Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

  Publicat: 24 Jul 2018       4004 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018

1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.

b)activitatile desfasurate pe perioada programului de internship;

c)calificativul obtinut in urma evaluarii;

d)abilitatile/competentele dobandite in urma desfasurarii programului de internship.

(2)Certificatul de internship va contine urmatoarele elemente:

a)datele de identificare ale organizatiei-gazda care emite certificatul;

b)numarul de inregistrare si data emiterii certificatului;

c)numarul de inregistrare si data incheierii contractului de internship;

d)numele, prenumele si datele de identificare ale internului;

e)perioada programului de internship;

f)numele si prenumele reprezentantului legal al organizatiei- gazda;

g)mentiunea "Internul si organizatia emitenta sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse in acest certificat";

h)programul/programele de internship in cadrul caruia/carora si-a desfasurat activitatea internul.

CAPITOLUL IV: Drepturi si obligatii

Articolul 13

Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele drepturi:

a)sa primeasca indemnizatia pentru internship de la organizatia-gazda in cuantumul stipulat in contractul de internship;

b)sa beneficieze de asistenta si coordonarea indrumatorului desemnat de organizatia-gazda;

c)sa i se stabileasca activitati al caror nivel de complexitate pot sa evolueze treptat pe parcursul programului de internship;

d)sa i se asigure resursele materiale necesare pregatirii sale profesionale si perfectionarii cunostintelor sale practice;

e)sa beneficieze de acces la informatii care sa ii permita consolidarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor;

f)sa i se asigure timpul necesar pregatirii in scopul dobandirii/consolidarii de abilitati practice si/sau competente;

g)sa participe la formele de pregatire desfasurate de organizatia-gazda, dupa caz;

h)sa beneficieze de evaluare obiectiva;

i)sa primeasca referatul de evaluare si certificatul de internship;

j)sa conteste referatul de evaluare daca este nemultumit de rezultatul evaluarii;

k)alte drepturi care decurg din lege sau din contractul de internship.

Articolul 14

Pe perioada desfasurarii programului de internship, internul are urmatoarele obligatii:

a)sa respecte sarcinile date de indrumatorul sau in cadrul activitatilor intreprinse, in conformitate cu prevederile contractului de internship si cu fisa de internship;

b)sa il consulte pe indrumator pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derularii programului de internship;

c)sa respecte normele de confidentialitate in desfasurarea activitatii sale;

d)sa respecte prevederile regulamentelor interne;

e)sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, precum si normele pentru situatii de urgenta;

f)alte obligatii care decurg din contractul de internship si, respectiv, din fisa de internship, incheiate intre parti.

Articolul 15

(1)Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele drepturi:

a)sa organizeze procesul de selectie a persoanelor ce vor lua parte la internship cu respectarea principiului prevazut la art. 5 alin. (8);

b)sa monitorizeze si sa evalueze activitatea si cunostintele asimilate de intern pe perioada si la sfarsitul programului de internship, prin intermediul indrumatorilor, in conditiile prezentei legi;

c)sa ii stabileasca internului, prin fisa de internship, atributii in domeniul in care se realizeaza programul de internship;

d)sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale internului in perioada programului de internship;

e)sa exercite controlul asupra modului de desfasurare si de indeplinire a activitatilor repartizate internului.

(2)In situatia in care constata incalcarea regulamentelor interne si/sau a contractului de internship, organizatia-gazda are dreptul, dupa efectuarea unei cercetari interne, sa aplice urmatoarele sanctiuni:

a)avertisment scris;

b)reducerea indemnizatiei pe o durata de maximum doua luni, cu 5-10%;

c)rezilierea contractului de internship.

Articolul 16

Pe perioada desfasurarii programului de internship, organizatia-gazda are urmatoarele obligatii:

a)sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;

b)sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;

c)sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, a aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;

Afişează LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 176/2018    internship    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania    codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Paradigmele muncii in contextul noilor schimbari sociale
Sursa: Alexandra Florescu, internship MCP Cabinet avocati

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro