Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019

  Publicat: 26 Mar 2019       2327 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 230 din 26.03.2019

A fost promulgat la 11.09.1865
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Documentatie economica prin care se determina cantitatea necesara de materiale, de manopera si de utilaj precum si valoarea lucrarii ce urmeaza a se executa.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Alocare financiara directa, acordata din fonduri publice pentru a facilita derularea unui proiect.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Credit deschis de un bancher si garantat printr-un drept de gaj asupra marfurilor sau titlurilor (valorilor mobiliare) apartinand clientului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Confirmare intr-o anumita functie
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale īn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Structura organizatorica in cadrul Ministerului Finantelor Publice, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

(12) Sumele finantate in cadrul Programului nu pot face obiectul executarii silite, potrivit Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 18

Acordarea avansului

(1) Autoritatea poate acorda plati reprezentand avans pentru executie lucrari/furnizare de echipamente si utilaje, dar nu mai mult de 30% din valoarea contractului de finantare nerambursabila.

(2) In vederea acordarii avansului, beneficiarul depune o cerere de acordare avans insotita de contracte ferme incheiate in conditiile legii pentru executie lucrari/furnizare de echipamente si utilaje.

(3) Sumele reprezentand plati in avans, nejustificate prin bunuri livrate/lucrari executate, pana la sfarsitul anului, se vor restitui Autoritatii.

(4) Restituirea sumelor se face cu perceperea dobanzilor si penalitatilor de intarziere existente pentru creantele bugetare. In cazul in care recuperarea avansului acordat este programata sa se efectueze in anul bugetar urmator, beneficiarul va prezenta pana la finele anului bugetar curent in care a fost acordat avansul un deviz justificativ al cheltuielilor efectuate, prin care confirma utilizarea conform destinatiilor legale a avansului acordat.

(5) Alin. (1) nu se aplica beneficiarilor care nu au justificat/returnat avansuri primite in cadrul proiectului si/sau in cadrul altor proiecte/programe si din alte surse de finantare . In acest sens, beneficiarul va depune o declaratie pe propria raspundere care va evidentia daca se afla sub incidenta art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Autoritatea nu va efectua o noua plata decat dupa stingerea integrala a avansului acordat.

(7) Documentele justificative cu privire la stingerea avansului vor fi prezentate la Autoritate impreuna cu o nota de stingere avans, conform anexei nr. 5 la contractul de finantare nerambursabila.

(8) Ulterior stingerii avansului, beneficiarul depune, conform prevederilor contractului de finantare nerambursabila, cererea/cererile de decontare.

ARTICOLUL 19

Decontarea cheltuielilor eligibile

(1) Cererile de decontare/avans/Notele de stingere avans se pot depune lunar, la o data stabilita prin contractul de finantare nerambursabila, in interiorul duratei de realizare a proiectului.

(2) Autoritatea finanteaza cheltuieli eligibile receptionate si facturate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia celor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. c), care pot fi receptionate si facturate anterior semnarii contractului de finantare nerambursabila.

(3) La data depunerii fiecarei cereri de decontare/avans (cu exceptia primei cereri de decontare), beneficiarul este obligat sa depuna dovada achitarii valorii finantate anterior din Fondul pentru mediu. In 30 de zile de la efectuarea ultimei plati de catre Autoritate, odata cu depunerea raportului de finalizare, beneficiarul este obligat sa faca dovada achitarii valorii finantate din Fondul pentru mediu.

(4) Propunerea la finantare se poate face doar in conditiile in care documentele care insotesc cererea de decontare/avans/nota de stingere avans sunt complet si corect intocmite.

(5) In cazul in care beneficiarul depune nota de stingere avans, cererea de decontare si cererea de avans la aceeasi data, ordinea in care acestea se solutioneaza si se aproba este urmatoarea:

a) nota de stingere avans;

b) cerere de decontare, in conditiile in care a fost justificat intregul avans acordat;

c) cerere de avans .

ARTICOLUL 20

Documente obligatorii necesare decontarii si stingerii avansului

(1) Beneficiarul finantarii depune la sediul Autoritatii cereri de decontare/nota de stingere avans insotite de urmatoarele documente obligatorii:

a) proiectul tehnic de executie, intocmit conform prevederilor legale in vigoare, la prima cerere de decontare/avans, in cazul in care acesta nu a fost depus impreuna cu cererea de finantare;

b) contracte de achizitii echipamente/lucrari/servicii si acte aditionale care intervin pe parcursul derularii acestora - in copii certificate "conform cu originalul", incheiate in conformitate cu reglementarile in vigoare, in cazul in care acestea nu au fost depuse impreuna cu cererea de finantare - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acestora;

c) dovada constituirii garantiei de buna executie, in copie certificata "conform cu originalul", la cererea/cererile de decontare;

d) ofertele financiare care au stat la baza incheierii contractelor de achizitii lucrari/echipamente/servicii, in copii certificate "conform cu originalul", in cazul in care acestea nu au fost depuse impreuna cu cererea de finantare - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acestora;

e) facturi fiscale - in copii conforme cu originalul, certificate din punctul de vedere al realitatii, regularitatii si legalitatii pentru efectuarea cheltuielilor si avizate cu "Bun de plata", conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor publice, iar pe acestea se vor mentiona si numarul si data contractului de achizitie in baza caruia se vor emite, insotite de situatii de lucrari si proces-verbal de constatare privind stadiul realizarii lucrarilor, insusit prin semnatura de catre beneficiar/diriginte de santier si executant/furnizor;

f) certificat de atestare fiscala privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in original sau in copie legalizata, la fiecare cerere de avans sau decontare;

g) certificate de calitate, garantie si declaratii de conformitate pentru echipamentele livrate, daca este cazul, care sa permita identificarea acestora, in copie certificata "conform cu originalul";

h) autorizatia de construire, in copie certificata "conform cu originalul", la depunerea primei cereri de decontare/avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acesteia;

i) ordin de incepere a lucrarilor si procesul-verbal de predare- primire a amplasamentului, in copie certificata "conform cu originalul", la depunerea primei cereri de decontare/notei de stingere avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul acesteia;

j) dovada platii valorii finantate de Autoritate la plata anterioara, in copie certificata "conform cu originalul". Dovada pentru valoarea finantata la ultima cerere de decontare va fi depusa ca anexa a raportului de finalizare;

k) proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si proces-verbal de punere in functiune, daca este cazul, in copie certificata "conform cu originalul", la ultima cerere de decontare;

l) document care sa certifice indeplinirea obligatiilor de mediu pentru inchiderea depozitelor neconforme, asumat de autoritatea de reglementare in domeniul protectiei mediului, in copie certificata "conform cu originalul", la ultima cerere de decontare;

m) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, in original, care va evidentia daca beneficiarul se afla sub incidenta art. 10 din Hotararea Guvernului nr. 264/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care se solicita avans;

n) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, in original, privind respectarea prevederilor legale in vigoare referitoare la achizitiile publice - la depunerea primei cereri de decontare si/sau avans si ori de cate ori apar modificari in cadrul contractelor de achizitie publica;

o) alte documente relevante solicitate de Autoritate .

(2) In cazul in care documentele de la alin. (1) sunt redactate intr-o limba straina, acestea vor fi insotite de traducerea autorizata.

ARTICOLUL 21

Conditii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile

(1) Factura depusa in vederea decontarii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie completata corect;

b) sa fie emisa inainte de data depunerii cererii de decontare la Autoritate si dupa data semnarii contractului de finantare nerambursabila, cu exceptia facturilor emise pentru servicii de proiectare, care pot fi emise si anterior;

c) sa precizeze data si numarul contractului conform caruia se emite;

d) sa fie insotita de: situatii de lucrari prezentate conform reglementarilor in vigoare, tabel centralizator pentru bunurile achizitionate, proces-verbal privind stadiul fizic al lucrarilor efectuate pana la data facturarii; certificate de calitate si garantie, declaratie de conformitate aferente echipamentelor achizitionate, daca este cazul .

(2) In cazul in care intervin modificari ale solutiei tehnice fata de proiectul initial, este necesar ca aceste modificari sa se realizeze prin dispozitie de santier, in care vor fi descrise lucrarile in detaliu. Totodata, se va anexa un memoriu justificativ care sa evidentieze necesitatea modificarilor ce au intervenit. Atat dispozitia de santier, cat si memoriul justificativ trebuie sa fie insusite de catre proiectant.

(3) Dispozitia de santier va fi insotita de:

a) liste de cantitati privind renuntarile, conform notelor de renuntare;

Afişează Ghidul de finantare a Programului privind inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, din 07.03.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Ghid de finantare    Deseuri municipale neconforme    Ministerul Mediului

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.