Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari

  Publicat: 01 Aug 2018       495056 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor (Noua lege a asociatiilor de proprietari care inlocuieste Legea 230/2007)

Publicata in Monitorul Oficial numarul 660 din data de 30 iulie 2018

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Conform art. 323 Cod Penal, fapta de a se asocia sau de a initia constituirea unei asocieri in scopul savarsirii uneia sau mai multor infractiuni,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Act adoptat de organele de stat,

c)corpurile de cladiri destinate serviciilor comune;
d)locurile de trecere; instalatiile de apa si canalizare, electrice, de telecomunicatii, de incalzire si de gaze de la bransament/racord pana la punctul de distributie catre partile aflate in proprietate individuala; canalele pluviale; rezervoarele de apa;
e)alte bunuri care, potrivit legii, actului de proprietate sau vointei partilor, sunt in folosinta comuna.

Articolul 36
Schimbarea destinatiei proprietatii comune este permisa cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a)numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti coproprietari;
b)numai daca prin aceasta nu se impiedica folosirea in conditii normale a condominiului de catre toti proprietarii;
c)in baza acordului in scris al tuturor proprietarilor din condominiu;
d)dupa obtinerea prealabila a acordurilor, avizelor si autorizatiilor necesare prevazute de legislatia in vigoare, emise in conditiile legii de institutiile/autoritatile abilitate in acest sens.

Articolul 37
(1)Zidurile ce separa proprietatile individuale si/sau partile comune dintr-un condominiu sunt proprietate comuna.
(2)Zidurile dintre proprietatile individuale, care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului, pot fi reamplasate cu acordul proprietarilor apartamentelor sau spatiilor respective, in baza unei expertize tehnice si a autorizatiei de construire, eliberate de autoritatea publica locala, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu instiintarea asociatiei de proprietari.
(3)Zidurile dintre proprietatile individuale si proprietatea comuna care nu fac parte din structura de rezistenta a condominiului pot fi reamplasate numai in baza unei expertize tehnice, prin modificarea acordului de asociere, cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu si a autorizatiei de construire, eliberate de autoritatea administratiei publice competente in conformitate cu legislatia in vigoare, numai daca prin aceste modificari nu sunt lezate drepturile celorlalti proprietari din condominiu.
(4)Proprietarii din condominii au obligatia de a depune la presedintele asociatiei de proprietari fotocopii dupa autorizatiile de construire pentru executarea lucrarilor, eliberate in conditiile legii, in scopul recalcularii suprafetelor utile si a suprafetelor construite.
(5)Orice modificare a proprietatii individuale care necesita emiterea unei autorizatii de construire/desfiintare, in conformitate cu legislatia in vigoare, se aduce la cunostinta asociatiei pentru inscrierea in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a constructiei, prin depunerea in copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a planurilor din proiectul tehnic.
(6)Modificarea instalatiilor interioare ale condominiului aflate in proprietate comuna se realizeaza numai in conditiile legii, pe baza unui referat tehnic de specialitate, emis de furnizorul utilitatii, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective si a autorizatiei de construire. Pe baza referatului tehnic, adunarea generala hotaraste, cu votul majoritatii a doua treimi din numarul membrilor asociatiei, asupra necesitatii si oportunitatii efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat.
(7)In cazul in care unul sau mai multi proprietari din condominiu doresc modificarea instalatiilor de distributie a gazelor si modificarea caracteristicilor puterii termice a elementelor de incalzire in interiorul proprietatilor individuale, aceste lucrari se pot efectua numai in conditiile legii, pe baza referatului tehnic de specialitate emis de furnizorul serviciului de utilitati publice, in care se arata efectele modificarii instalatiei respective. Pe baza referatului tehnic, comitetul executiv al asociatiei de proprietari, cu acordul tuturor proprietarilor direct afectati de vecinatate, decide asupra efectuarii modificarii. In cazul producerii locale, la nivel de condominiu, a energiei termice si a apei calde de consum, nu este necesar referatul tehnic mentionat.

Articolul 38
(1)Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, in conditiile acordului de asociere, atat spatiul care constituie bunul principal, cat si partile comune, fara a aduce atingere drepturilor celorlalti proprietari si fara a schimba destinatia cladirii.
(2)Partile comune pot fi utilizate de catre terti, persoane fizice sau juridice de drept public si/sau privat, numai ca urmare a hotararii adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu acordul a doua treimi din numarul total al proprietarilor din condominiu si cu acordul tuturor proprietarilor direct afectati de vecinatate, in baza unui contract de inchiriere, de folosinta sau de concesiune, semnat de presedinte in numele asociatiei si avizat de cenzor/comisia de cenzori.

Articolul 39
Modificarile constructive si utilizarea in alte scopuri a unor parti sau elemente de constructie ale condominiului, precum si amplasarea de mijloace publicitare pe fatada si/sau pe terasa/invelitoare a imobilului, suspendarea de stalpi, pereti, scari interioare si altele asemenea se fac numai cu acordul a doua treimi din proprietarii membri ai asociatiei de proprietari, al tuturor proprietarilor direct afectati si pe baza autorizatiei de construire, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Articolul 40
(1)Schimbarea destinatiei locuintelor, precum si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, prezente in proiectul initial al imobilului, se poate face numai cu avizul scris al comitetului executiv si cu acordul scris, prealabil, al proprietarilor direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii.
(2)Odata cu acordul mentionat la alin. (1), proprietarii direct afectati cu care se invecineaza, pe plan orizontal si vertical, spatiul supus schimbarii si proprietarul care solicita acordul pentru schimbarea destinatiei locuintei sau spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta semneaza si o conventie cu privire la declararea activitatii care se va desfasura in spatiul respectiv, precum si numarul de persoane in functie de care vor fi calculate cheltuielile pe numar de persoane .
(3)O copie a conventiei prevazute la alin. (2) se inmaneaza presedintelui asociatiei de proprietari in vederea anexarii acesteia la acordul de asociere .

Articolul 41
Anterior modificarilor constructive in cadrul proprietatilor individuale, proprietarii obtin avizele si autorizatiile asa cum sunt reglementate de legislatia in vigoare si au obligatia sa nu puna in pericol integritatea structurala a condominiului sau a altor proprietati individuale, precum si sanatatea populatiei, conform legislatiei in vigoare.

Articolul 42
In cazul distrugerii in intregime sau partiala a condominiului, se aplica prevederile art. 657 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.
CAPITOLUL IV: Incetarea destinatiei folosintei comune pentru partile comune din condominiu

Articolul 43
(1)Partile comune pot fi atribuite proprietarilor in folosinta exclusiva numai daca prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalti proprietari.
(2)Hotararea de atribuire in folosinta exclusiva se adopta cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu si ai cotelor-parti indivize.
(3)Atribuirea in folosinta exclusiva se face in baza unui contract incheiat intre asociatia de proprietari si proprietarul caruia i se atribuie in folosinta exclusiva partea de proprietate comuna.
(4)Contractul prevazut la alin. (3) se incheie pe o perioada de maximum 12 luni si poate fi reinnoit numai cu acordul ambelor parti si cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(5)Veniturile obtinute din atribuirea partilor comune in folosinta exclusiva respecta prevederile art. 70 din prezenta lege.

Articolul 44
(1)Incetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din condominii se poate hotari motivat cu acordul scris al tuturor proprietarilor din condominiu.
(2)In cazul prevazut la alin. (1) devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita. Cu toate acestea, instrainarea sau ipotecarea se poate realiza numai cu acordul tuturor proprietarilor din condominiu.
(3)Constatarea incetarii destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune se face prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari adoptata in unanimitate de catre proprietarii din condominiu.
Afişează Legea 196/2018 a Asociatiilor de Proprietari. Noua lege a asociatiilor de proprietari pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 196/2018    Noua lege a asociatiilor de propritari    Legea asociatiilor de proprietari 2018    Legea asociatiilor de proprietari 2019    Legea 230/2017

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.