Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010

  Publicat: 21 Dec 2017       37368 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
OUG nr. 103/2017 - modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale

Publicata Monitorul Oficial nr. 1010 din 20 decembrie 2017

OUG 103/2017 modifica legea pensiilor nr. 236/2010

1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Card de plastic care permite titularului obtinerea de numerar de la automate bancare (ATM-uri) si achizitionarea de bunuri si servicii cu plata in sistem electronic la POS in supermarket-uri, magazine, statii de benzinarie etc.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Prin Declaratia de la Maastricht , din 10 decembrie 1991, statele membre ale Uniunii Europei Occidentale (UEO) au invitat tarile europene care erau membre ale NATO, dar nu si ale Uniunii Europene, sa devina membri asociati ai UEO.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia celorlalte drepturi banesti pentru stabilirea si plata carora competenta revine, potrivit legii, caselor teritoriale de pensii.
(3) In situatia persoanelor care beneficiaza atat de pensie, cat si de alte drepturi banesti, plata acestora se face prin aceeasi modalitate de plata, la aceeasi adresa sau in acelasi cont curent sau cont de card, pentru toate drepturile cuvenite aceleiasi persoane .
(4) CNPP, prin casele teritoriale de pensii, transmite lunar beneficiarilor, prin banci sau prin Compania Nationala A«Posta RomanaA» - S.A., drepturile prevazute la alin. (1) si (2).
(5) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor banesti la domiciliu, Compania Nationala A«Posta RomanaA» - S.A. remite lunar acestora drepturile banesti si documentul de plata intocmit de CNPP.
(6) In situatia beneficiarilor care au optat pentru efectuarea platii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) In cont curent sau in cont de card, documentul de informare cu privire la sumele platite, intocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, cu serviciul de corespondenta standard.``
99. Articolul 110 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 110. - (1) Cheltuielile cu transmiterea catre beneficiar a drepturilor de care beneficiaza prevazute la art. 109 alin. (1) si (2), precum si cele cu transmiterea documentelor de informare la domiciliul beneficiarilor din Romania se suporta din bugetele din care se finanteaza drepturile respective si se determina dupa cum urmeaza:
a) prin aplicarea unui procent asupra sumelor platite, in situatia in care achitarea drepturilor se face la domiciliul beneficiarilor;
b) prin stabilirea unui tarif, pentru un document de informare, in situatia in care beneficiarii au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card;
c) prin stabilirea unui comision bancar, negociabil, in situatia in care plata drepturilor se face in cont curent sau in cont de card .
(2) Procentul si tariful prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat .
(3) Procentul prevazut la alin. (1) lit. a) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 1% din valoarea totala a sumelor platite.
(4) Comisionul bancar prevazut la alin. (1) lit c) se stabileste astfel incat cheltuielile totale de transmitere sa nu depaseasca 0,15% din valoarea totala a sumelor platite.``
100. La articolul 111, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 111. - (1) Beneficiarii drepturilor banesti stabilite de casele teritoriale de pensii, care nu au domiciliul in Romania, pot opta pentru transferul in strainatate al acestor drepturi, in conditiile legii.
(...)
(3) Cheltuielile generate de transferul in strainatate al prestatiilor de asigurari sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suporta de beneficiar, cu exceptia platilor care intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul acestora din urma comisioanele fiind suportate, proportional, de catre beneficiar si de catre casele teritoriale de pensii.``
101. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins: ``Art. 112. - Procedurile referitoare la efectuarea operatiunilor de plata a drepturilor banesti se aproba prin ordin al presedintelui CNPP.``
102. La articolul 113, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(3) Instantele judecatoresti au obligatia sa comunice, in scris, informatiile de natura sa conduca la incetarea platii pensiei, in termen de 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii pronuntate in situatia prevazuta la alin. (1) lit. h), casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla pensionarul condamnat.``
103. Articolul 116 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 116. - Incetarea, suspendarea sau reluarea platii pensiei, precum si orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisa de casele teritoriale de pensii, in conditiile respectarii regimului juridic al deciziei de inscriere la pensie ."
104. Articolul 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 117. - Prevederile prezentei legi, referitoare la stabilirea si modificarea drepturilor de pensie, la incetarea, suspendarea si reluarea platii acestora, precum si la recuperare, se aplica si indemnizatiilor/pensiilor de serviciu acordate prin legi speciale, a caror stabilire si plata se afla, potrivit legii, in competenta materiala a caselor teritoriale de pensii, cu exceptia situatiilor in care legea speciala dispune altfel.``
105. Articolul 119 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``Art. 119. - Pensionarii sistemului public de pensii sunt
obligati sa comunice casei teritoriale de pensii in evidentele careia se afla orice schimbare in situatia proprie, de natura sa conduca la modificarea conditiilor in functie de care a fost stabilita sau se plateste pensia, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.``
106. La articolul 122, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``(5) Criteriile pe baza carora se acorda bilete pentru tratament balnear, precum si nivelul contributiei banesti individuale a asiguratilor si a pensionarilor se aproba anual, prin ordin al presedintelui CNPP.
(6) Locurile de tratament balnear se asigura in unitatile de tratament din proprietatea CNPP si, in completare, prin contracte incheiate, potrivit legii, cu alte unitati de profil. La incheierea contractelor se va tine seama de gradul de solicitare al statiunii si de categoria de confort oferita, precum si de nivelul maxim al tarifelor, stabilit de CNPP, ce poate fi suportat din bugetul asigurarilor sociale de stat .``
107. Articolul 128 se abroga.
108. La articolul 129 alineatul (1), litera a) se abroga.


109. La articolul 129 alineatul (1), partea introductiva si litera c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 129. - (1) Ajutorul de deces se achita in termen de 3 zile lucratoare de la solicitare de:
(...)
c) casa teritoriala de pensii, in cazul decesului pensionarului sau al asiguratului prevazut la art. 6 alin. (1) pct. I, II si IV si alin. (2), respectiv al unui membru de familie al acestuia.``
110. Titlul capitolului VI se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``CAPITOLUL VI
Casa Nationala de Pensii Publice``
111. La articolul 131, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``(8) CNPP are in subordine Centrul National de Formare Profesionala a Personalului din domeniul asigurarilor sociale, ca institutie cu personalitate juridica si autonomie stiintifica, iar cheltuielile curente si de capital se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat ."
112. Articolul 132 se abroga.
113. La capitolul VI, titlul sectiunii 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
``SECTIUNEA 1
Organizarea CNPP``
114. La articolul 133, alineatele (1), (5), (6), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
``Art. 133. - (1) Conducerea CNPP este asigurata de presedinte si consiliul de administratie, compus din 19 persoane, dintre care un presedinte si 18 membri .
(...)
Afişează OUG 103/2017, privind modificarea legii pensiilor nr. 263/2010 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 103/2017    Legea pensiilor 2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.