Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul

  Publicat: 24 Jul 2018       3573 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGE nr. 176 din 17 iulie 2018 privind internshipul

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 626 din data de 19 iulie 2018

Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

g)in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3).

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Articolul 24

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, prin organele de control din cadrul structurilor teritoriale ale Inspectiei Muncii si, respectiv, ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, monitorizeaza modul de realizare a programelor de internship, controleaza si aplica sanctiuni potrivit prevederilor art. 26 alin. (2)

Articolul 25

Organele de control prevazute la art. 24 au competenta de a controla:

a)registrul de evidenta a contractelor de internship, infiintat si administrat de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca;

b)modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de internship;

c)dovada acordarii indemnizatiei pentru internship cuvenite internului in conditiile legii.

Articolul 26

(1)Urmatoarele fapte constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a)neachitarea de catre organizatia-gazda a indemnizatiei pentru internship in conditiile reglementate la art. 8 alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;

b)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. (3)-(5) privind durata maxima a timpului prevazut pentru activitatea de internship, cu amenda de la 4.000 la 6.000 de lei,

c)nerespectarea prevederilor art. 16 lit. a), g) si j), cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;

d)nerespectarea prevederilor art. 17 si ale art. 18, cu amenda de la 2.000 la 4.000 de lei;

e)nerespectarea obligatiei de a incheia contractul de internship anterior inceperii activitatii, potrivit art. 19 alin. (1), cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei;

f)nerespectarea obligatiei prevazute la art. 19 alin. (2), cu amenda de la 4.000 la 6.000 de lei;

g)includerea in cadrul contractului de internship a unor clauze care contravin prezentei legi, cu amenda de la 300 la 1.000 de lei.

(2)Constatarea contraventiilor, precum si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre:

a)Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a)-f);

b)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, pentru contraventia prevazuta la alin. (1) lit. g).

(3)Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

Articolul 27

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Legii nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.

Articolul 28

(1)Stabilirea unor conditii specifice de desfasurare a programelor de internship pentru institutiile/autoritatile publice se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), conditiile specifice de desfasurare a programelor de internship in cadrul Parlamentului Romaniei se reglementeaza prin hotarare a Biroului permanent al fiecarei Camere a Parlamentului.

Articolul 29

(1)Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin structurile sale teritoriale, are obligatia de a infiinta registrul electronic de evidenta a contractelor de internship, prevazut la art. 18 alin. (1), in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare.

(2)Pana la infiintarea registrului electronic de evidenta a contractelor de internship potrivit alin. (1), evidenta este tinuta de organizatia-gazda intr-un sistem propriu de centralizare, care sa cuprinda cel putin elementele prevazute la art. 18 alin. (2).

Articolul 30

(1)Prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale se aproba:

a)modelul certificatului de internship, prevazut la art. 12 alin. (1);

b)modelul contractului de internship, prevazut la art. 19 alin. (1);

c)modelul cererii prevazute la art. 22 alin. (6).

(2)Modelele prevazute la alin. (1) se afiseaza pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in format editabil.

Articolul 31

Afişează LEGEA nr. 176/2018 privind internshipul pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 176/2018    internship    Internship 2018    internship in Romania    contract de internsghip 2018    internul in Romania    avantajele internshipului avantajele angajatorului care incadreaza interni    conditiile internshipului    reguli importante internship    stagiile de internship Romania    codul muncii

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Optiunile unui formator pe piata muncii. Contractele de mecenat, sponsorizare si internship. Avantaje si dezavantaje
Sursa: Irina Maria Diculescu

Reglementarea internship-ului in Romania in 2018. Conditii, reguli, avantaje
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Cazurile in care asistenta juridica este obligatorie
Sursa: EuroAvocatura.ro