Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Financiar-Bancara » Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019

  Publicat: 16 Apr 2019       3257 citiri        Secţiunea: Legislatie Financiar-Bancara  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Au fost publicate in Monitorul Oficial nr. 284 din 15.04.2019 si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1998/2019.

Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prima treapta in cadrul metodei de cunoastere a contabilitatii si cel mai reprezentativ procedeu prin care se infaptuieste principiul dublei reprezentari
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Din punct de vedere contabil, pierderi latente din creante sau din datorii exprimate in monede straine.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Principala forma a evidentei economice. Contabilitatea inregistreaza, urmareste si controleaza numai acele laturi ale activitatii care pot fi exprimate valoric cu ajutorul etalonului banesc (rareori etaloane cantitative).
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi

- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
b) executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii, in formularele:
- anexa nr. 9 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Venituri";
- anexa nr. 11 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli";
- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Venituri" se completeaza numai coloana 6 "Incasari realizate", iar in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli" si in formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate".
In formularul "Contul de executie a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (de subordonare locala) - Cheltuieli", la sectiunile de functionare si dezvoltare informatiile se completeaza numai la nivel de capitol. Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli;
c) executia cheltuielilor efectuate de la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" si executia cheltuielilor efectuate de la titlul 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020" in formularul:
- anexa nr. 7b "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli".
La raportarile lunare se completeaza numai coloana 7 "Plati efectuate". Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri, articole si alineate de cheltuieli;
d) indicatorii din bilant: "Creante comerciale si avansuri" cod rand 22, "Avansuri acordate", cod rand 22.1, "Datorii comerciale si avansuri", cod rand 61, "Avansuri primite", cod rand 61.1, "Contributii sociale", cod rand 63.1, "Salariile angajatilor", cod rand 72, "Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)" cod rand 73. Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa pentru cresterile semnificative ale sumelor raportate in bilant la indicatorii mentionati;
e) anexa nr. 30b "Plati restante". Ordonatorii de credite intocmesc o nota explicativa referitoare la plati restante si arierate, in care se explica cauzele cresterilor semnificative ale sumelor raportate pe categorii de plati restante/arierate si pe numarul de zile de intarziere (peste 90 de zile, peste 120 de zile, peste un an), precum si componenta sumelor raportate la finele perioadei;
f) anexa nr. 30b.1 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de . . . . . . . . . .". Se arhiveaza la directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza;
g) anexa nr. 30b.2 "Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31 martie 2013". Se arhiveaza la directiile generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti si nu se centralizeaza.
1.6.(2) In anul 2019 se suspenda depunerea la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare privind executia bugetara efectuata prin conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, astfel:
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) si b);
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) si c).
In functie de necesitatile proprii de informare, ordonatorii principali de credite pot dispune intocmirea si centralizarea in continuare a raportarilor financiare lunare suspendate de la depunere.
1.6.(3) Raportarile financiare lunare se depun la Ministerul Finantelor Publice, pentru executia bugetara efectuata prin conturile deschise la institutii de credit, cu exceptia sumelor care au tranzitat conturile de venituri si cheltuieli deschise la unitatile Trezoreriei Statului, in anul 2019, dupa cum urmeaza:
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. A lit. a) si b);
- formularele prevazute la pct. 1.6. (1) subpct. B lit. a), b) si c).
La intocmirea raportarilor financiare lunare, referitor la sumele care au tranzitat conturile de venituri si cheltuieli deschise la unitatile Trezoreriei Statului, se au in vedere urmatoarele precizari:
- in conturile de executie - venituri (anexele nr. 5, 9 la situatiile financiare) se completeaza numai sumele incasate in conturile de disponibilitati, deschise la institutiile de credit, reprezentand venituri aferente bugetului institutiei si care nu au fost transferate in conturile de venituri bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului;
- in conturile de executie - cheltuieli (anexele nr. 6, 7, 7b, 11, 15, 16 la situatiile financiare) se completeaza platile, aprobate in bugetul institutiei publice, care au fost efectuate din conturile de disponibilitati deschise la institutiile de credit si care nu provin din sumele transferate din conturile de cheltuieli bugetare deschise la unitatile Trezoreriei Statului.
1.7. Precizarile privind dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice, prevazute in cap. III pct. 10 lit. b.5) si b.6) din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014, cu completarile ulterioare, raman valabile si in anul 2019.

CAPITOLUL II
Depunerea situatiilor financiare trimestriale si a raportarilor financiare lunare
2.1. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale, precum si de administratiile judetene ale finantelor publice si directiile generale regionale ale finantelor publice pentru bugetele locale se depun la Ministerul Finantelor Publice la termenul prevazut de legislatia in vigoare.
2.2. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari si tertiari de credite se depun la institutiile ierarhic superioare, potrivit legislatiei in vigoare.
2.3. Situatiile financiare trimestriale si raportarile financiare lunare intocmite de institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite se depun la administratiile judetene ale finantelor publice si la directiile generale regionale ale finantelor publice, potrivit legislatiei in vigoare.
2.4. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora, indiferent de sursa de finantare, transmit raportarile financiare lunare in format electronic, insotite de o adresa de inaintare si note explicative, dupa caz, scanate si semnate de conducatorul institutiei publice si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
2.5. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, institutiile publice autonome, precum si unitatile administrativ-teritoriale si institutiile subordonate acestora urmaresc pentru raportarile financiare lunare concordanta datelor lunare transmise cu cele raportate prin situatiile financiare trimestriale. In cazul unor diferente majore se comunica cauzele acestor diferente .
2.6. Termenele de depunere la Ministerul Finantelor Publice a raportarilor financiare lunare sunt cele prevazute la cap. III pct. 7 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2013, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 505/2013.
2.7. Sanctiunile pentru nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice sunt prevazute la art. 42 alin. (1) si (8) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2.8. Situatiile financiare trimestriale si anuale/Raportarile financiare lunare intocmite la nivelul activitatilor de trezorerie si contabilitate publica din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice si a municipiului Bucuresti se semneaza de persoanele care au calitatea de ordonatori tertiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului si ai bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale si de conducatorul compartimentului financiar-contabil (Serviciul contabilitatea generala a statului/Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane carora le-a fost delegata exercitarea acestor competente.

Prin ordinul de aprobare, au fost, de asemenea, aduse urmatoarele modificari:

Articolul II
(1) Institutiile publice care se reorganizeaza au obligatia sa intocmeasca formularele de situatii financiare potrivit art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa le depuna la institutiile la care au fost raportate anterior reorganizarii; acestea reprezinta baza pentru intocmirea protocolului de predare-preluare.
(2) Soldurile initiale se raporteaza de catre institutiile la care acestea au fost raportate anterior reorganizarii, in vederea cuprinderii si raportarii in situatiile financiare centralizate pana la finele anului.
(3) Institutiile publice desfiintate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna, dupa finalizarea reorganizarii, situatii financiare cu solduri finale zero la institutiile la care au fost raportate anterior reorganizarii. Institutiile publice desfiintate, ai caror conducatori aveau calitatea de ordonatori principali de credite anterior desfiintarii, au obligatia sa prezinte situatiile financiare la Ministerul Finantelor Publice sau la unitatile teritoriale ale acestuia, dupa caz.
(4) In situatia in care institutia publica desfiintata se afla in imposibilitatea de a intocmi, semna si depune situatiile financiare prevazute la alin. (1) si (3), responsabilitatea intocmirii, semnarii si depunerii acestora revine ordonatorului de credite ierarhic superior finantator anterior reorganizarii sau ordonatorului de credite care a preluat institutia publica desfiintata si care face parte din sectorul public.

Articolul III
Anexa nr. 3 "Corelatiile intre formularele de situatii financiare trimestriale" la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2017, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 336 din 9 mai 2017, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La nota de la punctul (1) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Contul de rezultat patrimonial A» (cod 02)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
2. La nota B de la punctul (2) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerie la data de. . .A» (cod 03)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
3. La nota B de la punctul (5) "Corelatii intre formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerieA» (cod 03) si formularul anexa 40a A«Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de. . .A» (cod 17)" al titlului II "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale pentru subsectorul Administratia centrala (S1311)", litera a) se abroga.
4. Nota de la punctul (1) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Contul de rezultat patrimonialA» (cod 02)" al titlului III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)" se abroga.
5. Nota B de la punctul (2) "Corelatii intre formularul A«BilantA» (cod 01) si formularul A«Situatia fluxurilor de trezorerie la data de. . .A» (cod 03)", al titlului III "Corelatii intre formularele de situatii financiare trimestriale la subsectorul Administratia locala (S1313)" se abroga.

Afişează Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Situatii financiare lunare    Institutii Publice    Raportari financiare    Ordinul 1998/2019    Ministerul Finantelor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

RIL admis. Competenta de solutionare a litigiilor promovate de ANCP sau/si alte institutii publice impotriva bancilor comerciale/profesionistilor apartine sectiilor sau completelor specializate civile ale Tribunalului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Taxa de timbru. Categorii de actiuni scutite de taxa de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud, Decizie din 17.01.2012

Categorii de actiuni scutite de taxa judiciara de timbru
Pronuntaţă de: Tribunalul Bistrita-Nasaud - Decizia nr. 381/R din 16 decembrie 2010

Competenta Directiei Nationale Anticoruptie
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 796 din 2 martie 2010Articole Juridice

Constituirea unei fundatii. Patrimoniu si documente necesare
Sursa: Irina Maria Diculescu

Functia publica sub imperiul Noului Cod Administrativ (V)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Autonomia locala. Principiu al administratiei publice in Noul Codul Administrativ (IV)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Descentralizarea in Noul Cod Administrativ. Principiu si componenta esentiale in desfasurarea activitatilor administrative (III)
Sursa: Irina Maria Diculescu

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal in derularea raporturilor de munca
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea reglementarii prin acte ale puterii executive a unor aspecte particulare din domeniul legilor organice
Sursa: Irina Maria Diculescu