Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » ANSVSA - Ordinul 38/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

ANSVSA - Ordinul 38/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

  Publicat: 27 Mar 2019       1974 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordinul nr. 38/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2014.

Publicat in Monitorul Oficial nr. 234 din 27.03.2019

Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Act oficial
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Doctrina privind normele de conduita si obligatiile etice ale unei profesiuni.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
A fost promulgat la 11.09.1865
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act oficial
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,

Normele privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1/2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


1. La articolul 2, literele k) si q) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
" k) Registru de evidenta a cainilor cu stapan - colectie de informatii in format electronic, aflata in gestiunea Colegiului Medicilor Veterinari, ce cuprinde datele de identificare ale animalului, evenimentele, informatiile veterinare si datele de identificare ale proprietarului, nominale, pastrate in forma electronica si arhivate intr-o baza de date, care permite asigurarea trasabilitatii unui animal de la momentul identificarii si inregistrarii pana la momentul iesirii acestuia din sistemul informatic;
q) furnizor secundar de carnete de sanatate si/sau pasapoarte - orice persoana juridica ce achizitioneaza de la un furnizor primar si comercializeaza pe teritoriul Romaniei carnete de sanatate si/sau pasapoarte conforme cu cerintele prezentelor norme catre unitati medicale veterinare de asistenta, universitati care detin clinici veterinare si institutii publice care detin caini de serviciu, in calitate de utilizatori finali ai carnetelor si pasapoartelor, si care, la randul lor, le elibereaza direct catre proprietarii de animale;".
2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cainii adulti cu proprietar - la solicitarea proprietarului si in orice caz inainte de vanzarea, donarea sau scoaterea in spatii publice a acestora;".
3. La articolul 5 alineatul (1), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b1), cu urmatorul cuprins:
"b1) pentru fiecare caine vaccinat antirabic se elibereaza un carnet de sanatate cu serie si numar unic;".
4. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) CMV raporteaza trimestrial catre ANSVSA modalitatea prin care si-a indeplinit obligatiile prevazute la alin. (1)-(4)."
5. La articolul 6, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) CMV notifica trimestrial catre ANSVSA cazurile pentru care s-a dispus retragerea licentei de utilizare a RECS si detaliaza modul in care s-a constatat neindeplinirea conditiilor mentionate la alin. (6) lit. b)-d)."
6. La articolul 8 alineatul (4), literele d) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"d) sa completeze, sa semneze, sa parafeze carnetul de sanatate si sa inmaneze documentul proprietarului animalului pentru fiecare caine vaccinat antirabic;
e) pentru cainii care parasesc teritoriul Romaniei si au fost identificati prin microcipare, sa elibereze, la cererea proprietarilor, suplimentar fata de carnetul de sanatate, un pasaport, doar daca prin carnetul de sanatate se face dovada ca animalul a fost vaccinat antirabic in ultimele 12 luni, iar in cazul rapelului ce a depasit 12 luni de la ultima vaccinare, ca nu au trecut mai putin de 21 de zile de la ultima vaccinare antirabica, fara a fi depasit termenul de un an de la ultima vaccinare;".
7. La articolul 8 alineatul (4), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1), cu urmatorul cuprins:
"e1) pentru cainii care parasesc teritoriul Romaniei si au fost identificati prin microcipare, sa elibereze, la solicitarea proprietarului, suplimentar fata de carnetul de sanatate, un pasaport, cu conditia ca datele inscrise in carnetul de sanatate al cainelui si cele inscrise in RECS sa certifice faptul ca acesta a fost vaccinat antirabic dupa ce a fost identificat si, in cazul primei vaccinari sau al rapelului ce a depasit 12 luni de la ultima vaccinare, ca nu au trecut mai putin de 21 de zile de la data vaccinarii, iar in cazul vaccinarilor de rapel, ca acestea au fost efectuate in ultimele 12 luni, fara a fi depasit termenul de un an de la ultima vaccinare;".
8. La articolul 8 alineatul (4), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"g) sa vaccineze contra rabiei doar cainii care, la momentul vaccinarii, sunt insotiti de carnete de sanatate, conform prezentelor norme, sau pentru care se elibereaza un carnet de sanatate, conform prezentelor norme, cu ocazia vaccinarii."
9. La articolul 8, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) RECS permite doar inregistrarea codurilor alocate de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor furnizorilor aprobati."
10. La articolul 8, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
"(51) Medicii veterinari de libera practica ce au calitatea de identificatori si operatori RECS sunt prestatori ai serviciilor de identificare a cainilor si de inregistrare a acestora in RECS, potrivit legii, si completeaza datele solicitate prin rubricatia pasaportului doar in baza informatiilor inregistrate in RECS si/sau inscrise in carnetul de sanatate al cainelui si le certifica prin parafare, iar responsabilitatea identificarii si inregistrarii cainilor, potrivit legii, apartine proprietarilor."
11. La articolul 9, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In vederea gestionarii RECS, CMV elaboreaza proceduri tehnice operationale pe care le supune avizarii ANSVSA si informeaza utilizatorii RECS asupra continutului acestora.
(6) In cazul sesizarii unor abateri grave privind operarea in RECS si incalcari ale prevederilor prezentei norme, CMV blocheaza temporar accesul utilizatorului/operatorului in cauza, analizeaza si dispune, dupa caz, sesizarea comisiei de deontologie si ANSVSA in vederea derularii de controale oficiale."
12. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raspunde sesizarilor CMV prin efectuarea controalelor oficiale; anual se efectueaza verificari privind corespondenta datelor inscrise in RECS si constatarile din teren, prin sondaj, pentru un procent de minimum 10% din cainii identificati si vaccinati."
13. La articolul 10, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) ANSVSA, prin serviciile specializate din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, legalizeaza pasaportul la solicitarea proprietarilor, daca animalul de companie face obiectul unei miscari in tari terte care solicita acest lucru, efectuand urmatoarele actiuni:
a) verificarea identitatii animalului si coroborarea informatiilor din RECS cu informatiile din pasaport si carnetul de sanatate;
b) aplicarea, in coltul din dreapta sus al primei pagini a pasaportului, a unui timbru sec cu diametrul de 30 mm, in care se inscriu urmatoarele: A.N.S.V.S.A., in partea de sus, iar central, D.S.V.S.A. si abrevierea judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si aplicarea stampilei directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor competente in realizarea legalizarii, in locul prevazut la rubrica XI din pasaport."
14. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) In cazul in care codul de identificare nu se regaseste in RECS, administratorii adaposturilor publice au obligatia informarii ANSVSA si CMV."
15. La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dupa emiterea deciziei de adoptie sau de revendicare, dupa caz, cainii neidentificati la intrarea in adapost se identifica si se inregistreaza in RECS in conformitate cu prevederile prezentelor norme si li se elibereaza un carnet de sanatate in care sunt inscrise datele lor de identificare, datele de identificare ale proprietarului si actiunile sanitar-veterinare efectuate."
16. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Adaposturile publice si private care detin caini adoptati la distanta sunt proprietarii de drept ai animalelor, acestea fiind in consecinta inregistrate in RECS, si au obligatia de a respecta cerintele privind identificarea si inregistrarea in RECS a animalelor cazate in acest scop."
17. La articolul 14, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Fiecare furnizor autorizat de carnete de sanatate si/sau pasapoarte pentru animalele de companie inscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vanzarea carnetelor de sanatate si/sau a pasapoartelor seria/intervalul de serii a/al acestora.
(7) Furnizarea/Eliberarea carnetelor de sanatate si/sau a pasapoartelor pentru animalele de companie in alte conditii decat cele prevazute in prezentele norme este interzisa."
18. La articolul 15, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), furnizorii de microcipuri pot comercializa microcipuri aprobate si catre primarii/consiliile locale, urmand ca acestea sa le puna la dispozitia utilizatorilor RECS cu scopul identificarii si inregistrarii cainilor din localitatile apartinand unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta."
19. La articolul 15, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(8) Fiecare furnizor autorizat de microcipuri pentru animalele de companie este obligat sa inscrie pe facturile fiscale pe care le emite la vanzarea microcipului/microcipurilor seria/intervalul de serii a/al acestora.
(9) Furnizarea microcipurilor pentru animalele de companie in alte conditii decat cele prevazute in prezentele norme este interzisa."
20. La articolul 16, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Detinerea de caini neidentificati si neinregistrati este interzisa."

Afişează ANSVSA - Ordinul 38/2019 pentru modificarea si completarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Caini cu stapan    Ordinul 38/2019    ANSVSA    RECS

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.