Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

  Publicat: 26 Jan 2017       8890 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 6/2017 - modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice

Publicata in Monitorul Oficial nr. 62 din 25 ianuarie 2017

Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Pentru POR, A. M. este Ministerul Integrarii Europene, organism public care are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare alocate prin Programul Operational Regional 2007-2013. Abrevieri: AM
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Veriga organizatorica, compartiment in structura organizatorica a ministerelor si a celorlalte organe ale autoritatii centrale de stat,
Intreprindere care cumpara sau sconteaza facturile de la un fabricant sau de la un vanzator si urmareste incasarea pretului de la clienti.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Cont destinat inregistrarii resurselor obtinute in urma exploatarii capitalului.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.

Avand in vedere obligatiile statului de a garanta si a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor, stabilite prin Constitutia Romaniei, republicata, obligatii care se realizeaza prin toate structurile sale administrative si prin instrumentele instituite in vederea sprijinirii eforturilor autoritatilor administratiei publice locale in dezvoltarea infrastructurii de baza: apa-canalizare, scoli, spitale, drumuri si altele asemenea la nivelul tuturor localitatilor,

tinand cont ca acest deziderat este asumat de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020 la capitolul ``Administratie publica. Politici regionale``, iar masurile propuse in acest capitol constau in asigurarea pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate din mediul rural - 10 S (zece servicii), prin finantarea de la bugetul de stat/fonduri nerambursabile a sumelor necesare implementarii pachetului minim de servicii publice in fiecare localitate,

se impune interventia legislativa de urgenta pentru modificarea si completarea actului normativ prin care este reglementata realizarea investitiilor publice in infrastructura locala, respectiv a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul modificarii si completarii anumitor domenii eligibile astfel incat beneficiarii programului sa poata promova acele obiective de investitii care permit asigurarea in cel mai scurt timp a unor servicii esentiale pentru cresterea calitatii vietii in toate localitatile din Romania, punandu-se mai mult accent pe invatamant si sanatate, in conformitate cu obligatiile prevazute in legislatia interna si europeana, consecinta negativa pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonante de urgenta este faptul ca unele dintre serviciile esentiale pe care statul si unitatile administratiei publice locale trebuie sa le asigure cetatenilor nu pot fi oferite la standarde de calitate si siguranta sau nu pot fi oferite deloc in anumite zone izolate, atragand afectarea starii de sanatate a populatiei, a conditiilor de trai si imposibilitatea accesarii in conditii de decenta, siguranta si respect a exercitarii dreptului fundamental la invatatura, fiind necesara o abordare integrata, strategica la nivel national in asigurarea finantarii de catre stat, prin administratia publica locala, a unor proiecte prioritare care conduc la imbunatatirea conditiilor de trai prin asigurarea serviciilor publice elementare, de baza, in acord cu nevoile beneficiarilor programului,

este necesara completarea domeniilor in care pot fi promovate obiective de investitii prin Programul national de dezvoltare locala, coroborat cu stabilirea unei etapizari a programului, cu stabilirea unor obiective clar definite, ambele in scopul atingerii tintelor stabilite prin Programul de guvernare 2017-2020, in contextul actual, al iminentei adoptari a Legii bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 2017, astfel incat prevederile bugetare sa permita punerea in aplicare a masurilor adoptate in vederea atingerii tintelor stabilite; in caz contrar acestea vor putea fi puse in aplicare numai dupa o eventuala rectificare bugetara, ceea ce ar conduce la intarzierea promovarii obiectivelor de investitii din domenii de interes public major sau de infrastructura publica,

atingerea tintelor privind asigurarea serviciilor de baza pentru cetateni este un deziderat care presupune suport legal si financiar in acest sens, iar garantarea drepturilor fundamentale ale cetatenilor este o obligatie permanenta a statului, iar adoptarea legii bugetului de stat fara asigurarea resurselor financiare in vederea sustinerii eforturilor orientate catre acestea ar conduce la ignorarea nevoilor cetatenilor si a drepturilor fundamentale ale acestora, ceea ce ar conduce la incalcarea art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata,

luand in considerare faptul ca institutiile publice centrale care gestioneaza programe europene in calitate de autoritate de management au obligatia declararii la Comisia Europeana a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor finantate in cadrul programelor din perioada de programare 2007-2013, precum si faptul ca autoritatile de management au suspendat, pana la finalizarea verrficarilor/cercetarilor sau pana la obtinerea hotararilor definitive in procesul penal, rambursarea cheltuielilor care fac obiectul unor suspiciuni de frauda aflate in investigatie, efectuate de catre beneficiarii privati pentru proiectele finantate in cadrul schemelor de ajutor de stat/minimis, cheltuieli care pot fi incluse in aplicatiile de plata care se trimit Comisiei Europene, numai daca acestea au fost rambursate beneficiarilor,

avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat,

masurile de stimulare a cresterii demografice constituie un element important in cadrul Programului de guvernare pentru perioada 2017-2020. Printre acestea se numara si majorarea la 650 lei a cuantumului stimulentului de insertie, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, drept acordat parintilor care se intorc la activitatea profesionala inainte de finalizarea concediului pentru cresterea copilului,

prevazuta ca masura ce urmeaza a fi aplicata din trimestrul al doilea al anului 2017, aceasta necesita reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, fata de cea reglementata in prezent. Modificarea procedurii conduce la schimbarea programelor informatice si a variabilelor luate in calcul pentru stabilirea dreptului si a cuantumului, schimbari ce necesita reglementarea unei noi proceduri de stabilire a cuantumului, fata de cea prevazuta in prezent.

Totodata, majorarea cuantumului stimulentului de insertie induce impact bugetar ce trebuie cuprins in legea bugetului de stat pentru anul 2017, pentru a se asigura plata acestui drept .

Avand in vedere disparitatile intra- si interregionale in materie de ocupare a fortei de munca, generate de dezvoltarea economica ce a urmat o directie vest-est, proximitatea fata de pietele vestice actionand ca un factor de crestere, subdezvoltarea cronica concentrata la frontiera NE cu Moldova si in zonele din sud de-a lungul Dunarii, impactul negativ puternic al restructurarii industriale in marile centre ale industriei grele si in micile centre industriale monourbane (in Sud-Est si Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o crestere masiva a somajului si pierderea locurilor de munca, declinul oraselor mici si mijlocii, si tinand cont de relaxarile fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgenta a unor masuri care sa asigure forta de munca si, implicit, dezvoltarea economica si a caror finantare trebuie reflectata in bugetul consolidat pentru anul 2017.

Una dintre aceste masuri menite sa corecteze dezechilibrele regionale in ceea ce priveste ocuparea si sa accelereze investitiile este stimularea mobilitatii fortei de munca . Astfel, in concordanta cu prevederile Programului de guvernare 2017-2020, prin prezenta ordonanta de urgenta se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj o prima de relocare somerilor care se incadreaza in munca intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia. Prima, acordata conform Programului ``Prima chirie`` egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 lei, se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau impreuna cu familia nu depasesc 5000 lei/luna,

in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1), literele c), d) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationale, precum si alte unitati de invatamant preuniversitar, infiintate potrivit legii;

d) realizare/extindere/reabilitare/modemizare/dotare a unitatilor sanitare, inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural si centre medicale de permanenta;

(...)

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete, pasaje sau punti pietonale;``.

2. La articolul 7 alineatul (1), dupa litera I) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

``m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate in mediul rural.``

Art. II. - Obiectivele de investitii aflate in finantare la data de 31 decembrie 2016, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, constituie etapa I a Programului national de dezvoltare locala, si pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, pana la finalizarea acestora.

Art. III. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se instituie etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala, care se deruleaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cadrul careia se va asigura finantarea a 9.500 obiective de investitii noi introduse in program, in domeniile prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, din care 2.500 de crese si gradinite si 2.000 de unitati de invatamant preuniversitar care necesita efectuarea de lucrari de realiza re/extindere/reabilitare/ modernizare/dotare in vederea obtinerii autorizatiilor de functionare si pentru desfasurarea in bune conditii a procesului educational, pentru care se asigura finantarea multianuala, conform prevederilor legale, pana la finalizarea acestora.

Art. IV. - (1) Pentru etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala prevazuta la art. III, se aproba pentru Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene credite de angajament pentru perioada 2017-2020 in valoare de 30 miliarde lei, in baza carora se pot incheia contracte de finantare multianuale.

(2) Creditele de angajament prevazute in fisa programului ``Etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala``, anexa la bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei

Publice si Fondurilor Europene, ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar vor fi avute in vedere la elaborarea legilor bugetare anuale si a rectificarilor bugetare pentru anii urmatori, cu incadrarea in valoarea maxima prevazuta la alin. (1).

(3) in termen de 10 zile de la data aprobarii modificarilor efectuate potrivit alin. (2), Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene comunica Ministerului Finantelor Publice fisa modificata a programului ``Etapa a II-a a Programului national de dezvoltare locala``, insusita de ordonatorul principal de credite.

Art. V. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin subprogramul ``Institutii de invatamant superior de stat`` din cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prin Compania Nationala de Investitii ``C.N.I." - S.A., in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii ``C.N.I.`` - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 117/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se va asigura finantarea a 30 de spatii cu destinatia de camine pentru studentii institutiilor de invatamant superior de stat, conform prevederilor legale, pana la finalizarea acestora.

Art. VI. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 41 se introduce un nou articol, articolul 42, cu urmatorul cuprins:

``Art. 42. - (1) Beneficiarii privati ai proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul programelor operationale aferente perioadei de programare 2007-2013, care intra sub incidenta schemelor de ajutor de statIminimis, pot solicita deschiderea unui cont de disponibil distinct cu destinatie speciala la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza teritoriala acestia sunt inregistrati fiscal, cu avizul institutiilor publice prevazute la alin. (2).

(2) Institutiile publice in cadrul carora functioneaza autoritati de management cu responsabilitati in inchiderea programelor operationale aferente perioadei de programare 2007-2013 vireaza sumele reprezentand contravaloarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii de la bugetul de stat si TVA, dupa caz, in contul de disponibil distinct cu destinatie speciala deschis la Trezoreria Statului pe numele beneficiarilor privati finantati in cadrul schemelor de ajutor de statIminimis, ale caror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, ca urmare a unei suspiciuni de frauda aflate in investigatie la data depunerii declaratiei finale.

(3) Sumele prevazute la alin. (2) incasate in contul de disponibil distinct cu destinatie speciala prevazut la alin. (1) nu sunt supuse executarii silite pe perioada pastrarii in acest cont .

(4) Ca urmare a clasarii/scoaterii de sub urmarire/incetarii urmaririi penale dispuse de catre organele de cercetare penala competente sau ca urmare a unor hotarari definitive ale instantelor judecatoresti de achitare a inculpatului/inculpatilor ori ca urmare a actelor de control administrative emise de Departamentul pentru Lupta Antifrauda/Oficiul European pentru Lupta Antifrauda/Agentia Nationala de Integritate sau de catre structurile de control din cadrul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene, prin care nu se confirma cauzele pentru care au fost efectuate investigatii, sumele incasate in contul de disponibil distinct cu destinatie speciala deschis pe numele beneficiarilor potrivit alin. (1) pot fi transferate de catre acestia numai in conturile proprii prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu avizul scris al institutiilor publice prevazute la alin. (2), prezentat unitatilor Trezoreriei Statului. In cazul in care beneficiarii privati nu au deschise astfel de conturi proprii, acestia au obligatia deschiderii lor.

(5) in cazul in care prin actele de control emise de Directia Nationala Anticoruptie/Departamentul pentru Lupta Antifrauda/Oficiul European pentru Lupta Antifrauda/Agentia Nationala de Integritate sau de catre structurile de control din cadrul autoritatilor cu competente in gestionarea fondurilor europene se confirma cauzele pentru care au fost efectuate investigatii, se autorizeaza unitatile Trezoreriei Statului, la care beneficiarii privati isi au deschise conturile de disponibil distincte cu destinatie speciala, sa vireze, la solicitarea scrisa a institutiilor publice prevazute la alin. (2), sumele stabilite de acestea, in baza actelor de control, din conturile de disponibil distincte cu destinatie speciala in conturile indicate prin solicitare.

(6) Din conturile de disponibil distincte cu destinatie speciala, prevazute la alin. (1), nu pot fi dispuse alte operatiuni decat cele prevazute la alin. (4) si (5).

(7) Procedura privind deschiderea si functionarea conturilor de disponibil distincte cu destinatie speciala, prevazute la alin. (1), se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene."

2. La articolul 14| alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Sumele prevazute la art. 11 lit. b) si c), utilizate temporar din bugetul de stat, se regularizeaza de Autoritatea de certificare si plata din instrumente structurale primite de la Comisia Europeana sau din sumele recuperate de la beneficiari, in cazul platilor directe, ori de la Autoritatea de management, in cazul platilor indirecte.``

3. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:

``(21) Regularizarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza de catre Autoritatea de certificare si plata prin virarea sumelor respective la bugetul de stat, la pozitii bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finantarea anului curent si pentru sumele provenite din finantarea anilor precedenti, pe codul de identificare fiscala al Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la solicitarea ordonatorului principal de credite sau pana la inchiderea programului.``

Art. VII. - Dupa alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

``(4) incepand cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de insertie se stabileste la 650 lei.

(5) Pentru drepturile ulterioare datei prevazute la alin. (4), cuantumul stimulentului de insertie prevazut se majoreaza prin hotarare a Guvernului.``

Art. VIII. - Dupa articolul 761 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi articole, articolele 762-764, cu urmatorul cuprins:

``Art. 762. - (1) Persoanele inregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de munca care se incadreaza in munca, potrivit legii, intr-o alta localitate situata la o distanta mai mare de 50 km fata de localitatea in care isi au domiciliul sau resedinta si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul sau isi stabilesc resedinta in localitatea respectiva sau in localitatile invecinate acesteia, beneficiaza de o prima de relocare, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu 75% din suma destinata asigurarii cheltuielilor pentru locuire in noul domiciliu sau noua resedinta, dar nu mai mult de 900 de lei.

(2) Prima de relocare prevazuta la alin. (1) se acorda persoanelor ale caror venituri nete lunare realizate de catre acestea in situatia in care sunt persoane singure sau impreuna cu familiile acestora nu depasesc suma de 5.000 lei/luna.

Afişează OUG 6/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 6/2017    OUG 28/2013    Investitii    Dezvoltare locala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.