Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11450 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Stari, situatii, intamplari calitati sau alte date, care nu fac parte din continutul infractiunii,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
In cadrul lucrarilor Conferintei Internationale a Muncii, delagatiile tripartite ale statelor adopta normele internationale ale muncii si sub forma Conventiilor si Recomandarilor. Pana in prezent au fost adoptate 184 Conventii OIM.
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Text care se introduce intr-un proiect de lege,

b)protejarii si furnizarii de asistenta victimelor;

c)investigatiilor sau procedurilor privind infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie;

d)executarii sentintelor penale si civile relevante, emise de autoritatile judiciare ale partilor, inclusiv a ordinelor de protectie .

2.Partile vor lua masurile legislative sau alte masuri necesare pentru a asigura faptul ca victimele unei infractiuni stabilite in conformitate cu prezenta conventie si comise pe teritoriul unei parti, altul decat acela unde isi au resedinta, pot depune o plangere la autoritatile competente ale statului lor de resedinta.

3.In cazul in care o parte, care ofera asistenta judiciara reciproca in materie penala, de extradare sau executare a sentintelor penale ori civile impuse de o alta parte la prezenta conventie, conditionata de existenta unui tratat, primeste o solicitare pentru o astfel de cooperare juridica de la o parte cu care aceasta nu a incheiat un astfel de tratat, ea poate considera prezenta conventie ca fiind baza legala pentru asistenta judiciara reciproca in materie penala, de extradare sau executare a sentintelor penale ori civile impuse de cealalta parte cu privire la infractiunile stabilite in conformitate cu prezenta conventie .

4.Partile se vor stradui sa integreze, acolo unde este cazul, prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice in programele de asistenta pentru dezvoltare prevazute in beneficiul statelor terte, inclusiv prin incheierea de contracte bilaterale si multilaterale cu state terte, in vederea facilitarii protectiei victimelor in conformitate cu articolul 18alineatul 5.

ARTICOLUL 63

Masuri referitoare la persoanele in pericol

Atunci cand o parte, pe baza informatiilor pe care le are la dispozitie, are motive intemeiate sa creada ca o persoana este in pericol imediat de a fi supusa oricaror acte de violenta, la care s-a facut referire inarticolele 36,37,38si39ale prezentei conventii, pe teritoriul unei alte parti, partea care detine informatiile este incurajata sa le transmita fara intarziere celeilalte parti, in scopul de a se asigura ca sunt luate masuri de protectie corespunzatoare. Daca este cazul, aceste informatii vor include detalii privind masurile de protectie existente in beneficiul persoanei in pericol .

ARTICOLUL 64

Informare

1.Partea solicitata informeaza fara intarziere partea solicitanta asupra rezultatului final al actiunii intreprinse in temeiul prezentului capitol. De asemenea, partea solicitata informeaza fara intarziere partea solicitanta cu privire la orice circumstante care fac imposibila desfasurarea actiunii solicitate sau care risca sa o intarzie in mod semnificativ.

2.In limitele legislatiei sale interne, fara solicitare prealabila, o parte poate transmite unei alte parti informatiile obtinute in cadrul propriilor sale investigatii, atunci cand considera ca dezvaluirea acestor informatii ar putea asista partea care primeste informatiile in prevenirea infractiunilor stabilite in conformitate cu prezenta conventie sau in initierea ori efectuarea unor investigatii sau proceduri privind astfel de infractiuni sau ca acestea ar putea conduce la o cerere de cooperare din partea acelei parti, conform prezentului capitol.

3.Partea care primeste orice informatie in conformitate cu alineatul 2 va prezenta aceste informatii autoritatilor sale competente, pentru ca procedurile sa poata fi initiate daca sunt considerate adecvate sau ca aceste informatii sa poata fi luate in considerare in proceduri civile si penale relevante.

ARTICOLUL 65

Protectia datelor

Datele personale vor fi pastrate si utilizate in conformitate cu obligatiile asumate de parti in temeiul Conventiei pentru protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea automata a datelor cu caracter personal (ETS nr. 108).

CAPITOLUL IX

Mecanismul de monitorizare

ARTICOLUL 66

Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei domestice

1.Grupul de experti in interventia contra violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (denumit in continuare "GREVIO") va monitoriza implementarea prezentei conventii de catre parti.

2.GREVIO va fi compus din minimum 10 membri si maximum 15 membri, luand in considerare un echilibru de gen si geografic, precum si o expertiza multidisciplinara. Membrii sai vor fi alesi de Comitetul partilor din randul candidatilor nominalizati de catre parti, dintre cetatenii partilor, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reinnoit o singura data .

3.Alegerea initiala de 10 membri va fi organizata in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii . Alegerea a cinci membri suplimentari va fi organizata dupa a 25-a ratificare sau aderare.

4.Alegerea membrilor GREVIO se va baza pe urmatoarele principii:

a)acestia vor fi alesi conform unei proceduri transparente din randul persoanelor cu un caracter moral ridicat, cunoscute pentru competenta lor in domeniul drepturilor omului, al egalitatii de gen, al violentei impotriva femeilor si violentei domestice sau al asistentei si protectiei victimelor ori care au dat dovada de experienta in domeniile acoperite de prezenta conventie;

b)oricare doi membri ai GREVIO nu pot fi cetateni ai aceluiasi stat;

c)ei ar trebui sa reprezinte principalele sisteme juridice;

d)ei ar trebui sa reprezinte actorii si agentiile relevanti/relevante din domeniul violentei impotriva femeilor si al violentei domestice;

e)ei se vor intruni in calitatea lor individuala si vor fi independenti si impartiali in exercitarea functiilor lor si vor fi disponibili pentru a-si indeplini atributiile intr-o maniera eficienta.

5.Procedura de alegere a membrilor GREVIO va fi determinata de Comitetul de Ministri al Consiliului Europei, dupa consultarea si obtinerea consimtamantului partilor, in termen de sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei conventii .

6.GREVIO va adopta propriile sale reguli de procedura .

7.Membrii GREVIO si ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara in conformitate cu articolul 68alineatele 9si14se vor bucura de privilegiile si imunitatile stabilite in anexa la prezenta conventie .

ARTICOLUL 67

Comitetul partilor

1.Comitetul partilor este alcatuit din reprezentantii partilor la conventie .

2.Comitetul partilor va fi convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima sa sedinta va fi organizata in termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei conventii, in vederea alegerii membrilor GREVIO. Ulterior se va intruni ori de cate ori o treime din parti, presedintele Comitetului partilor sau secretarul general solicita acest lucru.

3.Comitetul partilor va adopta propriile sale reguli de procedura .

ARTICOLUL 68

Procedura

1.Partile vor depune la secretarul general al Consiliului Europei, in baza unui chestionar elaborat de GREVIO, un raport privind masurile legislative si alte masuri, care implementeaza dispozitiile prezentei conventii, pentru a fi analizat de catre GREVIO.

2.GREVIO va analiza raportul prezentat in conformitate cu alineatul 1 impreuna cu reprezentantii partii in cauza.

3.Procedurile de evaluare ulterioara se vor imparti in runde, a caror lungime este determinata de GREVIO. La inceputul fiecarei runde, GREVIO va selecta dispozitiile specifice pe care se va baza procedura de evaluare si va distribui un chestionar.

4.GREVIO va defini mijloacele corespunzatoare pentru a efectua aceasta procedura de monitorizare. Acesta poate sa adopte, in special, un chestionar pentru fiecare runda de evaluare, care va servi drept baza pentru procedura de evaluare a implementarii de catre parti. Acest chestionar va fi adresat tuturor partilor. Partile vor raspunde la acest chestionar, precum si la orice alte cereri de informatii din partea GREVIO.

5.GREVIO poate primi informatii privind implementarea Conventiei din partea organizatiilor neguvernamentale si a societatii civile, precum si din partea institutiilor nationale pentru protectia drepturilor omului.

6.GREVIO va lua in considerare informatiile existente disponibile din partea altor instrumente si organisme regionale si internationale din domeniile care se incadreaza in sfera de aplicare a prezentei conventii .

7.La adoptarea unui chestionar pentru fiecare runda de evaluare, GREVIO va lua in considerare colectarea datelor si cercetarile existente in cadrul partilor, la care se face referire in articolul 11 al prezentei conventii .

8.GREVIO poate primi informatii privind implementarea Conventiei de la comisarul Consiliului Europei pentru drepturile omului, de la Adunarea Parlamentara si de la organismele specializate relevante ale Consiliului Europei, precum si de la cele stabilite in baza altor documente oficiale internationale. Plangerile prezentate acestor organisme si rezultatul lor vor fi puse la dispozitia GREVIO.

9.GREVIO poate organiza in subsidiar, in colaborare cu autoritatile nationale si cu asistenta expertilor nationali independenti, vizite de tara, daca informatiile dobandite sunt insuficiente sau in cazurile prevazute la alineatul 14. In timpul acestor vizite, GREVIO poate fi asistat de specialisti in domenii specifice.

10.GREVIO va intocmi un proiect de raport continand analiza sa privind punerea in aplicare a dispozitiilor pe care se bazeaza evaluarea, precum si sugestiile si propunerile sale privind modul in care partea interesata poate face fata problemelor care au fost identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru comentarii partii care este supusa evaluarii. Observatiile sale vor fi luate in considerare de GREVIO in adoptarea raportului sau.

11.Pe baza tuturor informatiilor primite si a comentariilor din partea partilor, GREVIO va adopta raportul sau si concluziile sale privind masurile luate de catre partea in cauza pentru a implementa dispozitiile prezentei conventii . Acest raport si concluziile vor fi transmise partii in cauza si Comitetului partilor. Raportul si concluziile GREVIO vor fi facute publice la data adoptarii lor, impreuna cu eventuale comentarii ale partii in cauza.

12.Fara a aduce atingere procedurii din alineatele de la 1 pana la 8, Comitetul partilor poate adopta, pe baza raportului si a concluziilor GREVIO, recomandarile adresate acestei parti:

a)privind masurile ce trebuie luate pentru implementarea concluziilor GREVIO, stabilind o data pentru prezentarea informatiilor privind implementarea lor, daca este necesar; si

b)vizand promovarea cooperarii cu respectiva parte pentru implementarea adecvata a prezentei conventii .

13.Daca GREVIO primeste informatii demne de incredere, indicand o situatie in care problemele necesita atentie imediata pentru a preveni sau limita amploarea sau numarul incalcarilor grave ale Conventiei, aceasta poate solicita prezentarea urgenta a unui raport special privind masurile luate pentru a preveni un model grav, masiv sau persistent de violenta impotriva femeilor.

14.Luand in considerare informatiile prezentate de catre partea in cauza, precum si orice alte informatii demne de incredere care ii sunt disponibile, GREVIO poate desemna unul sau mai multi membri ai sai pentru a efectua o investigatie si pentru a raporta urgent catre GREVIO. In cazul in care acest lucru se justifica si cu acordul partii, investigatia poate sa includa o vizita pe teritoriul sau.

15.Dupa examinarea constatarilor investigatiei mentionate in alineatul 14, GREVIO va transmite aceste constatari partii in cauza si, dupa caz, Comitetului partilor si Comitetului de Ministri al Consiliului Europei, impreuna cu orice comentarii si recomandari.

ARTICOLUL 69

Recomandari generale

GREVIO poate adopta, daca este cazul, recomandari generale privind implementarea prezentei conventii .

ARTICOLUL 70

Implicarea parlamentara in monitorizare

1.Parlamentele nationale vor fi invitate sa participe la monitorizarea masurilor luate pentru punerea in aplicare a prezentei conventii .

2.Partile vor prezenta rapoartele GREVIO parlamentelor lor nationale.

3.Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei va fi invitata sa ia in mod regulat cunostinta despre implementarea prezentei conventii .

CAPITOLUL X

Relatia cu alte documente oficiale internationale

ARTICOLUL 71

Relatia cu alte documente oficiale internationale

1.Prezenta conventie nu va aduce atingere obligatiilor care decurg din alte documente oficiale internationale la care partile la prezenta conventie sunt sau vor deveni parti si care contin dispozitii privind chestiunile reglementate de prezenta conventie .

2.Partile la prezenta conventie pot incheia acorduri bilaterale sau multilaterale una cu cealalta privind chestiunile tratate in prezenta conventie, in scopul de a completa sau de a consolida prevederile acesteia sau pentru a facilita aplicarea principiilor pe care le instituie.

CAPITOLUL XI

Amendamentele la conventie

ARTICOLUL 72

Amendamente

1.Orice propunere pentru un amendament la prezenta conventie, prezentata de o parte, va fi comunicata secretarului general al Consiliului Europei si inaintata de acesta sau de aceasta catre statele membre ale Consiliului Europei, catre toti semnatarii, toate partile, catre Uniunea Europeana, catre orice stat invitat sa semneze prezenta conventie in conformitate cu dispozitiilearticolului 75si catre orice stat invitat sa adere la prezenta conventie in conformitate cu dispozitiilearticolului 76.

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice