Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » EuroLegislatie » Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011

  Publicat: 29 Mar 2016       11468 citiri        Secţiunea: EuroLegislatie  


Documente atasate
roaming.jpg
Document elaborat de Consiliul Europei, la Torino, la 18 octombrie 1961 si intrat in vigoare la 26 februarie 1965. Pana la adoptarea Cartei sociale europene (revizuite), la Strasbourg, la 3 mai 1996, Carta din 1961 a fost modificata si completata succesiv in 1988, 1991 si 1995.
Preambul
Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei,
reamintind Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (STE nr. 5, 1950) si protocoalele sale, Carta Sociala Europeana (STE nr. 35, 1961, revizuita in 1996, STE nr. 163), Conventia Consiliului Europei privind lupta impotriva traficului de fiinte umane (CETS nr. 197, 2005) si Conventia Consiliului Europei pentru protectia copiilor impotriva exploatarii sexuale si a abuzului sexual (CETS nr. 201, 2007),

Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Reprezinta consimtamantul dat de cumparator pentru o valoare sau o cantitate de bunuri mai mica decat cea inscrisa in documentul de decontare, prin care banca este autorizata sa plateasca numai contravaloarea acestora.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Act adoptat de organele de stat,
Actiune diplomatica prin care un stat accepta prevederile unui tratat international, obligandu-se sa le respecte
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Timp calendaristic de-a lungul caruia obiectele muncii parcurg, intr-o veriga structurala, toate etapele procesului de productie, incepand cu momentul intrarii in veriga respectiva si pana in momentul iesirii acestuia in forma finita.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Text care se introduce intr-un proiect de lege,
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Forma de monopol care reprezinta o intelegere fie intre intreprinderi privind diferite aspecte ale activitatii lor (fixarea preturilor, cooperarea pe linia productiei si a desfacerii marfurilor),
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta nepedepsirea faptuitorului datorita unor cauze prevazute de lege, precum: denuntarea infractorului, gradul de rudenie in caz de tainuire si de favorizare a infractorului etc.
Reprezinta nepedepsirea faptuitorului datorita unor cauze prevazute de lege, precum: denuntarea infractorului, gradul de rudenie in caz de tainuire si de favorizare a infractorului etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta nepedepsirea faptuitorului datorita unor cauze prevazute de lege, precum: denuntarea infractorului, gradul de rudenie in caz de tainuire si de favorizare a infractorului etc.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

2.Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va examina modificarea propusa si, dupa consultarea partilor la prezenta conventie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei, va putea adopta amendamentul cu majoritatea prevazuta in articolul 20.d al Statutului Consiliului Europei.

3.Textul oricarui amendament adoptat de catre Comitetul de Ministri in conformitate cu alineatul 2 va fi inaintat partilor spre acceptare .

4.Orice amendament adoptat in conformitate cu alineatul 2 va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de o luna de la data la care toate partile l-au informat pe secretarul general cu privire la acceptarea lor.

CAPITOLUL XII

Clauze finale

ARTICOLUL 73

Efectele prezentei conventii

Dispozitiile prezentei conventii nu vor aduce atingere dispozitiilor de drept intern si nici documentelor oficiale internationale obligatorii, care sunt deja in vigoare sau care pot intra in vigoare, in baza carora sunt sau ar fi acordate drepturi mai favorabile persoanelor in prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice.

ARTICOLUL 74

Solutionarea litigiilor

1.Partile aflate in orice litigiu care poate aparea privind aplicarea sau interpretarea dispozitiilor din prezenta conventie vor cauta, in primul rand, sa il solutioneze prin intermediul negocierii, concilierii, arbitrajului sau al oricaror altor metode de solutionare pasnica, acceptate de comun acord intre ele.

2.Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate institui proceduri de solutionare, care sa fie disponibile spre utilizare de catre partile in litigiu, daca ele vor conveni astfel.

ARTICOLUL 75

Semnarea si intrarea in vigoare

1.Prezenta conventie va fi deschisa pentru semnarea de catre statele membre ale Consiliului Europei, de catre statele non-membre, care au participat la elaborarea sa, si de catre Uniunea Europeana.

2.Prezenta conventie se supune ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Documentele oficiale de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

3.Prezenta conventie va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data la care 10 semnatari, incluzand cel putin opt state membre ale Consiliului Europei, si-au exprimat consimtamantul de a fi angajate de conventie in conformitate cu dispozitiile alineatului 2.

4.In ceea ce priveste orice stat mentionat in alineatul 1 sau Uniunea Europeana, care isi exprima ulterior consimtamantul de a fi angajata de aceasta, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 76

Aderarea la conventie

1.Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate, dupa consultarea partilor la prezenta conventie si obtinerea acordului lor unanim, invita orice stat nonmembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea Conventiei, sa adere la prezenta conventie printr-o hotarare adoptata cu majoritatea prevazuta in articolul 20 al Statutului Consiliului Europei si prin votul unanim al reprezentantilor partilor indreptatiti sa se intruneasca in Comitetul de Ministri.

2.In ceea ce priveste fiecare stat care adera, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data depunerii documentului oficial de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 77

Aplicare teritoriala

1.Orice stat sau Uniunea Europeana poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, specifica teritoriul sau teritoriile carora li se va aplica prezenta conventie .

2.Orice parte poate extinde aplicarea prezentei conventii la orice alt teritoriu specificat in declaratie, de ale carui relatii internationale este responsabila sau in numele caruia este autorizata sa ia angajamente, la orice data ulterioara, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei. Cu privire la respectivul teritoriu, Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei declaratii de catre secretarul general.

3.Orice declaratie data conform celor doua alineate precedente poate fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu specificat in respectiva declaratie, printr-o notificare adresata secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii respectivei notificari de catre secretarul general.

ARTICOLUL 78

Rezerve

1.Nu se poate face nicio rezerva in ceea ce priveste orice dispozitie a prezentei conventii, cu exceptiile prevazute in alineatele 2 si 3.

2.Orice stat sau Uniunea Europeana poate declara, in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, faptul ca isi rezerva dreptul de a nu aplica sau de a aplica doar in cazuri sau conditii specifice dispozitiile formulate in:

-articolul 30alineatul 2;

-articolul 44alineatele 1.e,3si4;

-articolul 55alineatul 1cu privire laarticolul 35referitor la infractiunile minore;

-articolul 58cu privire laarticolele 37,38si39;

-articolul 59.

3.Orice stat sau Uniunea Europeana poate declara in momentul semnarii sau in momentul depunerii documentului sau oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, printr-o declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei, faptul ca isi rezerva dreptul de a prevedea sanctiuni nepenale, in locul sanctiunilor penale, pentru comportamentele mentionate inarticolele 33si34.

4.Orice parte retrage, integral sau partial, o restrictie prin intermediul unei declaratii adresate secretarului general al Consiliului Europei. Aceasta declaratie va intra in vigoare incepand cu data receptionarii sale de catre secretarul general.

ARTICOLUL 79

Valabilitatea si revizuirea rezervelor

1.Rezervele mentionate in articolul 78alineatele 2si3vor fi valabile pentru o perioada de cinci ani de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii in ceea ce priveste partea in cauza. Cu toate acestea, aceste rezerve pot fi reinnoite pentru perioade cu aceeasi durata .

2.Cu optsprezece luni inainte de data expirarii rezervelor, Secretariatul General al Consiliului Europei va notifica respectiva expirare partii in cauza. Nu mai tarziu de trei luni inainte de expirare, partea va notifica secretarului general faptul ca isi sustine, modifica sau retrage rezerva . In absenta unei notificari a partii in cauza, Secretariatul General va informa respectiva parte ca restrictia sa se considera prelungita automat pentru o perioada de sase luni. Neefectuarea de catre partea in cauza a notificarii intentiei sale de a-si sustine sau modifica rezerva inainte de respectiva perioada va determina prescrierea rezervei.

3.In cazul in care o parte face o rezerva in conformitate cu articolul 78alineatele 2si3, aceasta va pune la dispozitia GREVIO, inainte de reinnoirea acesteia sau la cerere, o explicatie privind motivele care justifica prelungirea ei.

ARTICOLUL 80

Denuntare

1.Orice parte poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari adresate secretarului general al Consiliului Europei.

2.Denuntarea va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de trei luni de la data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 81

Notificare

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statele membre ale Consiliului Europei, statele nonmembre care au participat la elaborarea acesteia, toti semnatarii, toate partile, Uniunea Europeana si orice stat invitat sa adere la prezenta conventie cu privire la:

a)orice semnatura;

b)depunerea oricarui document oficial de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;

c)orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii, in conformitate cuarticolele 75si76;

d)orice amendament adoptat in conformitate cuarticolul 72si data la care respectivul amendament intra in vigoare;

e)orice rezerva si retragere a rezervei, efectuate potrivitarticolului 78;

f)orice denuntare efectuata in conformitate cu dispozitiilearticolului 80;

g)orice alt(a) act, notificare sau comunicare referitor/referitoare la prezenta conventie .

Drept care, subsemnatii, fiind autorizati in acest sens, au semnat prezenta conventie .

Adoptata la [Istanbul], astazi, [11 mai 2011], in limba engleza si franceza, ambele texte avand aceeasi valoare juridica, intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecarui stat membru al Consiliului Europei, statelor nonmembre care au participat la elaborarea prezentei Conventii, Uniunii Europene si Statelor invitate sa adere la prezenta conventie .

ANEXA

Privilegii si imunitati (articolul 66)

1.Prezenta anexa se va aplica membrilor GREVIO mentionati inarticolul 66al Conventiei, precum si altor membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara. In sensul prezentei anexe, termenul "alti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara" va include expertii si specialistii nationali independenti mentionati in articolul 68 alineatul 9 din Conventie, membrii personalului Consiliului Europei si interpretii utilizati de Consiliul Europei, care insotesc GREVIO in timpul vizitelor lor de tara.

2.Membrii GREVIO si ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara se vor bucura, in timpul exercitarii functiilor lor legate de pregatirea si efectuarea vizitelor de tara, precum si al urmaririi acestora si al deplasarilor in legatura cu acele functii, de urmatoarele privilegii si imunitati:

a)imunitatea fata de arestari personale sau detentie si fata de confiscarea bagajelor personale ale acestora si imunitatea fata de procesele juridice de orice natura cu privire la cuvintele spuse sau scrise si la toate actiunile pe care le intreprind in calitatea lor oficiala;

b)scutirea de orice restrictii privind libera lor circulatie la iesirea din si la revenirea in tara lor de resedinta, la intrarea in si la iesirea din tara in care isi exercita functiile si de inregistrarea in tara straina pe care o viziteaza sau prin care trec in exercitiul functiunilor lor.

3.In cursul calatoriilor efectuate in exercitarea functiilor lor, membrilor GREVIO si celorlalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara li se vor acorda aceleasi facilitati, in materie vamala si de control al vizelor, precum cele acordate reprezentantilor guvernelor straine in misiune oficiala temporara.

4.Documentele referitoare la evaluarea implementarii Conventiei, efectuata de membri ai GREVIO si de alti membri ai delegatiilor care efectueaza vizite de tara, vor fi inviolabile in masura in care acestea se refera la activitatea GREVIO. Nu se va aplica nicio limitare sau cenzura corespondentei oficiale a GREVIO sau comunicatiilor oficiale ale membrilor GREVIO sau ale celorlalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara.

5.Pentru a asigura pentru membrii GREVIO si pentru ceilalti membri ai delegatiilor care efectueaza vizitele de tara o libertate completa de exprimare si o independenta totala in indeplinirea atributiilor lor, imunitatea fata de procesele juridice in ceea ce priveste cuvintele spuse sau scrise si toate actiunile intreprinse de acestia in indeplinirea atributiilor lor va continua sa fie acordata, fara a tine seama de faptul ca persoanele in cauza nu mai sunt angajate in indeplinirea respectivelor atributii .

6.Privilegiile si imunitatile se acorda persoanelor mentionate in alineatul 1 din prezenta anexa in vederea protejarii exercitarii independente a functiilor lor in interesul GREVIO, si nu in beneficiul lor personal. Renuntarea la imunitatile persoanelor mentionate in alineatul 1 al prezentei anexe se va efectua de catre secretarul general al Consiliului Europei, in oricare caz in care, in opinia lui sau a ei, imunitatea ar impiedica cursul justitiei si in cazul in care se poate renunta la aceasta fara a aduce atingere intereselor GREVIO.

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la data de 25.03.2016

Documente Atasate
roaming.jpg

Afişează Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dreptul la deconectare al salariatului in era digitala. Reglementare
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repartizarea normei de munca si a timpului de lucru al medicilor. Dispozitii legale incidente
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice