Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Regulamente » Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM)

  Publicat: 17 Mar 2009       29818 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM).

Completari si modificari
- Hotarare nr. 452/2007
- Hotarare nr. 81/2008

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Orice forma de educatie care pregateste calificarea pentru o anumita profesie, sau pentru un anumit loc de munca, competentele necesare exercitarii profesiei respective sau ocuparii unui loc de munca adecvat acesteia.
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.

b) convoaca Consiliul stiintific al Institutului in sedinte ordinare sau extraordinare si stabileste proiectul ordinii de zi;
c) reprezinta Institutul in relatiile cu autoritatile si institutiile publice, persoanele fizice si persoanele juridice din tara si din strainatate;
d) este ordonator secundar de credite;
e) numeste si elibereaza din functie, prin decizie, personalul Institutului, in conditiile legii;
f) ia masuri pentru executarea hotararilor Consiliului stiintific al Institutului.
(2) Directorul Institutului exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii sau de Consiliul stiintific al Institutului.
(3) Directorul Institutului poate delega directorilor adjuncti o parte din atributiile sale.

Art. 14
(1) Directorii adjuncti ai Institutului au, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura respectarea programelor de studiu si a normelor de disciplina interioara;
b) asigura elaborarea, dupa caz, a proiectelor programului de invatamant, de politici si strategii de formare a judecatorilor si procurorilor;
c) coordoneaza departamentele incredintate de directorul Institutului;
d) asigura elaborarea proiectului statului de functii si statului de personal;
e) asigura elaborarea proiectului programului de relatii externe al Institutului;
f) asigura efectuarea lucrarilor necesare pentru relatiile cu autoritatile si institutiile publice, cu specialistii romani sau straini, precum si cu reprezentantele diplomatice straine din Romania, in vederea promovarii intereselor Institutului in raporturile cu acestea;
g) asigura relatiile cu mass-media si cu publicul;
h) efectueaza lucrarile privind primirea in audienta la conducerea Institutului.
(2) Directorii adjuncti exercita orice alte atributii prevazute de lege sau regulamente ori stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul stiintific sau de directorul Institutului.
(3) Directorul Institutului stabileste, prin decizie, atributiile fiecarui director adjunct.

Art. 15
(1) Directorul executiv conduce activitatea Departamentului economico-financiar si administrativ.
(2) Atributiile directorului executiv sunt stabilite prin decizie de catre directorul Institutului.

Art. 16
Sefii de departament sunt numiti de directorul Institutului, la propunerea Consiliului stiintific, din randul personalului de specialitate juridica, asimilat judecatorilor si procurorilor, al Institutului si al judecatorilor si procurorilor detasati in cadrul Institutului.

Capitolul IV - Departamentul de formare profesionala initiala style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Art. 17
(1) Durata formarii profesionale a auditorilor de
justitie este de 2 ani. Dupa absolvirea primului an de studiu auditorii de justitie opteaza, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii, pentru functia de judecator sau procuror.
(2) Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se elaboreaza de catre personalul de instruire al Institutului, in cadrul catedrelor, si se supune spre avizare Consiliului stiintific.
(3) Programul de formare profesionala prevazut la alin. (2) se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Consiliului stiintific.

Art. 18
(1) In primul an de studii formarea profesionala a auditorilor de justitie se axeaza pe aprofundarea cunostintelor necesare pentru profesiile de judecator si procuror, conform programului de formare .
(2) Numarul de conferinte si dezbateri tematice pentru fiecare disciplina este prevazut in programul de invatamant si se desfasoara in conformitate cu programele analitice aprobate.
(3) Programul de invatamant are la baza programele analitice pentru fiecare disciplina, cu precizarea temelor si subtemelor, precum si a numarului de ore alocat pentru fiecare.
(4) Auditorii au obligatia de a intocmi un referat din una dintre materiile prevazute in planul de invatamant, considerat ca o componenta distincta in planul de invatamant si luat in considerare ca atare la calculul mediei finale.
(5) Nota acordata auditorilor de justitie la sfarsitul primului an de studiu, la fiecare materie, reprezinta media dintre nota obtinuta pentru activitatea desfasurata la dezbaterile tematice si nota obtinuta la evaluarea finala.
(6) Media finala a primului an de studiu reprezinta media notelor obtinute la fiecare materie, conform alin. (5).

Art. 19
(1) In primul an de studiu formarea profesionala a auditorilor de justitie vizeaza si asigurarea unei formari pluraliste si dobandirea cunostintelor in domenii adiacente dreptului, prin realizarea de proiecte extracurriculare.
(2) Lista proiectelor extracurriculare este aprobata in fiecare an de Consiliul stiintific.
(3) La realizarea fiecarui proiect colaboreaza mai multi auditori, sub coordonarea unui formator INM sau a unui profesionist din domeniul proiectului respectiv.
(4) Realizarea proiectelor are loc in cursul celor doi ani de studii.

Afişează Regulamentul Institutului National al Magistraturii (INM) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Evaluarea salariatilor prin procese automate, aplicatii si platforme electornice
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

E-sanatatea si securitatea in munca pe piata unica digitala
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu | MCP Cabinet avocati

Protectia corespondentei electronice a salariatului in era digitala
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Hotararea CEDO in cauza Michnea impotriva Romaniei. Respectarea vietii de familie
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Hotararea CEDO in Cauza Dimitrie Dan Popescu si altii impotriva Romaniei. Imposibilitatea de a se bucura de dreptul de proprietate
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului

Ştiri Juridice