeilor si a(l) violentei domestice trebuie sa ii fie oferite, daca este cazul, masuri de protectie speciale, luand in considerare interesul superior al copilului.

ARTICOLUL 57

Asistenta judiciara

Partile vor stipula dreptul la asistenta judiciara si la asistenta judiciara gratuita pentru victime, in conditiile prevazute de legislatia lor interna.

ARTICOLUL 58

Termenul de prescriptie

Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca termenul de prescriptie pentru initierea oricaror proceduri legale cu privire la infractiunile stabilite in conformitate cuarticolele 36,37,38si39ale prezentei conventii, va fi prelungit pentru o perioada de timp care este suficienta si proportionala cu gravitatea infractiunii in cauza, pentru a permite initierea eficienta a procedurilor dupa ce victima a atins varsta majoratului.

CAPITOLUL VII
Migratie si azil

ARTICOLUL 59

Statutul resedintei

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimelor, al caror statut al resedintei depinde de acela al sotului (sotiei) sau al partenerului (partenerei), asa cum este recunoscut acesta de legislatia interna, in caz de destramare a casatoriei sau a relatiei, le este acordat, la cerere, in cazul unor situatii deosebit de dificile, un permis de sedere individual, indiferent de durata casatoriei sau a relatiei. Conditiile referitoare la acordarea si la durata permisului de sedere individual sunt stabilite de legislatia interna.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele pot obtine suspendarea procedurilor de expulzare initiate in legatura cu un statut al resedintei dependent de acela al sotului (sotiei) sau al partenerului (partenerei), asa cum este recunoscut acesta de legislatia interna, pentru a le da posibilitatea de a solicita un permis de sedere individual.

3.Partile vor emite un permis de sedere ce poate fi reinnoit victimelor uneia din cele doua situatii urmatoare sau in ambele:

a)in cazul in care autoritatea competenta considera ca sederea lor este necesara din cauza situatiei lor personale;

b)in cazul in care autoritatea competenta considera ca sederea lor este necesara in scopul cooperarii lor cu autoritatile competente in procedurile de cercetare sau de urmarire penala.

4.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele casatoriei fortate, aduse in alta tara in scopul casatoriei si care, drept rezultat, si-au pierdut statutul lor de resedinta in tara in care domiciliaza in mod obisnuit, pot recastiga acest statut .

ARTICOLUL 60

Cereri de azil bazate pe gen

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca violenta impotriva femeilor pe baza de gen poate fi recunoscuta drept o forma de persecutie, in sensul articolului 1, A(2)alConventieidin 1951 privind Statutul refugiatilor, si drept o forma de vatamare grava, dand nastere la protectie complementara/auxiliara.

2.Partile se vor asigura de faptul ca fiecarui temei al conventiei ii este data o interpretare sensibila la dimensiunea de gen si de faptul ca, acolo unde se stabileste ca teama de persecutie se datoreaza unuia sau mai multora din aceste motive, solicitantilor li se va acorda statutul de refugiat conform actelor aplicabile relevante.

3.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a dezvolta proceduri de primire si servicii de sprijin pentru solicitantii de azil sensibile la dimensiunea de gen, precum si directive de gen si proceduri de azil sensibile la dimensiunea de gen, inclusiv determinarea statutului de refugiat si solicitarea protectiei internationale.

ARTICOLUL 61

Nereturnarea

1.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a respecta principiul nereturnarii, in conformitate cu obligatiile existente conform legislatiei internationale.

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele violentei impotriva femeilor, care au nevoie de protectie, indiferent de statutul lor de resedinta, nu vor fi trimise inapoi in nicio situatie intr-o tara unde viata lor ar fi in pericol sau unde ar putea fi supuse torturii, tratamentului inuman sau degradant ori pedepsirii.

CAPITOLUL VIII
Cooperarea internationala

ARTICOLUL 62

Principii generale

1.Partile vor coopera una cu cealalta, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii si prin aplicarea actelor regionale si internationale relevante privind cooperarea in probleme civile si penale, a aranjamentelor convenite in baza legislatiei uniforme sau reciproce si a legilor interne, in cea mai larga masura posibila, in scopul:

a)prevenirii, combaterii si urmaririi in justitie a tuturor formelor de violenta acoperite de sfera de aplicare a prezentei conventii;

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice