Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

  Publicat: 08 Dec 2018       5501 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018

1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Inregistrare sistematica a informatiilor privind situatia patrimoniala si a rezultatelor obtinute de catre un agent economico-social, atat pentru necesitatile acestuia cat si pentru relatiile cu asociatii sau actionarii,
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar

j) 40 lei pentru avizul de cesiune a ipotecii;
k) 40 lei pentru avizul de schimbare a rangului ipotecilor;
l) 30 lei pentru avizul de transformare.
(3) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 60 lei pentru fiecare aviz de fiducie initial.
(4) Pentru celelalte avize de fiducie se vor plati urmatoarele taxe:
a) 40 lei pentru avizul de acceptare a fiduciei de catre beneficiar;
b) 40 lei pentru avizul modificator al avizului de fiducie initial;
c) 40 lei pentru avizul de nulitate a avizului de fiducie initial;
d) 40 lei pentru avizul de stingere a avizului de fiducie initial.
(5) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 40 lei pentru fiecare aviz specific initial.
(6) Pentru celelalte avize specifice se vor plati urmatoarele taxe:
a) 30 lei pentru avizul modificator al avizului specific initial;
b) 20 lei pentru avizul de prelungire al avizului specific initial;
c) 20 lei pentru avizul de stingere a avizului specific initial;
d) 20 lei pentru avizul de nulitate al avizului specific initial.
(7) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - creante securitizate.
(8) Pentru celelalte avize de ipoteca - creante securitizate se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - creante securitizate;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - creante securitizate;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - creante securitizate;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - creante securitizate.
(9) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru fiecare aviz de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.
(10) Pentru celelalte avize de ipoteca - obligatiuni ipotecare se vor plati urmatoarele taxe:
a) 20 lei pentru avizul modificator al avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
b) 20 lei pentru avizul de reducere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
c) 20 lei pentru avizul de extindere a ipotecii - obligatiuni ipotecare;
d) 10 lei pentru avizul de prelungire a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
e) 10 lei pentru avizul de stingere a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare;
f) 10 lei pentru avizul de nulitate a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare.
(11) Solicitantii serviciilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere vor plati o taxa de 30 lei pentru orice alte avize necesare inscrierii in Registru a actelor si faptelor juridice prevazute de lege.
(12) Pentru avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial, avizul de reactivare a avizului de fiducie initial, avizul de reactivare a avizului specific initial, avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - creante securitizate si avizul de reactivare a avizului de ipoteca initial - obligatiuni ipotecare nu se plateste taxa de inscriere in Registru .

Articolul 28
(1) O cota de 85% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 si 27 se constituie si se utilizeaza ca venituri la bugetul de stat .
(2) O cota de 15% din sumele realizate din taxele stabilite la art. 26 si 27 se constituie si se utilizeaza, prin derogare de la alte dispozitii legale, ca fond special la dispozitia Ministerului Justitiei, pentru organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara.
(3) Modul de utilizare de catre Autoritatea de Supraveghere a sumelor constituite conform alin. (2) , precum si detalierea cheltuielilor se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei.
(4) Disponibilitatile ramase la finele anului in fondul special se vor reporta in anul urmator pentru a fi cheltuite cu aceeasi destinatie.
(5) Evidenta contabila a sumelor prevazute la alin. (2) , precum si verificarea respectarii destinatiei acestora revin compartimentului financiar-contabil din cadrul Ministerului Justitiei.
(6) Cuantumul taxelor prevazute la art. 26 si 27 poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de rata oficiala a indicelui de inflatie.

Articolul 29
Modul de incasare si de plata a sumelor prevazute la art. 26 si 27 se stabilesc prin instructiuni aprobate prin ordin comun al ministrului justitiei si ministrului finantelor publice.

Articolul 30
In cazul neindeplinirii de catre operatori a obligatiilor stabilite in sarcina lor cu privire la incasarea si plata taxelor de inscriere in Registru, la expirarea termenelor stabilite pentru indeplinirea acestor obligatii, Autoritatea de Supraveghere va putea bloca operatorului accesul la Registru, dupa instiintarea acestuia, fara vreo alta formalitate.

Articolul 31
(1) Nivelul tarifelor percepute de operatori pentru prestarea operatiunilor de inregistrare in Registru a avizelor de inscriere, pentru accesul la baza de date si pentru celelalte servicii accesorii se stabileste in mod liber, cu respectarea prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Afişează LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Registrul National de Publicitate Mobiliara    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    OG 89/2000    Legea 297/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.ro