Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » LEGEA 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

LEGEA 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

  Publicat: 26 Dec 2016       1561 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

Publicata in Monitorul Oficial nr. 934 din data de 21 noiembrie 2016

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Expresie baneasca a valorii marfii ori suma care se plateste pentru un bun transmis, o lucrare sau o prestare de servicii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
(termen CNA). Orice contributie facuta de o persoana fizica sau juridica neimplicata īn activitati de radiodifuziune sau de televiziune ori īn producerea operelor audiovizuale, daca aceasta contributie este destinata finantarii programelor audiovizuale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Articolul 1
(1)Diminuarea risipei alimentare este un obiectiv urmarit de toti operatorii economici din sectorul agroalimentar.
(2)In sensul prezentei legi, prin risipa alimentara se intelege situatia in urma careia alimentele ies din circuitul consumului uman din pricina degradarii si sunt distruse, conform legislatiei in vigoare.
Articolul 2
(1)Operatorii economici din sectorul agroalimentar sunt obligati sa intreprinda masuri de prevenire a risipei alimentare.
(2)Aceste masuri se desfasoara conform ierarhiei de prevenire a generarii deseurilor alimentare, astfel:
a)masuri de responsabilizare pentru diminuarea risipei alimentare pe lantul agroalimentar, incepand cu productia, procesarea, depozitarea, distributia, comercializarea, ajungand pana la consumatorul final, inclusiv in sectorul de industrie hoteliera si al serviciilor alimentare;
b)masuri privind vanzarea cu pret redus a produselor aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, conform legislatiei in vigoare;
c)masuri privind transferul alimentelor prin donare sau sponsorizare, pentru consumul uman, dar aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, catre entitati, devenite operatori din sectorul agroalimentar ca urmare a inregistrarii la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, denumita in continuare ANSVSA, cu obligatia respectarii prevederilor legale cu privire la conditiile de igiena, inclusiv cerintele privind temperatura pe perioada depozitarii si transportului, precum si la etichetarea corespunzatoare;
d)masuri pentru directionarea subproduselor nedestinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 3 octombrie 2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, categoria a 3-a pentru consumul unor categorii de animale, in conditiile prevazute de legislatia sanitar-veterinara in vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animala;
e)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal prin transformarea in compost, conform legislatiei sanitar-veterinare in vigoare privind eliminarea subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman si legislatiei privind protectia mediului;
f)masuri pentru directionarea produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal in vederea valorificarii lor prin transformare in biogaz conform legislatiei de mediu si legislatiei sanitar-veterinare in vigoare;
g)masuri privind dirijarea catre o unitate autorizata de neutralizare a produselor ramase dupa parcurgerea etapelor prevazute la lit. a)-f).
Articolul 3
(1)Directionarea alimentelor aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, provenite din donatii sau sponsorizari, se face catre operatorii din sectorul agroalimentar prevazuti la art. 2 alin. (2) lit. c), acestora fiindu-le interzisa comercializarea in orice mod a alimentelor catre alti operatori din sectorul alimentar sau direct consumatorului final.
(2)Asociatiile si fundatiile care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si intreprinderile sociale care functioneaza in baza Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, cu modificarile ulterioare, care devin operatori in sectorul agroalimentar, pot comercializa alimentele aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, daca isi desfasoara activitatea in domeniul asistentei sociale.
(3)Operatorii economici din domeniul agroalimentar pot oferi catre asociatii, fundatii si intreprinderi sociale, alimentele aflate aproape de expirarea datei-limita de consum, conform prevederilor art. 2 alin. (2) si alin. (1) al prezentului articol, contra unei sume maxime de 3% + TVA din pretul de achizitie, in cazul comerciantilor, si de 3% + TVA din pretul de productie, in cazul producatorilor si procesatorilor.
(4)Asociatiile si fundatiile prevazute la alin. (2) pot comercializa alimentele oferite potrivit alin. (3), cu maximum 25% + TVA din pretul de achizitie, in cazul preluarii de la comercianti, respectiv cu maximum 25% + TVA din pretul de productie, in cazul preluarii de la producatori sau procesatori.
Articolul 4
(1)Incalcarea uneia din prevederile art. 2 constituie contraventie, daca nu intruneste conditiile unei infractiuni, si se sanctioneaza astfel:
a)cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 3.000 lei, pentru microintreprinderi;
b)cu amenda contraventionala de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru intreprinderi mici si mijlocii;
c)cu amenda contraventionala de la 6.000 lei la 10.000 lei, pentru intreprinderi mari.
(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai autoritatilor cu atributii de control in domeniul agroalimentar.
Articolul 5
Transferul alimentelor catre entitatile inregistrate la ANSVSA se face in baza unui contract de donatie sau sponsorizare.
Articolul 6
Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Articolul 7
In termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează LEGEA 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 217/2016    Risipa alimentara    Legea contra risipei alimentare

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.