Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Instructiunea 1/2019 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor

Instructiunea 1/2019 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor

  Publicat: 27 Mar 2019       957 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Instructiunea nr. 1/2019 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de catre Fondul de garantare a asiguratilor

Publicata in Monitorul Oficial nr. 235 din 27.03.2019

Reprezinta date in forma electronica care sunt atasate sau logic asociate cu alte date in forma electronica si care servesc ca metoda de identificare.
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Articolul 1
Prezenta instructiune reglementeaza principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale la 31 decembrie 2018 de catre Fondul de garantare a asiguratilor, denumit in continuare Fond, cu respectarea prevederilor Normei Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016 privind aprobarea reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, cu completarile ulterioare.
Articolul 2
(1) Fondul depune situatiile financiare anuale la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si format electronic sau numai in format electronic, avand atasata o semnatura electronica extinsa.
(2) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale, generat prin programul de asistenta, consta intr-un fisier PDF avand atasat un fisier xml care contine datele de identificare a Fondului, precum si un fisier cu extensia zip. Fisierul cu extensia zip contine situatiile financiare anuale si documentele cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum acestea sunt intocmite de Fond, scanate alb-negru, lizibil si cu o rezolutie care sa permita incadrarea in limita a 9,5 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip.
(3) Formatul electronic prevazut la alin. (2) contine formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta si este obtinut prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.
(4) Programul de asistenta este pus la dispozitia Fondului in mod gratuit de unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice sau poate fi descarcat de pe serverul de web al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro.
(5) Situatiile financiare anuale pot fi depuse la registratura unitatii teritoriale a Ministerului Finantelor Publice sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 627/1995 privind imbunatatirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de catre operatorii economici si alti contribuabili.
Articolul 3
(1) Fondul intocmeste si depune situatii financiare anuale care cuprind urmatoarele formulare:
a) bilant (cod 10) - conform anexei nr. 1;
b) cont de profit si pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;
c) situatia modificarilor capitalului propriu - conform anexei nr. 3;
d) situatia fluxurilor de trezorerie - conform anexei nr. 4;
e) note explicative la situatiile financiare anuale, acestea cuprinzand componentele prevazute in Reglementarile contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016, cu completarile ulterioare.
(2) Situatiile financiare anuale se depun la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice, insotite de anexele cu privire la Date informative (cod 30 - anexa nr. 5) si Situatia activelor imobilizate (cod 40 - anexa nr. 6).
(3) Formularele prevazute la alin. (1) sunt intocmite pe baza balantei de verificare a conturilor sintetice incheiata la data de 31 decembrie prin utilizarea planului de conturi aplicabil, conform Reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016, cu completarile ulterioare, si se completeaza in lei. Aceasta unitate de masura se trece pe fiecare formular in parte .
Articolul 4
(1) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele in drept prevazute la art. 28 alin. (10) si (13) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv administrator sau persoana care are obligatia gestionarii Fondului si director economic, contabil-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii.
(2) Prin persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Situatiile financiare anuale fac obiectul auditului statutar, conform Reglementarilor contabile aferente situatiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguratilor, aprobate prin Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 15/2016, cu completarile ulterioare.
Articolul 5
(1) Fondul completeaza datele de identificare (denumire, adresa si telefon), cele referitoare la incadrarea corecta in forma de proprietate (anexa nr. 1), precum si codul unic de inregistrare si codul privind activitatea, citet, fara a se folosi prescurtari sau initiale.
(2) Necompletarea corecta pe prima pagina a formularului "Bilant" a datelor prevazute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificarii Fondului si, in consecinta, se considera ca situatiile financiare anuale nu au fost depuse.
(3) Fondul completeaza codul privind activitatea desfasurata, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007. In cazul in care Fondul desfasoara mai multe activitati, se trece codul activitatii preponderente, care defineste profilul Fondului (respectiv codul clasei CAEN al activitatii preponderente).
Articolul 6
(1) Situatiile financiare anuale avizate de catre Consiliul de administratie al Fondului se transmit catre Autoritatea de Supraveghere Financiara in vederea aprobarii, pana la data de 30 aprilie a anului urmator celui pentru care se face raportarea, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(2) Situatiile financiare anuale aprobate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara se depun la unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Articolul 7
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezenta instructiune.
Articolul 8
Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni se sanctioneaza in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Articolul 9
La data intrarii in vigoare a prezentei instructiuni se abroga Instructiunea Fondului de garantare a asiguratilor nr. 1/2018 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 26 martie 2018.

Afişează Instructiunea 1/2019 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre Fondul de garantare a asiguratilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Instructiunea nr. 1/2019    Situatii financiare anuale    Fondul de garantare a asiguratilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

De la 1 martie 2015 persoanele care tin contabilitatea in partida simpla vor putea adopta sistemul partidei duble
Sursa: EuroAvocatura.ro