Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Hotararea nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activitatii de imbunatatiri funciare

Hotararea nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activitatii de imbunatatiri funciare

  Publicat: 04 Apr 2019       895 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 257 din 03.04.2019.

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de lucrari care au ca scop prevenirea consecintelor nevaforabile ale actinuii factorilor naturali asupra tarenurilor
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare .Articolul I
Normele metodologice de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.872/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. La articolul 47, litera a) va avea urmatorul cuprins:
" a) incheierea de contracte cu Agentia pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si alte puncte de livrare pentru care se solicita functionarea. Cheltuielile, cu exceptia costului apei si a costului energiei electrice pentru pomparea apei pentru irigatii in aductiunea principala, vor fi suportate de catre federatii. Cheltuielile privind costul apei si al energiei electrice se suporta de catre Agentie, care va incheia contracte pentru resursele de apa si energie electrica cu prestatorii de servicii in cauza, dupa rezilierea de catre federatii a abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apa si a contractelor de vanzare-cumparare de energie electrica incheiate cu alti prestatori de servicii de irigatii;".2. La articolul 73, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
" Articolul 73
(1) Organizatiile constituite potrivit legii pot formula cereri de transmitere a dreptului de proprietate asupra infrastructurii secundare de irigatii apartinand domeniului privat al statului, aflata in administrarea Agentiei, administrarea societatilor, institutelor de cercetare si productie agricola, unitatilor de invatamant agricol si silvic, precum si a altor institutii publice, cu respectarea conditiilor prevazute de art. 27 din lege."3. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 74
Infrastructura de imbunatatiri funciare, apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritoriale, se poate transmite, la cerere, cu sau fara extras de carte funciara, in proprietatea organizatiilor ori a federatiilor prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub conditiile rezolutorii prevazute la art. 27 alin. (1) din lege. Predarea-preluarea infrastructurii de imbunatatiri funciare apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ- teritoriale se face pe baza de protocol incheiat intre reprezentantul proprietarului infrastructurii, pe de o parte, si organizatie sau federatie, pe de alta parte ."4. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 80
(1) O amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare se declara de utilitate publica, in conditiile legii.
(2) O amenajare de imbunatatiri funciare sau o parte autonoma functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare este declarata de utilitate publica potrivit urmatoarelor criterii, care se indeplinesc cumulativ:
a) deserveste o colectivitate de proprietari sau de utilizatori de teren ori asigura unei suprafete de teren calitatile necesare utilizarii potrivit destinatiei sale sau protejeaza o suprafata de teren impotriva factorilor distructivi, conditii care fara interventia Agentiei nu ar putea fi realizate;
b) este din punct de vedere tehnic in stare de functionare sau poate fi repusa in stare de functionare in baza proceselor-verbale de constatare a situatiei din teren, emise de Agentie;
c) exploatarea, intretinerea si reparatiile amenajarilor contribuie la protectia mediului inconjurator si a obiectivelor sociale si economice;
d) incheierea de catre federatii, organizatii, exploatatii agricole cu Agentia a contractelor pentru prestari de servicii in cadrul amenajarilor de imbunatatiri funciare.
(3) Reacordarea recunoasterii de utilitate publica a unei amenajari de imbunatatiri funciare sau a unei parti autonome functional a unei amenajari de imbunatatiri funciare se face pe baza criteriilor prevazute la alin. (2).
(4) Odata cu intocmirea planurilor anuale de exploatare, intretinere si reparatii ale amenajarilor de imbunatatiri funciare declarate de utilitate publica, Agentia evalueaza indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (2) si inainteaza ministerului propuneri in vederea retragerii statutului de utilitate publica sau reacordarii recunoasterii de utilitate publica, potrivit art. 39 din lege. Pe baza propunerilor ministerului, in conditiile legii, se aproba lista amenajarilor de imbunatatiri funciare sau a partilor de amenajare declarate de utilitate publica, lista acelora carora se retrage statutul de utilitate publica si lista acelora carora li se reacorda recunoasterea de utilitate publica. In termen de 60 de zile de la data retragerii recunoasterii de utilitate publica, Agentia inainteaza ministerului propuneri fundamentate de aplicare a masurilor prevazute in lege cu privire la trecerea in conservare. Pana la aplicarea prevederilor legii cu privire la trecerea in conservare, Agentia asigura paza amenajarilor de imbunatatiri funciare, cheltuielile aferente fiind suportate din bugetul Agentiei."5. Articolul 82 se abroga.6. La articolul 84, alineatul (2) se abroga.7. Articolul 86 se abroga.8. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 90
Agentia calculeaza si percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin reteaua de desecare, calculate conform legislatiei in vigoare pentru punerea in functiune a statiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu exceptia situatiilor in care statiile de pompare sunt pornite prin situatii de urgenta, conform art. 4 alin. (1) lit. l) si alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 199/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."Articolul II

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale de Imbunatatiri Funciare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 615/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 30 iulie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 5
(1) Agentia are in structura sa o unitate centrala si 41 de filiale teritoriale, fara personalitate juridica, care pot avea in alcatuire unitati de administrare."
2. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare .
Acestea pot fi consultate aici: Anexa 1; Anexa 2; Anexa 3.

Afişează Hotararea nr. 174/2019 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activitatii de imbunatatiri funciare pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    HG 174/2019    Imbunatatiri funciare    Norme metodologice    Legea 138/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Interpretarea contractului colectiv de munca. Acordarea platilor compensatorii
Pronuntaţă de: TRIBUNALUL IALOMITA – SECTIA CIVILA – SENTINTA CIVILA NR.1822 F/10.07.2012Articole Juridice

Stabilirea salariului minim diferentiat si modul de contestare a decizilor emise de angajator. Lista functiilor si ocupatiilor care necesita studii superioare
Sursa: MCP Cabinet avocati

Reinnoirea contractului de arenda
Sursa: euroavocatura.ro

Reguli particulare in materia arendarii (Art. 1.836 - 1.850 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Obiectul contractului de arendare
Sursa: Atac

Obiectul contractului de arendare. Bunurile arendate si arenda
Sursa: EuroAvocatura.ro