Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

  Publicat: 16 Apr 2019       3259 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 284 din 15.04.2019 si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1998/2019.

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Potrivit legii nr 58/1998 privind activitatea bancilor comerciale, acestea (atat persoanele juridice romane, cat si sucursalele unor banci straine) pot desfasura, in limita autorizatiei primite de la BNR, urmatoarele activitati:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Imprimat care se completeaza in vederea intocmirii unui act sau a unui tabel.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Biroul oficial de statistica al UE.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere

La completarea formularului se au in vedere prevederile pct. 2.(12) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare.
1.5.(5).1. Formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care sunt beneficiari si deruleaza proiecte cu finantare externa nerambursabila postaderare, pentru platile efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020".
1.5.(5).2. Formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare) se completeaza distinct pe fiecare sursa de finantare (mai putin sursa 08 - bugetul fondurilor externe nerambursabile).
1.5.(5).3. Platile raportate de institutiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", raportate in anexele nr. 7 si 7b, intocmite potrivit bugetului aprobat, trebuie sa corespunda cu platile raportate in formularul "Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare" (anexa nr. 19 la situatiile financiare).
1.5.(5).4. In cazul proiectelor derulate in parteneriat, institutiile publice, in calitate de lideri sau parteneri, completeaza anexa nr. 19 la situatiile financiare cu informatii privind platile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitatile pe care s-au angajat sa le asigure in scopul implementarii proiectului, conform acordului de parteneriat, precum si cu informatii privind sumele rambursate/neautorizate/deduse din sumele solicitate aferente propriilor activitati .
1.5.(5).5. Anexa nr. 19 se completeaza potrivit prevederilor pct. 1.5. (6). 5 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2018, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.762/2018.
1.5.(6).1. Formularul "Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20a la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc direct de la Comisia Europeana/alti donatori fonduri externe nerambursabile postaderare (de exemplu: Autoritatea de certificare si plata, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice etc.) si apoi efectueaza plati catre autoritatile de management, agentii de plati, institutii publice subordonate in calitate de beneficiari sau alti beneficiari de fonduri externe nerambursabile.
1.5.(6).2. Anexa nr. 20a se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21.(1) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.
1.5.(7).1. Formularul "Situatia sumelor primite indirect de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare" (anexa nr. 20b la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice, indiferent de subordonare si de sursa de finantare, care primesc fonduri externe nerambursabile postaderare prin autoritati de certificare, institutii publice ierarhic superioare, dupa caz, si care ulterior efectueaza plati din aceste sume (de exemplu: autoritati de management, agentii de plati, operatori de program, alte institutii publice).
1.5.(7).2. Anexa nr. 20b se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.21. (2) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.
1.5.(7).3. Anexa nr. 20b nu se completeaza de institutiile publice care au calitatea de beneficiari sau de lideri de proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, care primesc prefinantari si rambursari prin autoritatile de management din Romania in conturile de venituri ale bugetelor proprii.
1.5.(8).1. Formularul "Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)" (anexa nr. 27 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice care deruleaza proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare.
1.5.(8).2. In anexa nr. 27 "Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)" totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 sau 7b la situatiile financiare, la cele doua titluri (coloana 7).
1.5.(9).1. Formularul "Situatia platilor efectuate la titlul 65 A«Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaA»" (anexa nr. 28 la situatiile financiare) se completeaza de institutiile publice finantate integral din bugetul de stat, din venituri proprii de subordonare centrala, cu informatii privind platile efectuate pentru programele cu finantare rambursabila.
1.5.(9).2. In anexa nr. 28 "Situatia platilor efectuate la titlul 65 A«Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaA»" totalul platilor raportate de institutiile publice la titlul 65 se detaliaza pe fiecare sursa de finantare, pe naturi de cheltuieli, si trebuie sa corespunda cu totalul platilor raportate in anexa nr. 7 la situatiile financiare (coloana 7).
1.5.(10) Formularul "Plati restante" (anexa nr. 30 la situatiile financiare) se completeaza de autoritatile publice, ministere, celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, cu sumele reprezentand plati restante din: bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, bugetul Fondului pentru mediu, al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii. Se completeaza cate un formular distinct pentru fiecare cod inscris in subsolul acestuia.
1.5.(11) Formularul "Plati restante" [anexa nr. 30b la situatiile financiare modificata conform prevederilor Ordinului viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.248/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49 alin. (131) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale si de modificare si completare a Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009] se completeaza de unitatile administrativ- teritoriale, precum si de institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare .
1.5.(12) Platile restante se completeaza potrivit prevederilor pct. 4.28. (3) -4.28. (7) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2014, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 96/2015, cu modificarile ulterioare.
1.5.(13) Formularul "Situatia sumelor evidentiate in conturi in afara bilantului rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat" (anexa nr. 32 la situatiile financiare) se completeaza de catre creditorii bugetari (Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate) care, potrivit legii, gestioneaza veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in vederea raportarii prin situatiile financiare a bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa si ca modalitate de executare silita a garantiilor depuse de contribuabili pentru inlesnirile acordate etc. Aceasta anexa se completeaza cu soldurile conturilor in afara bilantului specifice operatiunilor respective.
1.5.(14).1. In vederea intocmirii corecte a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de . . ." (anexa nr. 40a la situatiile financiare), a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de . . ." (anexa nr. 40b la situatiile financiare) si a formularului "Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de . . ." (anexa nr. 40c la situatiile financiare), institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe sectoare, precum si pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
1.5.(14).2. Sectoarele institutionale, potrivit manualului Sistemul european de conturi (SEC 2010), sunt cele prevazute la pct. 2. (10) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 465/2015.
1.5.(14).3. In scopul identificarii cazurilor de reclasificare a creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat se au in vedere prevederile pct. 4.32 si 4.33 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2018 si pentru modificarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 129/2019.
1.5.(15).1. La situatiile financiare trimestriale in anul 2019, unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local, intocmesc si depun la unitatea administrativ-teritoriala toate formularele de situatii financiare in vederea centralizarii (de exemplu: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului local, plati restante, situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de . . . . . . . . . . s.a.).
Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul local, respectiv platile restante, aferente sectorului 02 "Buget local".
1.5.(15).2. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul local si in bugetele carora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive scolare fara personalitate juridica, iau masuri in vederea includerii in situatiile financiare pe care le depun la unitatea administrativ-teritoriala in vederea centralizarii si a operatiunilor efectuate de acestea.
1.5.(15).3. La situatiile financiare trimestriale in anul 2019, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei Nationale, unitatile de invatamant preuniversitar de stat intocmesc si depun toate formularele de situatii financiare pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii (de exemplu: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, contul de executie a bugetului de stat, plati restante, situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala s.a.).
Aceste formulare cuprind active, datorii, capitaluri proprii, veniturile si cheltuielile institutiei efectuate din bugetul de stat, respectiv platile restante, aferente sectorului 01 "Buget de stat".
1.5.(15).4. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, pentru fondurile primite de la bugetul de stat prin unitatile teritoriale ale Ministerului Educatiei Nationale si in bugetele carora au fost aprobate credite bugetare aferente cluburilor sportive scolare fara personalitate juridica, iau masuri in vederea includerii in situatiile financiare pe care le prezinta inspectoratelor scolare in vederea centralizarii si a operatiunilor efectuate de acestea.
1.5.(15).5. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite, unifica situatiile financiare intocmite pentru sectorul 01 "Buget de stat" si sector 02 "Buget local" pe suport hartie si le pastreaza la sediul acestora.
Acestea reprezinta documente oficiale de prezentare a patrimoniului aflat in administrare si a executiei bugetare.
1.5.(16) Societatea Romana de Radiodifuziune si Societatea Romana de Televiziune depun trimestrial la Ministerul Finantelor Publice formularul "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" (anexa nr. 6 la situatiile financiare) si formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" (anexa nr. 7 la situatiile financiare).
1.5.(17) Ca urmare a efectuarii inregistrarilor contabile: 891 "Bilant de deschidere" = 121 "Rezultatul patrimonial" sau 121 "Rezultatul patrimonial" = 892 "Bilant de inchidere" pot exista diferente intre randurile 87 si 88, coloana 02 din formularul "Bilant" (anexa nr. 1 la situatiile financiare), intocmit la raportarile trimestriale ale anului precedent, si randurile 31 si 32 coloana 01 din formularul "Contul de rezultat patrimonial" (anexa nr. 2 la situatiile financiare), intocmit la raportarile trimestriale ale anului curent la unitatile teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceste diferente nu sunt admise la nivelul situatiilor financiare trimestriale centralizate ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
1.6. Cerinte privind intocmirea raportarilor financiare lunare:
1.6.(1) Institutiile publice intocmesc in anul 2019 urmatoarele raportari financiare lunare:
A. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, indiferent de sursa de finantare:
a) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii (potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare) si a Fondului pentru mediu, in formularele:
- anexa nr. 5 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri";
- anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli";
- anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare, la anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli" si anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli .
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Venituri" se completeaza numai coloana 6 "Incasari realizate".
b) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si executia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" in formularul:
- anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli .
c) indicatorii din bilant: "Creante comerciale si avansuri", cod rand 22, "Avansuri acordate", cod rand 22.1, "Datorii comerciale si avansuri", cod rand 61, "Avansuri primite", cod rand 61.1, "Contributii sociale", cod rand 63.1, "Salariile angajatilor", cod rand 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)" cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionat;
d) anexa nr. 30 "Plati restante". Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numar de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei.
B. Unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare:
a) executia cheltuielilor efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele:
- anexa nr. 15 "Contul de executie a bugetului creditelor externe - Cheltuieli";
- anexa nr. 16 "Contul de executie a bugetului creditelor interne - Cheltuieli";
Afişează Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Situatii financiare lunare    Institutii Publice    Raportari financiare    Ordinul 1998/2019    Ministerul Finantelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa de timbru. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Decizie din 17.01.2012

Categorii de actiuni scutite de taxa judiciara de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Decizia nr. 381/R din 16 decembrie 2010

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 796 din 2 martie 2010Articole Juridice

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu