Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Comerciala » OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

  Publicat: 05 Oct 2018       7977 citiri        Secţiunea: Legislatie Comerciala  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
ORDONANTA DE URGENTA nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative

Publicata in Monitorul Oficial numarul 840 din data de 2 octombrie 2018

Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Capacitatea unei intreprinderi de a face fata scadentelor sale de plata, atat pe termen scurt cat si pe termen mediu si lung.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Nu se consuma la prima utilizare, deoarece ele sunt destinate a fi utilizate pe o perioada mai mare de timp.
Persoana care, in cadrul unui raport juridic de obligatie este indreptatita sa pretinda unei alte persoane, denumita debitor, executarea unei prestatii determinate; de a da, de a face ori de a nu face ceva.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
(Legea 10 din 2001). Este persoana fizica sau juridica cu experienta semnificativa in domeniu, competenta in evaluare pe piata proprietatilor imobiliare,
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Creditor a carui creanta este garantata prin gaj, adica printr-un drept real accesoriu avand ca obiect unul sau mai multe bunuri mobile pe care titularul dreptului de creanta le poate executa cu prioritate,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Propunere ce o adreseaza un subiect de drept, persoana fizica sau juridica, unui alt subiect de drept, cu privire la incheierea unei conventii, in conditii determinate.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
A fost promulgat la 11.09.1865
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Pierdere a unor drepturi, ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.

Avand in vedere necesitatea eficientizarii mecanismelor de recuperare a creantelor bugetare fata de societatile aflate in stare de insolventa, cu respectarea sanselor de redresare a acestora,
tinand seama de necesitatea adoptarii unor masuri menite sa evite afectarea mediului concurential prin folosirea procedurilor insolventei in mod abuziv de catre unii debitori care utilizeaza mecanismele reglementate de legea insolventei cu scopul de a se sustrage de la plata sumelor datorate bugetului general consolidat,
avand in vedere ca eficientizarea procedurilor de insolventa si imbunatatirea protectiei drepturilor creditorilor contribuie in mod substantial la imbunatatirea climatului de afaceri, creand astfel premisele pentru redresarea afacerilor viabile si recuperarea mai rapida a creantelor, inclusiv a celor bugetare, fiind in concordanta atat cu interesul bugetar, cat si cu interesul economico-social general al Romaniei,
tinand cont de obiectivele Programului de guvernare 2018-2020, cu privire la obiectivele de crestere economica, de imbunatatire a mediului de afaceri si de crestere a nivelului de colectare a veniturilor bugetare,
avand in vedere ca in prezent se afla in procedura insolventei, in perioada de observatie, peste 6.000 de societati cu circa 64.000 de salariati, se impune luarea unor masuri urgente pentru crearea premiselor legislative si administrative, care sa conduca la redresarea acestora si mentinerea in circuitul economic.
Se impune adoptarea masurilor urgente care sa permita conversia, reducerea sau cesiunea creantelor bugetare, in anumite conditii, pentru a evita intrarea iminenta in faliment a multor societati cu potential de viabilizare si cu consecinte grave in plan economic si social.
Tinand seama de necesitatea instituirii unor masuri urgente pentru asigurarea furnizarii continue a serviciilor publice de producere si furnizare de energie termica si electrica de catre operatorii economici aflati in dificultate,
avand in vedere faptul ca fondurile alocate de la bugetul de stat pentru cheltuielile de organizare si functionare, pentru cheltuielile specifice actului de justitie si pentru cheltuielile de investitii ale Ministerului Justitiei sunt insuficiente si este necesara si utilizarea altor surse,
luand in considerare faptul ca aspectele prezentate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Articolul I
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 25 iunie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1.La articolul 5, alineatul (1), punctele 31, 66, 71 si 72 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"31. insolventa societatii de asigurare/reasigurare este acea stare a societatii de asigurare/reasigurare caracterizata prin una dintre urmatoarele situatii:
a) incapacitatea vadita de plata a datoriilor exigibile cu disponibilitatile banesti;
b) retragerea autorizatiei de functionare a societatii de asigurare/reasigurare, ca urmare a imposibilitatii restabilirii, in cadrul procedurii de redresare financiara, a respectarii cerintei de capital de solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii I "Regimul de supraveghere Solvabilitate II" din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare, cu modificarile ulterioare, sau ca urmare a imposibilitatii restabilirii marjei de solvabilitate disponibile cel putin la limita minima a marjei de solvabilitate - in cazul societatilor supravegheate conform partii a II-a "Regimul national de supraveghere" din Legea nr. 237/2015, cu modificarile ulterioare;
c) retragerea autorizatiei in cazul asiguratorului rezidual rezultat din procesul de rezolutie conform prevederilor art. 71 din Legea nr. 246/2015 privind redresarea si rezolutia asiguratorilor;
....................................................................................................................................................
66. supravegherea exercitata de administratorul judiciar, in conditiile in care nu s-a ridicat dreptul de administrare al debitorului, consta in analiza permanenta a activitatii acestuia, avizarea prealabila atat a masurilor care implica patrimonial debitorul, cat si a celor menite sa conduca la restructurarea/reorganizarea acestuia si urmarirea operatiunilor efectuate in baza avizului prealabil. Avizarea se efectueaza avand la baza o raportare intocmita de catre administratorul special, care mentioneaza si faptul ca au fost verificate si ca sunt indeplinite conditiile privind realitatea si oportunitatea operatiunilor juridice supuse avizarii. Supravegherea operatiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului se face prin avizul prealabil acordat cel putin cu privire la urmatoarele operatiuni:
a) platile, atat prin contul bancar, cat si prin casierie; aceasta se poate realiza fie prin avizarea fiecarei plati, fie prin instructiuni generale cu privire la efectuarea platilor;
b) incheierea contractelor in perioada de observatie si in perioada de reorganizare;
c) operatiunile juridice in litigiile in care este implicat debitorul, avizarea masurilor propuse privind recuperarea creantelor;
d) operatiunile care implica diminuarea patrimoniului, precum casari, reevaluari etc.;
e) tranzactiile propuse de catre debitor;
f) situatiile financiare si raportul de activitate atasat acestora;
g) masurile de restructurare sau modificarile contractului colectiv de munca;
h) mandatele pentru adunarile si comitetele creditorilor ale societatilor aflate in insolventa la care societatea debitoare detine calitatea de creditor, precum si in adunarile generale ale actionarilor la societatile la care debitorul detine participatii;
i) instrainarea de active imobilizate din patrimoniul societatii la care debitorul detine participatii sau grevarea de sarcini ale acestora - este necesara, pe langa avizul administratorului judiciar, si parcurgerea procedurii prevazute la art. 87 alin. (2) si (3);
....................................................................................................................................................
71. testul creditorului privat reprezinta analiza comparativa a gradului de indestulare a creantei bugetare prin raportare la un creditor privat diligent, in cadrul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare, comparativ cu o procedura de faliment. Analiza are la baza un raport de evaluare intocmit de un evaluator sau un alt specialist si se raporteaza inclusiv la durata unei proceduri de faliment comparativ cu programul de plati propus. Nu constituie ajutor de stat situatia in care testul creditorului privat atesta faptul ca distributiile pe care le-ar primi creditorul bugetar in cazul unei proceduri de prevenire a insolventei sau reorganizare sunt superioare celor pe care le-ar primi intr-o procedura de faliment;
72. valoarea-prag reprezinta cuantumul minim al creantei, pentru a putea fi introdusa cererea de deschidere a procedurii de insolventa. Valoarea-prag este de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat. Cand cererea de deschidere a procedurii de insolventa este introdusa de debitor, cuantumul creantelor bugetare trebuie sa fie mai mic de 50% din totalul declarat al creantelor debitorului."
2.La articolul 5 alineatul (1), dupa punctul 72 se introduc doua noi puncte, punctele 73 si 74, cu urmatorul cuprins:
"73. fondul de comert reprezinta ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale - marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial -, utilizate de un operator economic in vederea desfasurarii activitatii sale;
74. activitate de interes public reprezinta orice activitate de interes general, local sau national, care, pentru a raspunde nevoilor sociale, se desfasoara in mod regulat si continuu."
3.La articolul 52, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Nu poate fi desemnata ca administrator special o persoana fizica sau juridica care are si calitatea de creditor ."
4.La articolul 57, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 57
(1) Practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta de preluare a pozitiei de administrator judiciar in dosarul respectiv, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care nu sunt oferte depuse la dosar, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania."
5.La articolul 59, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59
(1) Administratorul judiciar va depune lunar un raport cuprinzand descrierea modului in care si-a indeplinit atributiile, inclusiv cele legate de urmarirea operatiunilor efectuate in baza avizului prealabil, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente in averea debitorului, precum si, daca este cazul, stadiul efectuarii inventarierii. In raport se vor include informatii privind respectarea obligatiilor fiscale, referitoare la obtinerea sau necesitatea actualizarii autorizarilor/autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii, a actelor de control incheiate de organe de control si onorariul incasat al administratorului judiciar, cu precizarea modalitatii de calcul al acestuia."
6.La articolul 61, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Nu vor putea fi desemnate in baza alin. (1) acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese sau sunt persoane afiliate, asa cum sunt acestea definite in Codul fiscal, cu administratorul judiciar, cu lichidatorul judiciar, cu debitorul sau cu vreunul dintre creditori."
7.La articolul 67, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Documentele prevazute la alin. (1) se depun odata cu cererea de deschidere a procedurii sau, cel mai tarziu, pana la termenul de judecata stabilit de judecatorul-sindic. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. a)-g) si k)-n) atrage respingerea cererii de deschidere a procedurii, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 38 alin. (2) lit. c) si d), precum si a cazului in care cererea de deschidere a procedurii este formulata de lichidatorul numit in procedura de lichidare prevazuta de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Nedepunerea documentelor prevazute la alin. (1) lit. h)-j) este sanctionata cu decaderea din dreptul de a depune un plan de reorganizare."
8.La articolul 75, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Afişează OUG nr. 88 din 27 septembrie 2018 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul insolventei si a altor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 88/2018    Insolventa 2019    Codul insolventei 2019    Legea 85/2014

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.