Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA nr. 290/2018 privind noua organizare administrativa a teritoriului Romaniei

LEGEA nr. 290/2018 privind noua organizare administrativa a teritoriului Romaniei

  Publicat: 15 Dec 2018       2634 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Documente atasate
Anexe_legea_190_2018.docx
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
LEGEA nr. 290 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei

Publicata in Monitorul Oficial numarul 1052 din data de 12 decembrie 2018


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Art. I


Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:


1.Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 2


(1) Capitala Romaniei este municipiul Bucuresti.


(2) Municipiul Bucuresti este organizat in subdiviziuni administrativ-teritoriale numerotate, denumite sectoare."


2.Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 3


Judetul este alcatuit din orase si comune - unitati de baza ale organizarii administrativ-teritoriale a tarii - in functie de conditiile geografice, economice, sociale, etnice si de legaturile culturale si traditionale ale populatiei."


3.Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 4


(1) Orasul este unitatea administrativ-teritoriala urbana, caracterizata de o densitate mare a populatiei si care concentreaza activitati socio-culturale si activitati economice predominant neagricole.


(2) Orasele care au un numar mai mare de locuitori, o insemnatate deosebita economica, sociala si culturala la nivel judetean sau national pot fi declarate municipii, in conditiile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.


(3) Orasele si municipiile sunt alcatuite din localitati componente sau din localitati componente si sate ce apartin orasului, respectiv municipiului, dupa caz.


(4) Localitatea in care isi au sediul autoritatile administratiei publice ale orasului sau municipiului este localitate-resedinta de oras, respectiv de municipiu, dupa caz.


(5) Orasele, respectiv municipiile in care isi au sediul autoritatile administratiei publice ale judetului sunt orase-resedinta de judet, respectiv municipii-resedinta de judet."


4.Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Art. 5


(1) Comuna este unitatea administrativ-teritoriala rurala, caracterizata de o densitate mai mica a populatiei, unita prin comunitate de interese si traditii, in cadrul careia se desfasoara activitati predominant agricole.


(2) Comunele cuprind unul sau mai multe sate.


(3) Satul in care isi au sediul autoritatile administratiei publice ale comunei este sat-resedinta de comuna."


5.Articolele 6, 7 si 8 se abroga.


6.La articolul 9 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:


"(2) Pentru fiecare judet, localitatile resedinte de municipii si orase sunt inscrise la punctul A«A. MunicipiiA», respectiv punctul A«B. OraseA», la prima pozitie de la coloana A«Localitati componente ale municipiuluiA» sau la coloana A«Localitati componente ale orasuluiA», dupa caz, iar satele-resedinta de comune sunt inscrise la punctul A«C. ComuneA», la prima pozitie de la rubrica A«Satele componenteA»."


7.Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu urmatorul cuprins:


"Art. 10


Se interzice orice modificare a limitelor teritoriale ale judetelor, oraselor, comunelor si satelor care are ca scop sau efect schimbarea ponderii cetatenilor apartinand minoritatii nationale in unitatea administrativ-teritoriala in cauza, precum si afectarea drepturilor si libertatilor acestora decurgand din Constitutie, tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte ."


8.In anexa, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale care contin in denumirea acestora litera "i" aceasta se va inlocui cu litera "a" prin aplicarea regulilor stabilite prin Hotararea Adunarii generale a Academiei Romane, din 17 februarie 1993, privind revenirea la "a" si "sunt" in grafia limbii romane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 8 martie 1993.


9.In anexa, denumirea si componenta unitatilor administrativ-teritoriale se inlocuiesc cu denumirea si componenta unitatilor administrativ-teritoriale pe judete, prevazute in anexa la prezenta lege.


10.Anexa se completeaza cu tabelul "Documentar - Situatie statistica privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei".


Art. II


(1)Inscrierea noii denumiri a unitatii administrativ-teritoriale in actele de identitate, pasapoarte si permise de conducere se va realiza odata cu eliberarea acestora la cerere sau la expirarea termenului de valabilitate.


(2)Inscrisurile oficiale emise pana la intrarea in vigoare a prezentei legi in care denumirile unitatilor administrativ-teritoriale si ale localitatilor componente sunt inscrise cu litera "i" isi pastreaza valabilitatea.


Art. III


Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei, republicata in Buletinul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.


Descarca Anexele Legii nr. 190/2018!Documente Atasate
Anexe_legea_190_2018.docx

Afişează LEGEA nr. 290/2018 privind noua organizare administrativa a teritoriului Romaniei pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 190/2018    Legea 2/1968    Harta administrativa a Romaniei 2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Legea nr. 190/2018 privind masurile de aplicare a GDPR intra in vigoare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim