Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului

  Publicat: 11 Apr 2019       1447 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Codul muncii comentat Marius-Catalin Predut
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 271 din 10.04.2019.

Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Una dintre pedepsele principale, prevazuta in cap. II, t. II, art. 53, C. pen., partea generala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Este prima etapa a judecatii care incepe in momentul sesizarii instantei si se incheie in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
Institutie de drept procesual penal, reglementata de Codul de procedura penala in diverse texte.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

"Articolul 381
(1) Accesarea in mod repetat de materiale de propaganda terorista, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, precum si detinerea de astfel de materiale, in scopul insusirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1), daca este savarsita in scopuri stiintifice sau academice.
Articolul 382
(1) Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, sa intrerupa, imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin intermediul continutului respectiv se face apologia actelor de terorism, se indeamna la comiterea unui act de terorism sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste.
(2) In situatia in care eliminarea la sursa a continutului mentionat la alin. (1) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a ANCOM, sa blocheze, imediat, accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.
(3) La decizia motivata a ANCOM, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care face apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste, si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele prevazute la alin. (1) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.
(4) La decizia motivata a ANCOM, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti are obligatia de a bloca imediat functionalitatea unui domeniu A«.roA» al carui nume face apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau care promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste, pana la expirarea domeniului respectiv, ulterior fiind blocata inregistrarea acestuia.
(5) Deciziile ANCOM prevazute la alin. (1)-(4) se emit si se motiveaza in baza si in conformitate cu solicitarile motivate ale autoritatii nationale in domeniul prevenirii si combaterii terorismului.
(6) Autoritatea nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului solicita ANCOM emiterea deciziilor prevazute la alin. (1)-(4) atunci cand constata ca prin intermediul continutului vizat sau prin numele de domeniu A«.roA» se face apologia actelor de terorism, se indeamna la comiterea unui act de terorism sau se promoveaza idei, conceptii, doctrine sau atitudini, in scopul sustinerii cauzei/activitatii entitatilor teroriste.
(7) Solicitarile prevazute la alin. (6) contin elemente care sa poata conduce la identificarea continutului sau a domeniului A«.roA» vizat, precum:
a) datele de identificare a furnizorilor de servicii de gazduire sau furnizorilor de continut, dupa caz, fata de care se solicita emiterea deciziilor ANCOM prevazute la alin. (1);
b) informatii privind continutul online pentru care se solicita emiterea deciziilor ANCOM prevazute la alin. (1)-(3), inclusiv informatii privind identificarea precisa a acestuia in mediul online;
c) indicarea motivelor pentru care eliminarea la sursa a continutului online nu este fezabila, in cazul in care se solicita emiterea deciziei ANCOM prevazute la alin. (2);
d) numele de domeniu A«.roA» pentru care se solicita emiterea deciziei ANCOM prevazute la alin. (4).
(8) ANCOM informeaza despre emiterea deciziilor prevazute la alin. (1)-(4) autoritatea nationala in domeniul prevenirii si combaterii terorismului, care urmareste implementarea acestora de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sau de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, dupa caz, si comunica ANCOM situatiile in care nu sunt respectate obligatiile impuse prin acestea.
(9) Furnizorii de servicii mass-media au obligatia de a nu promova sau facilita promovarea de idei, conceptii, doctrine sau atitudini care fac apologia actelor de terorism, indeamna la comiterea unui act de terorism sau pot sustine cauza si/sau activitati ale entitatilor teroriste.
(10) Dispozitiile alin. (5)-(8) se aplica in mod corespunzator solicitarilor formulate in cursul urmaririi penale de procurori, respectiv judecatori in faza de judecata a unei cauze avand ca obiect savarsirea unei infractiuni prevazute de prezenta lege, respectiv deciziilor ANCOM emise in baza acestor solicitari.
(11) Deciziile prevazute la alin. (1) - (4) pot fi atacate in contencios administrativ la instanta competenta potrivit art. 12 alin. (5) teza I din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, aprobata prin Legea nr. 113/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sub sanctiunea decaderii, in termen de 15 zile de la data comunicarii, de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sau de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Informatica - ICI Bucuresti, dupa caz, si, in termen de 30 de zile de la data intreruperii, de catre orice alta persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau sau intr-un interes legitim .
(12) Actiunea in contencios introdusa in temeiul alin. (11) nu suspenda executarea deciziei ANCOM atacate.
Articolul 383
Infractiunile prevazute de prezenta lege constituie acte de terorism.
Articolul 384
In cauzele penale avand ca obiect investigarea savarsirii oricareia din infractiunile prevazute de prezenta lege, dispozitiile art. 145 din Codul de procedura penala nu se aplica daca in cauza s-a adoptat o solutie de clasare in temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedura penala."
47. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 40
Competenta de judecata in prima instanta a infractiunilor de terorism apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie."
48. La articolul 42 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 30 alin. (1) de catre Banca Nationala a Romaniei sau Autoritatea de Supraveghere Financiara;".
49. La articolul 42 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 382 alin. (1)-(3) de catre furnizorii de servicii de gazduire, furnizorii de continut sau furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului."
50. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul imputernicit in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, Autoritatea de Supraveghere Financiara, de Ministerul Afacerilor Interne, precum si de ANCOM, dupa caz."
51. La articolul 42, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In cazul contraventiilor constatate de personalul imputernicit in acest scop de ANCOM, sanctiunea se aplica de catre presedintele ANCOM, prin rezolutie scrisa pe procesul- verbal de constatare a contraventiei."

Articolul II
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1161 din 8 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Afişează Legea nr. 58/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea nr. 58/2019    Legea 535/2004    Terorism    Prevenirea si combaterea Terorismului   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.