Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Imobiliara » Modificarile si completarile la Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale

Modificarile si completarile la Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale

  Publicat: 02 Apr 2019       2264 citiri        Secţiunea: Legislatie Imobiliara  


Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modificarile si completarile la Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale, aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016, din 13.03.2019, publicate in Monitorul Oficial nr. 251 din data de 02.04.2019 si aprobate prin Ordinul nr. 867/2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document prin care proprietatea unei cantitati de marfa trece de la vanzator la cumparator.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie în baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, în schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

1. La articolul 4, definitia cu privire la "Calculul termenelor" se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"Calculul termenelor - termenele prevazute de prezenta procedura se calculeaza astfel:


1. cand termenul se socoteste pe zile, nu se ia in considerare ziua de la care incepe sa curga termenul. De asemenea, in situatia in care ultima zi a termenului cade intr-o zi nelucratoare, termenul se prelungeste pana in prima zi lucratoare care urmeaza;
2. cand termenul se socoteste pe saptamani, luni sau ani, el se implineste in ziua corespunzatoare din ultima saptamana ori luna sau din ultimul an. Daca ultima luna nu are zi corespunzatoare celei in care termenul a inceput sa curga, termenul se implineste in ultima zi a acestei luni."


2. La articolul 5 punctul 7, dupa alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu urmatorul cuprins:


"(22) Durata contractelor de finantare care au fost incheiate pentru o perioada de valabilitate de 24 de luni se prelungeste pana la 27 de luni."


3. La articolul 5 punctul 11, alineatul (3) se abroga.


4. La articolul 5 punctul 11, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(6) UAT va emite PVR servicii pentru serviciile prestate pe baza PVR tehnic emis de OCPI. PVR servicii va fi semnat de catre UAT si prestator in termen de maximum 5 zile lucratoare de la comunicarea PVR tehnic. Ulterior emiterii PVR servicii, OCPI va solicita ANCPI deschiderea cartilor funciare aferente imobilelor receptionate."


5. La articolul 5 punctul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"(1) OCPI va verifica documentele prevazute la pct. 13, inclusiv in ceea ce priveste corespondenta dintre numarul imobilelor receptionate in PVR tehnic si imobilele mentionate in PVR servicii si in factura ."


6. Anexa nr. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"JUDETUL . . . . . . . . . .


OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA . . . . . . . . . .


Nr . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .


Catre


Primaria Municipiului/Orasului/Comunei . . . . . . . . . .Va comunicam ca, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (343) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost alocate in bugetul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara . . . . . . . . . . urmatoarele sume aferente finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica:


A• . . . . . . . . . . lei, reprezentand credite de angajament care reprezinta limita maxima in care se pot incheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, suma destinata finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica ce pot fi initiate de dumneavoastra, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decat cele contractate/finalizate;
A• suma totala de . . . . . . . . . . lei, reprezentand credite bugetare aferente anului . . . . . . . . . ., din care:
- suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentand credite bugetare, limita maxima in care se pot efectua plati in anul . . . . . . . . . ., suma destinata efectuarii platilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica aferente Contractului de finantare nr. . . . . . . . . . ./data . . . . . . . . . ., avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, aflate in derulare;


- suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentand credite bugetare, limita maxima in care se pot efectua plati in anul . . . . . . . . . ., suma destinata efectuarii platilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica ce vor fi initiate de dumneavoastra, avand ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul UAT, altele decat cele contractate/finalizate.


Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale este cea aprobata prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 819/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Va transmitem alaturat modelul contractului de finantare si specificatiile tehnice aprobate prin ordin al directorului general al ANCPI.


Cu deosebita consideratie,
Director,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnatura si stampila)
Contabil-sef,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele si semnatura)"7. Anexa nr. 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:


"JUDETUL . . . . . . . . . .


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA . . . . . . . . . .


Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .


Solicitare de finantare
Stimata Doamna/Stimate Domnule Director,


Municipiul/Orasul/Comuna . . . . . . . . . ., prin primar . . . . . . . . . ., in calitate de reprezentant legal, solicitam incheierea unui contract de finantare in conditiile art. 9 alin. (347) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in suma de . . . . . . . . . . lei, reprezentand credite de angajament, limita maxima in care se pot incheia angajamente legale, pentru maximum 18 luni, suma destinata finantarii lucrarii de inregistrare sistematica, avand ca obiect sectoare cadastrale in cadrul UAT, altele decat cele contractate/finalizate.


Atasat prezentei solicitari va transmitem cele doua exemplare ale contractului de finantare .


Cu deosebita consideratie,
Primar,
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele, semnatura si stampila)"


8. Anexa nr. 7 se abroga.

Afişează Modificarile si completarile la Procedura si modalitatea de alocare a sumelor, precum si raportarea de catre beneficiari a stadiului de executie a lucrarilor pentru lucrarile de inregistrare sistematica initiate de unitatile administrativ-teritoriale pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OCPI    ANCPI    Cadastru    Publicitate Imobiliara    Ordinul 867/2019    Ordinul 819/2016

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Contract de inchiriere. Efectele clauzelor contractuale. Aplicarea dispozitiilor art. 131 din Legea nr. 85/2014
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 194/11.06.2020

Delimitare unitati administrativ teritoriale. Atributiile instantelor judecatoresti in procedura de delimitare. Etapele delimitarii unitatilor administrativ teritoriale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 501/2 iulie 2020

Acte ale autoritatilor publice locale. Hotararea de consiliu local privind dare in administrare a unui teren aflat in proprietate privata a unitatii administrativ teritoriale. Neclaritatea actului administrativ adoptat. Consecinte asupra legalitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 989/11.11.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Modificarea unilaterala a contractului individual de munca prin schimbarea fisei postului. Termenul de contestare a deciziei curge de la momentul comunicarii fisei de post.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 1275/2020 din 05.06.2020

Telesalariat. Suspendarea sporului pentru conditii vatamatoare
Pronuntaţă de: Tribunalul Dolj - Sentinta civila nr. 3134/2020 din data de 17.11.2020

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

Actiune in anularea inregistrarii. Invocarea incalcarii dreptului la imagine al persoanei juridice
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1109 din 4 iunie 2019

Decizia C.C.R. nr. 5/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 7/1996
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei