Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       37357 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
A fost promulgat la 11.09.1865
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Parte a fondurilor de productie ale unitatilor, care se consuma in intregime in fiecare ciclu de fabricatie si isi transfera dintr-o data si in totalitate valoarea asupra produselor create.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

``Art. 32. - (1) Plata contributiei de asigurari sociale datorate de asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) se face lunar de catre acestia sau, in numele lor, de catre orice alta persoana, in contul casei teritoriale de pensii la care sunt asigurati, in baza contractului de asigurare.
(2) Plata contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2), se poate face si anticipat, pe o perioada de cel mult 12 luni.``
39. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 33. - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale, in cazul asiguratilor sistemului public de pensii, cu exceptia acelora care sunt asigurati in baza contractului de asigurare sociala, este prevazuta in Codul fiscal.``
40. Articolul 34 se abroga.
41. Articolul 35 se abroga.
42. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 36. - Baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala, dar nu mai putin decat suma reprezentand castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale."
43. La articolul 37, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 37. - (1) Nu se datoreaza contributie de asigurari sociale asupra sumelor expres exceptate, prevazute in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.``
44. Articolul 38 se abroga.
45. Articolul 39 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 39. - (1) Contributia de asigurari sociale prevazuta de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale conform Codului fiscal se plateste lunar de catre angajator impreuna cu contributia de asigurari sociale pe care acesta o datoreaza, dupa caz, in calitate de contribuabil, bugetului asigurarilor sociale de stat .
(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contributia de asigurari sociale prevazuta pentru persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.
(3) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia nominala de asigurare, CNPP transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(4) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia nominala de asigurare, CNPP vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile datorate acestor fonduri .``
46. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 40. - (1) In cazul asiguratilor prevazuti la art. 6 alin. (2),
termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata .
(2) Pentru ceilalti asigurati ai sistemului public de pensii termenul de plata a contributiei de asigurari sociale este prevazut in Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.``
47. Articolul 41 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 41. - (1) Activitatea privind administrarea creantelor provenind din contributii de asigurari sociale, datorate de persoanele fizice sau juridice care au calitatea de angajator sau de entitatile asimilate angajatorilor, precum si de persoanele prevazute la art. 6 alin. (1) pct. IV, precum si constatarea si sanctionarea contraventiilor se realizeaza de organul fiscal central, in baza prevederilor Codului de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) ANAF si CNPP colaboreaza si fac schimb de informatii referitoare la declararea/achitarea contributiilor de asigurari sociale.``
48. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 42. - Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (2) activitatea de colectare a contributiilor de asigurari sociale se realizeaza de CNPP, prin casele teritoriale de pensii.``
49. Articolul 43 se abroga.
50. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 44. - (1) In situatia persoanelor asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, plata cu intarziere a contributiei de asigurari sociale genereaza obligatia de plata a unor dobanzi si penalitati de intarziere, conform reglementarilor legale in materie. Cota dobanzilor si penalitatilor de intarziere este cea stabilita prin Codul de procedura fiscala.
(2) Sumele reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere se fac venit la bugetul asigurarilor sociale de stat si se calculeaza conform reglementarilor legale in materie.
(3) Calculul dobanzilor si penalitatilor de intarziere se efectueaza de catre casa teritoriala de pensii, competenta conform legii.``
51. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 45. - (1) In sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat contributia la bugetul asigurarilor sociale de stat de catre asigurat si, dupa caz, de catre angajator sau s-a datorat si platit de catre asiguratii prevazuti la art. 6 alin. (1) pct. IV.
(2) In situatia persoanelor prevazute la art. 6 alin. (2), asigurate pe baza contractului de asigurare sociala, stagiul de cotizare se constituie din insumarea perioadelor pentru care s-a datorat si platit, conform legii, contributia de asigurari sociale, inclusiv dobanzile si penalitatile de intarziere aferente.
(3) Dobanzile si penalitatile de intarziere datorate de persoanele prevazute la alin. (2) se incaseaza de catre casa teritoriala de pensii competenta .``
52. Articolul 46 se abroga.
53. Articolul 48 se abroga.
54. La articolul 49 alineatul (1), litera g) se abroga.
55. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 50. - Stagiul de cotizare se certifica, la cererea asiguratilor sistemului public de pensii, de catre CNPP/casele teritoriale de pensii.``
56. La articolul 51, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (2)-(5), cu urmatorul cuprins:
``(2) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevazute la alin. (1) opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
(3) Persoanele care indeplinesc conditiile pentru obtinerea mai multor pensii de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta, reglementate de legi cu caracter special, opteaza pentru obtinerea uneia dintre acestea.
(4) Pensia din sistemul public de pensii nu poate fi cumulata cu o pensie de serviciu/indemnizatie pentru limita de varsta reglementate de legi cu caracter special.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica situatiei in care persoana indeplineste atat conditiile pentru acordarea pensiei din sistemul public de pensii, cat si cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurari sociale neintegrat sistemului public de pensii.``
57. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 52. - Pensia pentru limita de varsta se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare prevazute de prezenta lege.``
58. Articolul 54 se abroga.
59. La articolul 55 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``b) conform tabelului nr. 2, in situatia persoanelor care au realizat stagii de cotizare in grupa I de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum si in situatia celor care au realizat stagii de cotizare in locurile de munca incadrate in conditii speciale prevazute la art. 30 alin. (1);".
60. La articolul 55 alineatul (1) litera b), denumirea primei coloane a tabelului nr. 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.