Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

  Publicat: 08 Dec 2018       7311 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Prevazuta in cap. V, t. II, art. 44, C. pen., partea generala,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Sunt tratate in t. III, (art. 208-221), C. pen. partea speciala,
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Principiu al relatiilor internationale, consacrat in acorduri, in tratate si in conventii de asistenta juridica,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
(Annual general meeting) Adunare generala ce se intruneste o data pe an, in cadrul careia managerii unei companii prezinta actionarilor rezultatele economico-financiare anuale corespunzatoare anului fiscal incheiat si se alege noul consiliu de administratie.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,

h) coopereaza cu Corpul Operatorilor, precum si, nemijlocit, cu operatorii si agentii acestora, in scopul imbunatatirii calitatilor si performantelor tehnice, a administrarii si functionarii Registrului, precum si a relatiei dintre Registru si terminalele care il deservesc;
i) asigura, in conditiile legii, accesul direct si gratuit al publicului la citirea informatiilor inscrise in Registru numai prin intermediul aplicatiei software a Registrului de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justitiei si Corpului Operatorilor;
j) poate lua, in mod temporar, masurile care se impun in cazul in care modalitatile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatorii sau agentii imputerniciti ai acestora, ar conduce la perturbarea functionarii Registrului si la ingreunarea substantiala a realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata.

Articolul 6
In exercitarea atributiilor sale Autoritatea de Supraveghere adopta acte administrative numite decizii, care pot fi atacate de partea interesata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind obligatorie procedura prealabila.

Articolul 7
Poate dobandi calitatea de operator orice persoana fizica sau juridica care indeplineste conditiile prevazute de prezenta lege.

Articolul 8
(1) Au dreptul sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere si sa certifice cautarile in Registru doar operatorii autorizati, agentii imputerniciti ai acestora si Corpul Operatorilor, in conditiile prevazute in prezenta lege.
(2) Corpul Operatorilor efectueaza certificarea cautarilor in Registru si inregistrarea avizelor de inscriere prevazute la art. 16 alin. (2) . Operatiunile efectuate de catre Corpul Operatorilor, la solicitarea autoritatilor publice, se realizeaza in mod exclusiv, obligatoriu si gratuit.

Articolul 9
(1) Persoanele juridice autorizate sa opereze in Registru vor desemna unul sau mai multi directori de Registru care vor exercita drepturile si vor indeplini obligatiile incredintate de persoana juridica in legatura cu activitatea Registrului.
(2) Directorul/Directorii de Registru reprezinta persoana juridica in raporturile acesteia cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertii.
(3) Raporturile dintre persoana juridica si directorul/directorii sai de Registru sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a precizat altfel in actele constitutive sau in conventia partilor.
(4) Persoanele fizice autorizate sa opereze in Registru, romane sau straine, vor putea desemna o alta persoana in calitate de director de Registru, in cazul in care aceasta atributie nu va fi indeplinita de ele insele.
(5) Directorul de Registru trebuie sa aiba pe perioada indeplinirii atributiilor sale domiciliul sau resedinta in Romania.

Articolul 10
(1) Actele juridice efectuate de directorul de Registru, in limitele puterilor ce i-au fost conferite, sunt actele operatorului insusi.
(2) Faptele licite sau ilicite savarsite de director obliga operatorul insusi, daca au fost indeplinite cu prilejul exercitarii atributiilor acestuia.
(3) Faptele ilicite cauzatoare de prejudicii tertilor, savarsite de directorul de Registru in exercitarea atributiilor care i-au fost conferite, atrag raspunderea solidara a directorului si a operatorului fata de terti.

Articolul 11
Operatorul poate ratifica actele incheiate in numele si pe seama sa de director in absenta sau cu depasirea limitelor imputernicirii .

Articolul 12
Nu poate fi director de Registru persoana care, potrivit legii, este incapabila sau a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie si de serviciu, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 13
(1) Resortisantii Uniunii Europene pot sa solicite autorizarea ca operator in temeiul dreptului de stabilire sau a dreptului la libera prestare a serviciilor, conform legislatiei Uniunii Europene si pe baza de reciprocitate.
(2) Persoanele juridice straine vor desemna un director de Registru pentru reprezentantele acestora din Romania.

Articolul 14
(1) Operatorii sunt constituiti, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o asociatie profesionala denumita Corpul Operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara, persoana privata de utilitate publica, care sa le reprezinte interesele in raporturile cu Autoritatea de Supraveghere si cu tertele persoane .
(2) Toti operatorii autorizati de Autoritatea de Supraveghere sau operatorii de drept fac parte din Corpul Operatorilor Registrului National de Publicitate Mobiliara de la data autorizarii, respectiv, de la data adoptarii actului normativ care le confera aceasta calitate .
(3) Corpul Operatorilor isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii:
a) operatorii contribuie la acoperirea cheltuielilor necesare desfasurarii activitatii Registrului. Nivelul contributiei este stabilit de Corpul Operatorilor prin hotararea unanima a operatorilor exprimata in Adunarea generala . Daca la prima convocare nu este intrunita unanimitatea, hotararea este adoptata cu votul majoritatii celor prezenti, la a doua convocare;
b) orice venituri suplimentare ale Corpului Operatorilor sunt alocate pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea Registrului;
c) fiecare operator are un vot in adoptarea hotararilor Adunarii generale a Corpului Operatorilor;
d) in sarcina Corpului Operatorilor intra si suportarea cheltuielilor prilejuite de constituirea si sustinerea retelei informatice a Registrului, administrarea si inregistrarea in Registru a actelor si operatiunile incredintate potrivit legii, precum si indeplinirea oricaror acte necesare pentru realizarea acestor atributii;
e) adoptarea hotararilor Adunarii generale a Corpului Operatorilor se realizeaza in prezenta majoritatii absolute a membrilor Corpului Operatorilor, la prima convocare, respectiv, indiferent de numarul membrilor Corpului Operatorilor prezenti, la a doua convocare, iar hotararile se iau, in toate cazurile, cu majoritatea celor prezenti;
f) adoptarea deciziilor Consiliului director se realizeaza in prezenta majoritatii absolute a membrilor Consiliului director, cu votul majoritatii simple a membrilor Consiliului director.
(4) Statutul Corpului Operatorilor, precum si modificarile acestuia nu pot aduce atingere principiilor enuntate mai sus.
(5) Membrii Consiliului director al Corpului Operatorilor sunt alesi de Adunarea generala dintre directorii de Registru .
(6) Presedintele Consiliului director este ales de catre Adunarea generala dintre directorii de Registru reprezentanti ai operatorilor la Corpul Operatorilor.
(7) Fiecare operator desemneaza un singur director de Registru ca reprezentant la Corpul Operatorilor.
Afişează LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Registrul National de Publicitate Mobiliara    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    OG 89/2000    Legea 297/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.ro