Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

  Publicat: 08 Dec 2018       7308 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 297 din 3 decembrie 2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1040 din data de 7 decembrie 2018

Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Registru official in care se inscriu actele si faptele de stare civila, nasterea, casatoria, decesul, recunoasterea si stabilirea filiatiei, infierea, divortul,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act adoptat de organele de stat,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie īn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, īn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 39
(1) Constituie abateri disciplinare nerespectarea de catre operatori sau de birourile teritoriale proprii ori de agentii imputerniciti ai acestora a urmatoarelor obligatii:
a) inregistrarea in Registru a avizelor de inscriere in conditiile prevazute in regulament si in prezenta lege;
b) desfasurarea activitatii in conformitate cu regulile de concurenta;
c) tinerea evidentei inscrierilor acoperite de garantia de raspundere profesionala si constituirea din timp a unei garantii suplimentare;
d) achitarea taxelor aferente inregistrarilor efectuate in Registru, la termenele stabilite pentru indeplinirea acestei obligatii, si a contributiilor la Corpul Operatorilor;
e) respectarea deciziilor Autoritatii de Supraveghere;
f) furnizarea catre Autoritatea de Supraveghere, in termen de 30 de zile de la data primirii solicitarii, a informatiilor si documentelor cerute de aceasta;
g) mentionarea de catre agentul imputernicit, pe toate documentele emise de el, a calitatii de agent imputernicit, precum si a numelui/denumirii operatorului care l-a imputernicit;
h) accesarea Registrului numai prin intermediul aplicatiei software puse la dispozitie de Corpul Operatorilor si avizate de Autoritatea de Supraveghere, intr-o maniera care sa nu conduca la perturbarea functionarii Registrului sau la ingreunarea realizarii scopului pentru care aceasta a fost creata;
i) construirea unei pagini web proprii de prezentare a activitatii de inscriere in RNPM astfel incat sa nu induca in eroare publicul utilizator si sa nu creeze confuzie cu pagina web a Registrului, prin aspectul general al paginii, prezentare, insemne oficiale folosite, denumiri, imagini, figuri sau alte caracteristici relevante;
j) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, de indata ce ia cunostinta, a oricaror modificari ale elementelor prevazute la art. 22;
k) transmiterea de catre operator a unui raport al activitatii agentului imputernicit, in termen de 30 de zile de la incetarea activitatii acestuia;
l) pastrarea formularului de aviz de inscriere, a tuturor documentelor care insotesc acest formular, a registrului general tinut corespunzator prevederilor din regulament, precum si a corespondentei aferente desfasurarii activitatii de operare in Registru, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata;
m) verificarea calitatii de persoana interesata a persoanei fizice solicitante care completeaza si semneaza formularul de aviz de inscriere si care solicita inregistrarea acestuia in Registru;
n) respectarea programului de functionare a Registrului;
o) comunicarea de catre operator Autoritatii de Supraveghere, in termenele prevazute de regulament, a listei cu inregistrarile preluate eronat in sistemul de administrare a informatiei din cauze tehnice;
p) refuzarea documentelor de transfer electronic de date (TED) care nu sunt semnate cu semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat valabil sau nu au continutul acceptat de Registru si, atunci cand este posibil, instiintarea solicitantului respectiv cu privire la documentele TED refuzate si explicarea refuzului.
(2) Autoritatea de Supraveghere poate aplica operatorilor sau birourilor teritoriale proprii ori agentilor imputerniciti ai acestora, in raport cu gravitatea abaterii savarsite, urmatoarele sanctiuni:
a) avertisment scris;
b) suspendarea dreptului de a efectua inscrieri in Registru pe o durata de la 15 zile la un an;
c) revocarea dreptului de a efectua inscrieri in Registru .
(3) Constatarea abaterilor disciplinare se efectueaza de catre personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere, in urma unei cercetari prealabile. In cazul in care este necesar, personalul de specialitate al Autoritatii de Supraveghere se va deplasa la sediul operatorului sau al agentului imputernicit cercetat, impreuna cu directorul de Registru . In urma deplasarii la sediul operatorului sau al agentului se va intocmi un proces-verbal in care se vor consemna cele constatate si care va fi semnat de reprezentantul Autoritatii de Supraveghere si de directorul de Registru pentru operator sau, dupa caz, de directorul de Registru si de reprezentantul agentului imputernicit .
(4) Sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica prin ordin al ministrului justitiei, care poate fi atacat la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.
(5) Sanctiunea disciplinara prevazuta la alin. (2) lit. a) se aplica prin decizie a conducatorului compartimentului de specialitate al Autoritatii de Supraveghere .
(6) Impotriva sanctiunii disciplinare aplicate potrivit alin. (5) se poate face plangere in termen de 15 zile de la comunicare .
(7) Plangerea prevazuta la alin. (6) se rezolva in termen de 30 de zile de la data inregistrarii de catre ministrul justitiei sau de un imputernicit anume desemnat de acesta. Hotararea ministrului justitiei poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

Articolul 40
Activitatea de inregistrare a formularelor de aviz de inscriere se indeplineste, de regula, in timpul programului de serviciu cu publicul, afisat in mod corespunzator.

Articolul 41
(1) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura indreptarii erorilor materiale si procedura reactivarii avizelor a caror stingere a fost efectuata eronat in Registrul National Public Mobiliar, intemeiate pe principiul dreptului la indreptarea gratuita a erorilor cauzate neintentionat in furnizarea serviciului de inscriere in Registrul National de Publicitate Mobiliara cu respectarea drepturilor inscrise de tertii de buna-credinta.
(2) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura eliberarii proceselor-verbale de cautare in Registrul National de Publicitate Mobiliara si de certificare a proceselor-verbale de cautare intocmite de catre operatori si agentii imputerniciti ai operatorilor.
(3) In termen de 30 de zile de la inregistrarea propunerii Corpului Operatorilor, Autoritatea de Supraveghere adopta procedura eliberarii copiilor si/sau copierii informatiilor continute in inscrierile efectuate in Registrul National de Publicitate Mobiliara prin accesarea interfetei publice a Registrului (portalul internet) , cu respectarea dreptului oricarei persoane de a consulta si de a tipari in mod liber informatiile disponibile in interfata publica.

Articolul 42
In termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi se va emite ordinul ministrului justitiei de aprobare a formularelor de aviz si instructiunilor de completare a acestora, iar in termen de 6 luni se va adopta, prin hotarare a Guvernului, Regulamentul privind organizarea si functionarea Registrului National de Publicitate Mobiliara. Pana la data emiterii sau, dupa caz, adoptarii acestora raman aplicabile, in masura compatibilitatii cu prezenta lege, prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 1. 808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare si prevederile Hotararii Guvernului nr. 802/1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 43
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
Afişează LEGEA nr. 297/2018 privind Registrul National de Publicitate Mobiliara si pentru abrogarea OG nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Registrul National de Publicitate Mobiliara    Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare    OG 89/2000    Legea 297/2018

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Constestatie la tabelul preliminar al creantelor. Procedura simplificata a falimentului
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj - Sentinta comerciala nr. 736 din data 08.05.2012Articole Juridice

Noul Cod Civil: Conditiile de forma la incheierea contractului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Publicitatea drepturilor, a actelor si a faptelor juridice (Art. 18 - 24 - Noul Cod Civil)
Sursa:

Fiducia (Art. 773 - 791 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea ipotecilor mobiliare (Art. 2.413 - 2.419 - Noul Cod civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Inscrierea unui contract la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare - AEGRM
Sursa: EuroAvocatura.ro

Contractul de mandat comercial
Sursa: EuroAvocatura.ro