Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

  Publicat: 24 Jul 2018       4005 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018

Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)

(6)Nu poate avea calitatea de indrumator salariatul care se afla in urmatoarele situatii:

a)a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii;

b)se afla in stare de incompatibilitate in conditiile Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care organizatia-gazda este institutie/autoritate publica.

Articolul 7

(1)Indrumatorul are urmatoarele obligatii:

a)coordoneaza si indruma activitatea internului pe parcursul programului de internship;

b)monitorizeaza modul de indeplinire a activitatilor internului;

c)evalueaza activitatea internului si intocmeste, la sfarsitul programului de internship, un referat de evaluare aferent;

d)elaboreaza fisa de internship in colaborare cu coordonatorul programelor de internship.

(2)Coordonatorul programelor de internship are urmatoarele atributii principale:

a)stabileste politica de implementare, modalitatile de actiune si modul de realizare a programelor de internship;

b)coordoneaza procesul de inscriere si selectie a candidatilor;

c)asigura publicitatea programelor de internship, potrivit art. 3;

d)stabileste, impreuna cu conducatorii compartimentelor/ structurilor interne de specialitate, numarul de locuri disponibile pentru programele de internship in functie de domeniul de activitate al fiecaruia;

e)asigura suportul necesar indrumatorilor si internilor;

f)asigura evidenta candidatilor, precum si a confidentialitatii datelor cu caracter personal ale acestora;

g)colaboreaza cu indrumatorii pe linia promovarii, coordonarii, monitorizarii si dezvoltarii activitatii internilor;

h)elaboreaza documente si materiale necesare bunei desfasurari a programului de internship;

i)alte atributii care sunt in sarcina organizatiei-gazda potrivit prezentei legi si ii sunt delegate de catre conducatorul organizatiei-gazda sau reprezentantul legal al acesteia, dupa caz.

Articolul 8

(1)Internul are dreptul la o indemnizatie pentru internship, platita de organizatia-gazda, al carei cuantum este stipulat in contractul de internship.

(2)Cuantumul indemnizatiei pentru internship stabilita potrivit alin. (1) este egal cu cel putin 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda proportional cu numarul de ore de activitate desfasurata.

(3)Durata timpului de munca pentru un intern, pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship, este de maximum 40 de ore pe saptamana si se stabileste prin contractul de internship

(4)In situatia internilor cu varsta sub 18 ani, durata timpului de munca pentru a desfasura activitate in baza unui contract de internship este de maximum 30 de ore pe saptamana, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

(5)Remunerarea internilor in misiunile permanente ale Romaniei in strainatate, inclusiv in misiunile implicate in activitati care tin de exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene din anul 2019, are loc la nivelul salariului in valuta corespunzator functiei de referent de specialitate II, stabilit conform prevederilor art. 2 din capitolul IV si ale nr. crt. 19 al capitolului V din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la un program de activitate cu durata de 8 ore pe zi, dar nu mai mult de 40 de ore pe saptamana.

(6)Este interzisa efectuarea de ore suplimentare peste durata prevazuta la alin. (3) si (4).

(7)Organizatia-gazda are obligatia de a tine evidenta timpului in care internul isi desfasoara activitatea specifica din cadrul programului de internship, precum si obligatia de a prezenta aceasta situatie organelor de control ori de cate ori este solicitat acest lucru.

CAPITOLUL III: Procedura de evaluare a activitatii internului

Articolul 9

(1)Evaluarea activitatii internului se realizeaza pe baza unui referat de evaluare, intocmit de indrumator in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea programului de internship, care va cuprinde descrierea activitatilor desfasurate de intern, modul de indeplinire al acestora, tinand cont de:

a)abilitatile pe care le-a dobandit internul in urma finalizarii programului de internship;

b)conduita internului pe durata programului de internship;

c)aprecierea nivelului de consolidare a competentelor si de dobandire a cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupatii din domeniul in care acesta a efectuat programul de internship;

d)concluzii privind desfasurarea programului de internship;

e)criteriile de evaluare stabilite si gradul de indeplinire a obligatiilor prevazute in fisa de internship si in contractul de internship;

f)gradul de realizare a obiectivelor stabilite.

(2)indrumatorul intocmeste referatul si acorda unul din urmatoarele calificative: foarte bine (FB), bine (B), satisfacator (S) si nesatisfacator (NS).

(3)In situatia in care contractul de internship inceteaza din motive neimputabile organizatiei-gazda anterior termenului pentru care a fost incheiat, indrumatorul va incheia referatul de evaluare pentru perioada desfasurata din contractul de internship, cu precizarea explicita a motivului incetarii acestuia.

Articolul 10

(1)Referatul de evaluare se aduce la cunostinta internului, prin notificare scrisa, in termen de 7 zile lucratoare de la data finalizarii programului de internship.

(2)Conducatorul organizatiei-gazda sau coordonatorul programelor de internship, dupa caz, este informat cu privire la calificativul acordat internului de catre indrumator in urma evaluarii activitatii si la continutul referatului de evaluare.

(3)Internul nemultumit de rezultatul evaluarii poate contesta, la seful ierarhic superior al indrumatorului sau la coordonatorul programelor de internship, dupa caz, calificativul obtinut in urma procesului de evaluare, in termen de 5 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta.

(4)Organizatia-gazda este obligata sa solutioneze contestatia in termen de 5 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia.

(5)In urma evaluarii activitatii internului, organizatia-gazda poate decide angajarea internului cu contract individual de munca, in conditiile legii, tinand cont de posturile vacante din organizatie si de competentele dobandite de intern.

Articolul 11

(1)In cazul modificarii sau incetarii contractului individual de munca al indrumatorului, acesta intocmeste referatul de evaluare pentru perioada din programul de internship in care a asigurat indrumarea internului, iar organizatia-gazda trebuie sa desemneze un alt indrumator, care va intocmi la randul sau un referat de evaluare pentru perioada ramasa pana la finalizarea programului de internship.

(2)Referatele intocmite in conditiile alin. (1) se inainteaza conducatorului organizatiei-gazda sau coordonatorului programului de internship, dupa caz, in cadrul careia isi desfasoara activitatea internul si sunt avute in vedere la evaluarea finala a internului.

Articolul 12

(1)In termen de 5 zile de la comunicarea referatului de evaluare final, organizatia-gazda are obligatia de a elibera internului un certificat de internship care sa ateste:

a)perioada in care acesta a desfasurat activitatea in baza contractului de internship;

Afişează LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 176/2018    internship    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania    codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro