Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor)

  Publicat: 15 Jan 2019       3898 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 39 din 15.01.2019 a fost publicat Ordinul Ministrului Mediului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului.

Substante rezultate īn urma unor procese biologice sau tehnologice care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.

m) valoarea totala a sumelor platite pentru valorificarea deseurilor si, distinct, pentru asigurarea reciclarii;

n) cantitatea totala si pe tip de material de deseuri valorificata si, distinct, cantitatea valorificata prin reciclare;

o) prezentarea activitatii derulate;

p) dupa caz, modalitatea de desfasurare a activitatii de informare si educare a publicului si a operatorilor economici;

q) ponderea anuala a cheltuielilor de functionare.

27. In cazul in care Comisia considera necesar, poate invita pentru consultare solicitantul, reprezentanti ai autoritatilor publice cu atributii in domeniu sau oricare alta persoana fizica ori juridica cu atributii in domeniu, in conditiile legii.

28. In cazul in care, potrivit analizarii documentelor prevazute la pct. 24 si 25, constata conformarea cu prevederile prezentei proceduri, Comisia decide avizarea anuala nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data depunerii tuturor documentelor si comunica organizatiei acordarea acesteia prin Secretariatul Comisiei.

CAPITOLUL VII

Retragerea dreptului de operare

29. Dreptul de operare a organizatiei licentiate se retrage in urmatoarele cazuri:

a) in cazul nerespectarii oricarei obligatii prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) in cazul nedepunerii documentelor de la pct. 24 la termenul prevazut sau la termenul la care Comisia a solicitat completarea cu documentele lipsa;

c) in cazul in care in documentul prevazut la art. 5 din ordin se constata faptul ca organizatia licentiata nu a indeplinit obiectivele;

d) neobtinerea avizarii anuale;

e) nerespectarea obligatiei prevazute la art. VII alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

30. Retragerea dreptului de operare a organizatiei se face prin retragerea licentei de operare si devine efectiva la data comunicarii.

31. Licenta de operare se retrage de catre reprezentantul legal al Ministerului Mediului, in baza deciziei Comisiei.

32. Organizatia careia i s-a retras dreptul de operare este obligata sa predea Comisiei licenta de operare, in cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicarii retragerii licentei de operare, sa informeze in scris despre acest lucru toti operatorii economici prevazuti la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care implementeaza raspunderea extinsa a producatorului si sa le transmita situatia indeplinirii obiectivelor pana la acea data .

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

Afişează Procedura privind raspunderea extinsa a producatorului (in domeniul colectarii deseurilor) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Inregistrare societate deseuri    Aviz autorizare deseuri    Gropi deseuri    Procedura deseuri    Legislatie deseuri    Firma colectare deseuri

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.