Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » HG mr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN

HG mr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN

  Publicat: 21 Sep 2018       2461 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
HOTARAREA nr. 729 din 13 septembrie 2018 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 805 din data de 20 septembrie 2018

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act adoptat de organele de stat,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Act adoptat de organele de stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 4 alin. (2) din Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .

Articolul 1
(1)Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, denumita in continuare CNCAN, este autoritatea competenta in domeniul nuclear, de interes public national, care exercita atributiile de reglementare, autorizare si control in domeniul nuclear, conform prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2)CNCAN este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.
(3)Sediul principal al CNCAN se afla in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se afla in municipiul Bucuresti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6.

Articolul 2
(1)CNCAN exercita urmatoarele atributii de reglementare privind modul de desfasurare a activitatilor nucleare prevazute de Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
a)emite reglementari, general obligatorii, si ghiduri pentru detalierea cerintelor generale de securitate nucleara, de securitate radiologica pentru protectia impotriva radiatiilor ionizante, privind sistemele de management in domeniul nuclear, de control al neproliferarii armelor nucleare, de protectie fizica, de transport al materialelor radioactive, de gestionare a deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, de planificare, pregatire si raspuns in situatii de urgenta nucleara sau radiologica, de realizare a produselor si serviciilor destinate instalatiilor nucleare si radiologice;
b)emite reglementari generale privind procedurile de autorizare si control;
c)emite reglementari complementare necesare activitatii de autorizare si control in domeniul nuclear;
d)emite si alte reglementari, cu consultarea ministerelor si a altor factori interesati, potrivit responsabilitatilor specifice acestora;
e)elaboreaza partea din Strategia nationala de dezvoltare a domeniului nuclear privind strategia si politica de reglementare, autorizare si control in domeniul securitatii nucleare, al securitatii radiologice, al protectiei impotriva radiatiilor ionizante, al controlului neproliferarii armelor nucleare, al protectiei fizice a materialelor si instalatiilor nucleare, al transportului materialelor radioactive si al securitatii nucleare a gestionarii deseurilor radioactive si a combustibilului nuclear uzat, al planificarii, pregatirii si raspunsului in situatii de urgenta nucleara sau radiologica, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
f)revizuieste reglementarile adoptate ori de cate ori este necesar, pentru corelarea lor cu legislatia Uniunii Europene, cu standardele internationale si cu conventiile internationale ratificate, din domeniu, la care Romania este parte, si dispune masurile necesare pentru aplicarea acestora, tinand seama de experienta in activitate, de informatiile obtinute in urma procesului decizional si de evolutiile tehnologice ale activitatilor de cercetare.
(2)Reglementarile elaborate de CNCAN si aprobate prin ordin al presedintelui sunt obligatorii pentru persoanele fizice si juridice care desfasoara orice activitati nucleare.

Articolul 3
(1)CNCAN indeplineste atributiile de autorizare pentru activitatile si sursele de radiatii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizatiilor necesare activitatilor prevazute in domeniul nuclear.
(2)CNCAN suspenda sau retrage autorizatiile emise, in parte ori in intregime, din proprie initiativa sau la sesizarea oricaror persoane fizice ori juridice, in cazul nerespectarii prevederilor Legii nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la emiterea, completarea, modificarea sau revizuirea autorizatiilor necesare desfasurarii oricaror activitati in domeniul nuclear.
(3)CNCAN indeplineste si alte atributii prevazute de lege privind autorizarea activitatilor din domeniul nuclear.

Articolul 4
CNCAN exercita urmatoarele atributii de control in domeniu:
a)exercita control in urmatoarele situatii: in vederea eliberarii autorizatiei; in vederea respectarii limitelor si conditiilor din autorizatie, pe perioada de valabilitate a acesteia; in vederea verificarii respectarii prevederilor din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a notificarii primite din partea titularului de autorizatie; atunci cand exista informatii ca se desfasoara activitati neautorizate; ca urmare a unor incidente;
b)efectueaza control in incinta in care se desfasoara activitati supuse regimului de autorizare, in orice alt loc care ar putea avea legatura cu aceste activitati sau la oricare persoana fizica ori juridica ce ar putea desfasura activitati, detine instalatii nucleare sau radiologice, materiale nucleare, materiale de interes nuclear, alte materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
c)dispune, daca este cazul, suspendarea activitatii desfasurate si indisponibilizarea, prin punerea de sigiliu, a instalatiilor nucleare si radiologice, a materialelor radioactive, a materialelor nucleare, a materialelor de interes nuclear sau a altor materiale, dispozitive ori echipamente pertinente pentru proliferarea armelor nucleare, neautorizate sau care prezinta pericol in exploatare ori in intretinere;
d)indeplineste alte atributii prevazute de lege in domeniul controlului activitatilor nucleare.

Articolul 5
In afara de atributiile prevazute la art. 2-4, CNCAN indeplineste si urmatoarele atributii;
a)initiaza sau participa la elaborarea proiectelor de acte normative in domeniul sau de competenta si emite reglementari proprii sau comune cu alte autoritati competente, potrivit legii;
b)avizeaza toate proiectele de acte normative care au implicatii asupra domeniului nuclear;
c)avizeaza rapoartele privind implementarea directivelor Consiliului UE si a altor acte normative din domeniul nuclear transmise Comisiei Europene de catre alte organisme nationale;
d)avizeaza Strategia nationala de dezvoltare a domeniului nuclear;
e)avizeaza Strategia nationala pe termen mediu si lung privind gospodarirea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive;
f)aproba, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participa la realizarea interventiei;
g)elaboreaza, ori de cate ori este necesar, proiectul regulamentului de tarife pentru autorizarea si controlul activitatilor nucleare, care se aproba prin hotarare a Guvernului;
h)colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului si controleaza desfasurarea activitatilor retelei de supraveghere a radioactivitatii mediului;
i)solicita organelor abilitate in domeniul sigurantei nationale verificarea persoanelor cu responsabilitati in domeniul desfasurarii activitatilor nucleare, in conformitate cu reglementarile specifice, emise conform art. 5 alin. (1) din Legea nr. 111/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j)initiaza, in domeniul sau de competente, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de cooperare cu Agentia Internationala pentru Energie Atomica (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energie Nucleara (A.E.N.) si cu alte organizatii internationale specializate;
k)efectueaza plata obligatiilor financiare, din domeniul sau de competenta, la organismele si organizatiile internationale, in conformitate cu prevederile legale;
l)coopereaza, in conditiile legii, cu institutii similare din alte state;
m)initiaza, in domeniul sau de competenta, in conditiile legii, demersurile necesare incheierii de tratate la nivel guvernamental;
n)incheie, in conditiile legii, tratate la nivel departamental, in domeniul sau de competenta;
o)verifica aplicarea prevederilor tratatelor internationale si a reglementarilor nationale in vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizica, traficul ilicit, transportul materialelor nucleare si radioactive, protectia impotriva radiatiilor, asigurarea calitatii in domeniul nuclear, securitatea nucleara a instalatiilor nucleare si radiologice, gospodarirea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive si interventia in caz de accident nuclear;
p)instituie si coordoneaza sistemul national de evidenta si control al materialelor nucleare, sistemul national de evidenta si control al surselor de radiatii si instalatiilor nucleare si radiologice si registrul dozelor de radiatii primite de personalul expus profesional;

Afişează HG mr. 729/2018 privind organizarea si functionarea CNCAN pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    CNCAN    HG 729/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.